Πώς σχετίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις ανάγκες τους;

Οι ανάγκες ενός ατόμου σχετίζονται άμεσα με τα δικαιώματά του, επειδή αυτές τα δικαιώματα εγγυημένη για παροχή ικανοποίηση των φυσικών και ζωτικών αναγκών κάθε ατόμου και όλης της ανθρωπότητας στο σύνολό της.

  • Η ανάγκη ανάπτυξης συνδέεται με το δικαίωμα δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η ανάγκη για φαγητό σχετίζεται με το δικαίωμα στην εργασία, αφού - "ποιος δεν εργάζεται, δεν τρώει."
  • Η ανάγκη για απομόνωση (βιολογική) σχετίζεται άμεσα με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (τουαλέτες, δημόσιες τουαλέτες).
  • Η ανάγκη για πνευματική αυτο-βελτίωση συνδέεται με το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία.
  • Η ανάγκη για αναπαραγωγή (αγάπη όπως το ονόμαζαν!) Συνδέεται με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία επιλογής συντρόφου για τη σύναψη γάμου.
  • Η ανάγκη για αυτοεκτίμηση συνδέεται με το δικαίωμα προστασίας της ακεραιότητας του ατόμου και της αξιοπρέπειας του ατόμου.
  • Η ανάγκη για ιδιωτικότητα συνδέεται με το δικαίωμα του απαραβίαστου του σπιτιού.

ο συντάκτης της ερώτησης επέλεξε αυτήν την απάντηση ως την καλύτερη

Zolotynka [520 χιλ.]

πριν από ένα χρόνο

Όταν σκεφτόμαστε ανάγκες, πράγματα όπως φαγητό, στέγη, ασφάλεια, επικοινωνία, ξεκινώντας μια οικογένεια κ.λπ. αμέσως έρχονται στο μυαλό. Προέρχονται από τη βασική βιολογία, οι άνθρωποι είναι χτισμένοι με αυτόν τον τρόπο.

Όσον αφορά τα δικαιώματα: όταν απαιτούμε κάτι για τον εαυτό μας, πρέπει να προσφέρουμε κάτι σε άλλους ως αντάλλαγμα. Εάν ένα άτομο πιστεύει ότι έχει δικαίωμα στη ζωή, πρέπει να σέβεται το δικαίωμα στη ζωή άλλων ανθρώπων. Εάν ένα άτομο ελπίζει για μια δίκαιη δίκη, θα πρέπει να έχει κατά νου ότι στους άλλους δίνεται επίσης ένα τέτοιο δικαίωμα κ.λπ.

__

Ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει την ικανοποίηση ορισμένων από τις ανάγκες του, μετατρέποντας έτσι αυτές τις ανάγκες σε δικαιώματα που πρέπει να γίνονται σεβαστά σε σχέση με άλλους ανθρώπους.

Έτσι, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα δικαιώματα και οι ανάγκες σχετίζονται άμεσα.

Εκπληκτικό Κοντά [497 χιλ.]

πριν από ένα χρόνο

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ύπαρξή του, ξεκινώντας από το πιο βασικό δικαίωμα - στη ζωή ως τέτοια. Μετά από αυτόν, ξεκινούν όλοι οι άλλοι: εκπαίδευση, ελευθερία του λόγου, έκφραση βούλησης, εργασία, κίνηση κ.λπ. Ο περιορισμός οποιουδήποτε από αυτούς θέτει υπό αμφισβήτηση την επιβίωσή του, γιατί χωρίς εκπαίδευση δεν θα μπορεί να κάνει τη σωστή επιλογή σε πολλούς καταστάσεις της ζωής, για να αποκτήσει ένα επάγγελμα που θα μπορούσε να του προσφέρει οικονομικά. Στην πραγματικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν τη δημιουργία και τη διατήρηση των συνθηκών που θα καθιστούσαν δυνατή την ικανοποίηση των πιο βασικών αναγκών του.

Leona-100

[99,8 χιλ.]

Πριν από 3 χρόνια

Αυτά τα δύο συστατικά είναι στενά συνδεδεμένα. Εξάλλου, ικανοποιώντας τις ανάγκες του, ένα άτομο πρέπει να θυμάται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να μην παραβιάζει το νόμο. Πρωταρχικές ανάγκες για στέγαση και φαγητό (βλ. Πυραμίδα αναγκών του Maslow), δηλαδή φυσικές ανάγκες. Και τότε υπάρχουν άυλα, όπως η ανάγκη για ασφάλεια, αγάπη, σεβασμό και αναγνώριση και αυτο-έκφραση. Ίλτα

πριν από ένα χρόνο

[309 χιλ.]

Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να θεωρηθούν ότι συνδέονται στενά με τις βασικές ανάγκες ζωής του.

Οι ανάγκες μπορούν να διακριθούν - ψυχολογικές, φυσιολογικές, πνευματικές και αφού ζούμε στην κοινωνία, τότε κοινωνικές.

Ο άνθρωπος, παρεμπιπτόντως, είναι ένα κοινωνικό ον και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κοινωνία. Όλοι θέλουμε επικοινωνία, βοήθεια, φιλία, στοργή, αγάπη.

Παραδείγματα σχέσης μεταξύ δικαιωμάτων και αναγκών:

Το δικαίωμα στη ζωή είναι η ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών των ανθρώπων.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση - κοινωνική ικανοποίηση ανάγκες των.

Πρωταρχικές ανάγκες όπως ύπνος, φαγητό, ανάπαυση καλύπτονται μέσω του δικαιώματος στην εργασία. Ελπίδα

πριν από ένα χρόνο

[288 χιλ.]

Τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου, φυσικά, συνδέονται με τις ανάγκες του και η σύνδεση είναι άμεση. Για να εντοπίσουμε αυτήν τη σχέση, ας δούμε τι χρειάζεται και ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ανάγκη ενός ατόμου είναι μια οξεία και όχι πολύ ανάγκη για κάτι, μια ανάγκη για κάτι που πρέπει να ικανοποιήσει ένα άτομο.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα νοούνται ως ένα σύνολο κανόνων που στοχεύουν στην προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας κάθε ατόμου.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες αυτού του ατόμου.

Υλικές ή φυσιολογικές ανάγκες (τροφή, νερό, ύπνος, ζεστασιά, στέγη κ.λπ.) αντικατοπτρίζονται στο ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή και στο δικαίωμα στην εργασία.

Οι πνευματικές ή ιδανικές ανάγκες των ανθρώπων (για αυτο-ανάπτυξη, αυτοπραγμάτωση κ.λπ.) αντικατοπτρίζονται στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, στο δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία. Zummy έξω

πριν από ένα χρόνο

[225 χιλ.]

Ανθρώπινα δικαιώματα - να ζουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να ξεκουράζονται, να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, να συμμετέχουν στη ζωή της κοινωνίας, να σκέφτονται και να εκφράζουν τις σκέψεις τους, να επιλέγουν πίστη, προσωπικό απαραβίαστο.

Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι να έχουν άνετη στέγαση, φαγητό, ρούχα, πνευματική και σωματική ευχαρίστηση, ψυχαγωγία, αυτο-βελτίωση, να είναι ασφαλείς, να αισθάνονται προστατευμένοι.

Τα δικαιώματα σχετίζονται με τις ανάγκες. Για να ικανοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Για παράδειγμα, για να έχετε στέγαση, φαγητό, ρούχα, πρέπει να εργαστείτε.

Για να εκφραστείτε, χρειάζεστε ελευθερία σκέψης και λόγου.

Για να διασκεδάσετε, να διασκεδάσετε, το δικαίωμα ανάπαυσης πρέπει να εκπληρωθεί.

Η αυτο-έκφραση απαιτεί το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης και λόγου. Άντερτ

πριν από ένα χρόνο

[79,3 χιλ.]

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες. Ένα άτομο γεννιέται με αναφαίρετα φυσικά δικαιώματα, για παράδειγμα, ένα άτομο έχει το δικαίωμα στη ζωή, την προσωπική ακεραιότητα, την ελευθερία επιλογής.

Όσον αφορά τη Ρωσική Ομοσπονδία, ένα άτομο έχει το δικαίωμα δωρεάν ιατρικής και δωρεάν εκπαίδευσης - δηλαδή, αυτά τα δικαιώματα, στην πραγματικότητα, είναι επίσης ανθρώπινες ανάγκες.

Το δικαστήριο προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, η οποία είναι τόσο άσχημα απαραίτητη από οποιοδήποτε άτομο.

Όπως μπορούμε να δούμε, είναι δύσκολο να αρνηθούμε τη διασύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αναγκών - τελικά, είναι το κράτος που προστατεύει τις ανθρώπινες ανάγκες. κυρία v

[630 χιλ.]

πριν 4 χρόνια

Όλα τα φυσικά ανθρώπινα δικαιώματα συνδέονται με τις ανάγκες του, γι 'αυτό ονομάζονται - φυσικά, δηλαδή, προέρχονται από την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Ένα άτομο γεννιέται με το δικαίωμα στη ζωή και στη ζωή - αυτή είναι η ανάγκη του. Επιπλέον, ένα άτομο πρέπει να φάει, να ντύσει, να λάβει εκπαίδευση και να αναπτυχθεί, να εκφραστεί, να είναι υγιές. Όλα αυτά είναι φυσικές ανάγκες, για τις οποίες ευθύνεται κάθε αναφαίρετο δικαίωμα. Για παράδειγμα, το δικαίωμα στην εργασία, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση.

Ωστόσο, η εκπαίδευση δεν είναι πλέον δικαίωμα - είναι καθήκον ενός πολίτη.

Όμως τα πολιτικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα διεξαγωγής συγκεντρώσεων ή το δικαίωμα εκλογής, δεν είναι φυσικά δικαιώματα, αν και συνδέονται επίσης με ανθρώπινες ανάγκες, για παράδειγμα, για την αυτο-έκφραση. Ωστόσο, ένα άτομο μπορεί να περιοριστεί σε αυτά τα δικαιώματα. Δεν θεωρούνται βασικά.

[630 χιλ.]

moreljuba

[61,5 χιλ.]

Πώς σχετίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις ανάγκες τους;

Добавить комментарий