Filosofie van het boeddhisme en zijn belangrijkste bepalingen

In dit artikel leer je:

 • Hoe en wie gaf aanleiding tot de oude filosofie van het boeddhisme

 • Wat zijn de belangrijkste ideeën van de filosofie van het boeddhisme

 • Wat zijn de drie belangrijkste scholen van het boeddhisme?

 • Boeddhisme is religie of filosofie

Een miljard mensen - dat is het aantal volgelingen van het boeddhisme in de wereld op dit moment, en dit aantal groeit voortdurend. Het centrale concept van de filosofie van het boeddhisme is gebaseerd op het feit dat al het menselijk leven lijdt, en men moet ernaar streven er een einde aan te maken. In dit artikel zullen we ingaan op het onderwerp hoe de filosofie van het boeddhisme werd gevormd, wat zijn de belangrijkste principes ervan.

Hoe de oude filosofie van het boeddhisme is ontstaan

In het midden van het 1e millennium voor Christus heerste het brahmanisme in India. In het noorden van het land ontstond een stroming die hem tegenwerkte - Boeddhisme ​Cultuur, samenleving en economie gingen het diepst in verval. Traditionele instellingen en tribale verenigingen verloren hun invloed en er ontstonden klassenverhoudingen. Wijzen reisden door het land en boden aan om op een andere manier naar het spirituele en fysieke leven van een persoon te kijken. Een van de leringen die suggereerden om vanuit een andere hoek naar de wereld om ons heen te kijken, was het boeddhisme, dat de grootste sympathie van de mensen kreeg.

Aanbevolen artikelen om te lezen:

Boeddha en zijn leringen

De meeste geleerden zijn het erover eens dat de grondlegger van de oorspronkelijke concepten van de filosofie van het boeddhisme een historisch persoon was. Hij was een prins van de Shakya-stam, geboren in 560 voor Christus. in het noordoosten van India. Volgens de legende was zijn naam Siddhartha Gautama, hij bracht een zorgeloze en vreugdevolle jeugd door in het paleis, maar daarna realiseerde hij zich de gruwel van het idee van een cyclus van eindeloze reïncarnaties en zag hoeveel lijden en verdriet er in de wereld om hem heen. De prins ging zeven jaar op reis, communiceerde met wijze Indianen en probeerde een antwoord te vinden op de vraag: "Wat kan mensen redden van lijden?"

Op een dag, terwijl hij onder de bodhiboom zat, besefte hij hoe hij zijn vraag moest beantwoorden. Boeddha in vertaling uit het Sanskriet betekent "verlicht", "ontwaakt". Verbijsterd door zijn ontdekking bracht de prins nog een aantal dagen onder de boom door en ging toen naar de mensen om over de nieuwe leer te vertellen.

De eerste preek werd gehoord door de mensen in de stad Benares. Daar werd hij vergezeld door vijf van zijn voormalige discipelen, die zich eerder van hem hadden afgewend omdat ze ascese hadden afgewezen. De volgende veertig jaar sprak hij over zijn leringen in het noorden en midden van India. Hij werd vergezeld door vele aanhangers die dicht bij de basisprincipes van de filosofie van het boeddhisme stonden.

Fotograferen van de aura en energiecentra (chakra's)

Analyse van de gloed van de aura zal helpen om de oorzaken van veel problemen te begrijpen,

gerelateerd aan gezondheid, emotionele toestand, communicatie

gerelateerd aan gezondheid, emotionele toestand, communicatie

met andere mensen, jezelf en je innerlijke wereld begrijpen

Natalia Morgunova

Gecertificeerd kleurentherapeut

(International Academy of Color Therapy ASIACT, VK).

U krijgt hierover een uitgebreide toelichting

de individuele kenmerken van je aura. Onze meester

 • bepaalt het energieniveau in elk chakra en overal het energiesysteem als geheel. Volgens de gegevens bepaald door de auro-

 • sensor, leer je over hoe energieën worden verdeeld Geest, lichaam en geest in je leven en nog veel meer.

 • Kom meer te weten Basisconcepten van de boeddhistische filosofie: beknopt en duidelijk

 • De filosofie van het boeddhisme werd gevormd binnen het kader van verschillende stromingen en scholen van deze leer. Het is een reeks zinvolle overtuigingen over een persoon, de wereld en kennis van de werkelijkheid. In tegenstelling tot de Abrahamitische en andere monotheïstische religies, bestaat er in de filosofie van het boeddhisme geen concept van een zondig lichaam en een onsterfelijke ziel, die wacht op eeuwige pijniging voor een onrechtvaardig leven. Er is gewoon een persoon: goede en slechte daden die hij zijn hele leven heeft begaan en weerspiegeld in zijn karma. Er zijn veel speciale termen in de filosofie van het boeddhisme, en we zullen nu de centrale termen verduidelijken:

 • Karma. Een sleutelbegrip in de boeddhistische filosofie dat uitlegt hoe en waarom bepaalde dingen met ons gebeuren. Het vertelt ons dat alle acties die we doen gevolgen hebben.

Incarnaties.

Dit is een fenomeen van spiritueel leven in de filosofie van het boeddhisme, waarbij na de dood van een levend wezen zijn karma overgaat op een ander levend wezen. Dit concept verschilt van het 'transmigratie van zielen' en het hindoeïstische concept 'atman', wat de eeuwige ziel betekent.

Verlichting.

 1. In zo'n spirituele en mentale toestand, vrij van negatieve emoties, gedachten, verlangens, neemt een persoon de wereld waar zoals die is.

 2. Nirvana.

 3. Door diep na te denken en te mediteren, formuleerde Boeddha een van de belangrijkste doelen in de filosofie van het boeddhisme: het nastreven van bewustzijn van de ziel, gebaseerd op het afstand doen van wereldse goederen, afstand doen van een comfortabel leven. Het bereiken van de staat van nirvana geeft een persoon controle over zijn geest, hij maakt zich niet langer zorgen over wat andere mensen denken, verliest zijn afhankelijkheid van dingen, zijn ziel begint zich te ontwikkelen.

 4. Samsara, of "levenswiel".

In de filosofie van het boeddhisme bevinden alle levende wezens zich in deze staat, behalve degenen die verlichting hebben bereikt.

 • De Boeddha geloofde dat het raadzaam was om het 'middenpad' te volgen. Je hoeft niet alle voordelen van de beschaving op te geven en een asceet te zijn, maar je moet ook niet in luxe baden. Een persoon moet het midden tussen deze twee uitersten vinden.

 • Wat is de filosofie van het boeddhisme: 4 nobele waarheden

 • Er zijn 4 grote ontdekkingen van Boeddha, 4 waarheden van de filosofie van het boeddhisme:

 • Lijden is de essentie van het menselijk leven. In de filosofie van het boeddhisme is het symbool van het bestaan ​​een vuur dat zichzelf verslindt en alleen lijden veroorzaakt. De wereld om ons heen is onstabiel en verandert voortdurend. Alles wat is gemaakt, zal uiteindelijk worden vernietigd.

 • Iemands verlangens zijn de bron van zijn lijden. Onze diepe gehechtheid aan de materiële rijken van het bestaan ​​maakt ons hongerig naar leven. De pijn wordt intenser naarmate dit verlangen groeit.

 • Vrij zijn van verlangen leidt tot vrijheid van lijden. In nirvana houdt een persoon op dorst naar het leven te voelen en wordt hij bevrijd van hartstochten. Dit gaat gepaard met een gevoel van gelukzaligheid en rust, bevrijd van de transmigratie van zielen.

 • Het achtvoudige of "middelste" pad van verlossing is het onthouden van extremen in de boeddhistische filosofie, wat helpt om jezelf te bevrijden van hartstochten.

 • Het achtvoudige pad van verlossing veronderstelt de gelovige:

begrip - het is erg belangrijk om te begrijpen en te accepteren dat onze wereld bestaat uit lijden en verdriet;

bedoelingen - je moet stoppen met egoïstisch te zijn, ambities en verlangens kwijtraken;

spraak - een persoon moet altijd naar zijn woorden kijken, ze moeten goed uitzenden en geen andere mensen schaden;

daden - bega geen slechte daden, streef ernaar om alleen goed te doen;

 1. manier van leven - in de filosofie van het boeddhisme is het verboden om levende wezens te schaden, alleen dit kan een persoon van kwelling bevrijden;

 2. inspanningen - om al uw gedachten bij te houden en geen kwaad in hen toe te laten, om op het goede af te stemmen;

 3. gedachten - ons lichaam is de belangrijkste bron van kwaad, als je jezelf bevrijdt van zijn verlangens, dan bevrijd je jezelf van lijden;

concentratie - men moet constant het achtvoudige pad beoefenen en erop geconcentreerd zijn. De eerste en tweede fase worden prajdna genoemd, ze zijn nodig om wijsheid te verwerven. De derde, vierde en vijfde cultiveren correct gedrag en stellen het morele kompas (shila) op. De zesde, zevende en achtste worden samadha genoemd, en ze helpen de geest in bedwang te houden.

 1. Deskundigen van de winkel "Witch Happiness" bevelen aan:

 2. Kenmerken van de filosofie van het boeddhisme

 3. Er zijn drie belangrijke juwelen in het boeddhisme:

Boeddha - hij kan of elke persoon zijn die verlichting heeft bereikt, of de grondlegger van de leer zelf.

Dharma is de essentie van de basisideeën van de filosofie van het boeddhisme, wat ze kunnen geven aan mensen die de Boeddha volgden en alle principes van zijn leringen aanvaardden.

Sangha is een gemeenschap van boeddhisten die zonder twijfel de dogma's van deze religieuze beweging volgen. Gevechten drie Vergiftigingen Is de boeddhistische manier om de drie juwelen te bemachtigen:

 • Afstand van de waarheid van het bestaan ​​en onwetendheid. Lichamelijke passies en lust voor het leven die leiden tot lijden. Het centrale concept van de boeddhistische filosofie is lijden.

 • Onvermogen om de wereld en gebeurtenissen accepteren zoals ze zijn, woede en gebrek aan terughoudendheid. Volgens de filosofie van het boeddhisme, een persoon die voortdurend lijdt geestelijk als lichamelijk. Geboorte, dood, ziekte en ziekte gedurende het hele leven lijden. Deze stand van zaken wordt als abnormaal beschouwd, daarom draagt ​​de filosofie van het boeddhisme bij aan de bevrijding hiervan.

 • 3 belangrijke scholen van het boeddhisme als een filosofie Bestaan

drie belangrijke filosofische scholen van het boeddhisme

Rinzai Zen

, die werden gevormd op verschillende tijdstippen van het bestaan ​​van deze leerstelling:

Theravada (Hinayana)

 1. ​De volgelingen van deze school aanbidden geen religieuze cultusobjecten, ze hebben geen heilige martelaren die hen kunnen ondersteunen, geen hemel en hel, geen rituelen. De verantwoordelijkheid voor het wegwerken van reïncarnaties ligt geheel bij de persoon, het hangt af van hoe hij handelt, leeft en denkt. Het ideaal van deze filosofie is de monnik die verlichting bereikt. Mahayana boeddhistische filosofie

 2. ​De heiligen (de instelling van bodhisattva's) verschijnen, die mensen helpen op het pad van bevrijding van lijden. Er is een paradijs, afbeeldingen met Boeddha en Bodhisattva's. Nu kan zelfs iemand die een werelds leven leidt, van lijden worden gered. Vajrayana ​Zelfbewustzijn controle en meditatie zijn centrale begrippen in deze tantrische school van de boeddhistische filosofie. Onderstaande figuur laat zien hoe de drie belangrijkste scholen van boeddhistische filosofie heersen in verschillende landen: Geschreven bronnen van de boeddhistische filosofie De Pali Canon "Ti-Pitaka" of "Tripitaka" is een boek dat is de belangrijkste bron van de boeddhistische filosofie. De naam uit het Sanskriet vertaalt zich als "drie manden", omdat aanvankelijk teksten over het boeddhisme werden geschreven op de bladeren van een palmboom en in manden werden geplaatst. Deze canon bestaat uit drie delen en is geschreven in de Pali taal:

 3. Vinaya Pitaka - een set van 227 regels die het leven van boeddhistische monniken beheersen. Het geeft informatie over discipline, ceremonie en ethiek.

Suttapitaka, bevat boeken ' Dhammapada

bedoelingen - je moet stoppen met egoïstisch te zijn, ambities en verlangens kwijtraken;

Rinzai is de belangrijkste Japanse zenbeweging, ook opgericht door een monnik die niet erg tevreden was met het Japanse boeddhisme en besloot naar China te reizen (vanwaar het boeddhisme naar Japan kwam) om het ware begrip van deze religie te leren. Dankzij hem, de fundamentele beginselen van het boeddhisme (Chinese Ch'an) werden verspreid naar de Japanse eilanden, genoemd in de nieuwe dialect Zen. Dit is het begin van een van de twee belangrijkste Zen-tradities;

"Wat betekent" de weg naar de waarheid '(verzameling van boeddhistische gelijkenissen), en'

Jataka

"- een verzameling verhalen over de vorige incarnaties van de Boeddha. Naast de twee genoemde boeken, bevat dit deel de filosofie van de Boeddha zelf.

Abidhamma Pitaka

- dit zijn teksten doordrongen van de boeddhistische filosofie, de perceptie van het leven, evenals de metafysica, die in het boeddhisme.

aangehaald De boeken hierboven van alle stromingen van het boeddhisme in het bijzonder worden vereerd door de Hinayana. De heilige canon van de boeddhistische filosofie onder de Mahayana-studenten is

Prajnaparalshta sutra

”(Leringen over volmaakte wijsheid). Voor hen zijn dit de openbaringen van de Boeddha zelf.

Soto Zen

Boeddhisme is religie of filosofie

bedoelingen - je moet stoppen met egoïstisch te zijn, ambities en verlangens kwijtraken;

In de filosofie van het boeddhisme is er geen concept van God als de schepper van al het immateriële en materiële, een almachtig wezen dat de wereld heeft geschapen. Dit is het verschil met de ideeën over religie die de Russen kennen. In de kosmologie van het boeddhisme zijn er wezens "deva's", ze worden ten onrechte "goden" genoemd. Ze hebben het universum niet geschapen en hebben geen controle over het lot, dit zijn gewone mensen uit een andere realiteit.

Vraag: "Geloof jij in Boeddha?" - zinloos in de filosofie van het boeddhisme, aangezien Boeddha een echt historisch personage is dat ongeveer 2500 jaar geleden leefde. Hij was een gewoon persoon, net als de rest van ons.

Veel mensen denken aan Boeddha Shakyamuni (Siddhartha Gautama) als ze Boeddha noemen, dit is waar, maar slechts gedeeltelijk. Elke aanhanger van het boeddhisme die verlichting heeft bereikt, kan als een boeddha worden beschouwd, en dat waren er zo veel. Het woord "boeddha" uit het Sanskriet wordt tenslotte vertaald als "ontwaakt", "verlicht". Maar het is gebruikelijk om alleen de grote boeddha's met een hoofdletter te schrijven, zoals de tegenwoordige boeddha (Shakyamuni) en de grote boeddha's uit het verleden, die volgens de canons van verschillende boeddhistische scholen van 6 tot 21 zijn. alle andere zijn met een kleine letter geschreven.

5 mythen over de filosofie van het boeddhisme

Een van de belangrijkste bepalingen van de filosofie van het boeddhisme is geweldloosheid tegen levende wezens. Dit lijkt weinig op pacifisme, dat elk geweld ontkent. Een boeddhist kan zich verdedigen in geval van gevaar, wat tot uiting komt in de populaire cultuur. Documentaires en speelfilms tonen vaak een monnik die vechtsporten beheerst. Grote meesters grijpen elke gelegenheid aan om een ​​gevecht te vermijden, maar in een kritieke situatie aanvaarden ze het met waardigheid.

Wanneer boeddhisten worden genoemd, hebben veel mensen het volgende beeld: een mediterende persoon in de lotushouding, die mantra's zingt. Onderzoekers hebben deze kwestie bestudeerd en ontdekten dat een heel klein deel van de boeddhisten regelmatig mediteert, inclusief monniken.

Wetenschappers interviewden aanhangers van verschillende religieuze trends, het bleek dat aanhangers van de filosofie van het boeddhisme gemiddeld zelfs minder mediteren dan aanhangers van andere filosofische scholen. Meer dan de helft van de mediteerders doet dit onregelmatig.

Een ongetrainde lezer zou kunnen denken dat dit het beeld is van Boeddha Shakyamuni - de eerste verlichte persoon. Het is een waanvoorstelling. Een lachende dikke man die de lotushouding heeft aangenomen, is Budai of Hotei, die in de filosofie van het boeddhisme wordt beschouwd als de volgende incarnatie van een van de boeddha's - de bodhisattva Maitreya. Volgens de legende brengt hij mensen geluk, materieel welzijn en plezier. Hoewel hij er nauwelijks uitzag als een dikke man, want Maitrei bracht veel tijd door met reizen.

Er is een verkeerd stereotype dat het zelf toebrengen van pijn en lijden het belangrijkste doel is van de boeddhistische beoefening. Nee, door pijnlijke gevoelens leren boeddhisten ze te accepteren, proberen ze de veranderlijkheid van het leven te erkennen om een ​​opperwezen te worden in de volgende cyclus van wedergeboorte.

De filosofie van het boeddhisme gaat uit van het feit dat een van de belangrijkste doelen van het menselijk leven de overwinning op het lijden is. Echte boeddhisten houden zich niet zomaar bezig met morele of fysieke zelfkwelling, hoewel ze weten dat de wereld onvolmaakt is. Ze blijven gewoon het pad naar verlichting volgen. Iemand die niet bekend is met de boeddhistische filosofie, gelooft misschien dat alle boeddhisten het idee van transmigratie van zielen en de cirkel van samsara ondersteunen. De zaken zijn echter iets gecompliceerder vanwege de onnauwkeurige vertaling van de heilige boeken. De meeste boeddhisten begrijpen reïncarnatie als "wedergeboorte", niet als "wedergeboorte". Zeer weinig boeddhistische tradities ondersteunen het principe van transmigratie van zielen in verschillende dieren. Onderwijzen over chakra's, meditatie, feng shui, het Boek der Veranderingen - welke wonderen en kostbare kennis heeft het Oosten ons niet gegeven! Als u, net als wij in "Witch's Happiness", gefascineerd bent door oosterse tradities, neem dan een kijkje in onze catalogus. We hebben voor u originele oosterse wierook verzameld, boeken over waarzeggerij en spirituele leringen van het Oosten, hulpmiddelen voor meditatie, oosterse symbolen die geluk brengen. Kortom, "Witch's Happiness" heeft alles wat een koppige zoeker nodig heeft die van plan is zich onder te dompelen in de geheimen van oosterse mystiek en spiritualiteit.

heb je niet gevonden wat je zocht? Schrijf naar [email protected] of bel tel. 8-800-333-04-69. En we hebben altijd contact op Facebook, Telegram, VK en WhatsApp.

"Witch's Happiness" - de magie begint hier.

Als je wilt weten wat boeddhisme is en hoe boeddhisme je kan leiden tot bevrijding van lijden en waar geluk, lees dan het artikel tot het einde en je zult een goed begrip hebben van alle basisconcepten van deze leer. Verschillende bronnen kunnen verschillende informatie over het boeddhisme vinden. Ergens lijkt het boeddhisme meer op de westerse psychologie en legt het uit hoe je door meditatie kalm kunt worden, vrij van gehechtheden en verlangens. Maar ergens wordt het boeddhisme beschreven als een esoterische leer die alle gebeurtenissen verklaart die in iemands leven plaatsvinden als een natuurlijk gevolg van zijn karma. In dit artikel zal ik proberen het boeddhisme vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken en over te brengen wat ik zelf heb gehoord van een van de volgelingen van het boeddhisme - een Vietnamese monnik die in een klooster is geboren en zijn hele leven het boeddhisme heeft beoefend.

Wat is boeddhisme? Boeddhisme is 's werelds meest populaire religie, gevolgd door meer dan 300 miljoen mensen over de hele wereld. Het woord 'boeddhisme' komt van het woord 'budhi' wat 'ontwaken' betekent. Deze spirituele lering is ongeveer 2500 jaar geleden ontstaan ​​toen Siddhartha Gautama, bekend als Boeddha zelf, ontwaakte of verlichting bereikte.

Vergeet niet

 • krijg een gratis online cursus op
 • mindfulness-meditatie
 • : krijg de cursus gratis

Daar laat ik je de snelste en veiligste manier zien om vanaf nul te leren mediteren en om de staat van mindfulness in je dagelijkse leven te brengen.

Wat is boeddhisme? Is het boeddhisme een religie?

Ze zeggen dat het boeddhisme een van de eerste wereldreligies is. Maar boeddhisten zelf beschouwen deze leerstelling niet als een religie, maar eerder als de wetenschap van het menselijk bewustzijn, die de oorzaken van lijden bestudeert en hoe men er vanaf kan komen.

Ik ben ook dichter bij de mening dat het boeddhisme meer een filosofie of wetenschap is, waarin geen pasklare antwoorden zijn, en dat elke persoon zelf een onderzoeker is van zijn geest, bewustzijn en, in het algemeen, zichzelf. En tijdens het bestuderen van zichzelf, vindt een persoon echt onwankelbaar geluk en innerlijke vrijheid. Het belangrijkste hulpmiddel om je geest in het boeddhisme te verkennen, is meditatie. Iedereen zag beelden van de mediterende Boeddha zittend in de lotushouding met zijn ogen dicht. Om zo'n beoefening te beoefenen, hoef je geen volgeling van het boeddhisme te zijn, een monnik te worden en naar een tempel te gaan. Je kunt hier meer over lezen in het artikel meditatie voor beginners thuis.

Het boeddhistische pad kan als volgt worden beschreven:

Leid een moreel leven

Wees aandachtig en bewust van uw gedachten, gevoelens en handelingen

Ontwikkel wijsheid, begrip en mededogen

Zie ook: yoga voor beginners thuis

Hoe kan het boeddhisme mij helpen?

Het boeddhisme legt het doel van het leven uit, het verklaart de schijnbare onrechtvaardigheid en ongelijkheid over de hele wereld. Het boeddhisme geeft praktische instructies en een manier van leven die zowel tot waar geluk als materiële welvaart leidt. Hoe verklaart het boeddhisme het onrecht van de wereld? Waarom kan de ene persoon duizend keer meer voordelen hebben dan miljoenen andere mensen? Door te zeggen dat het boeddhisme dit onrecht verklaart, heb ik een beetje bedrogen, omdat er in deze spirituele lering niet zoiets als onrecht bestaat. Het boeddhisme beweert dat de buitenwereld zoiets als een illusie is, en deze illusie is individueel voor elke persoon. En deze illusoire realiteit wordt gecreëerd door de menselijke geest zelf. Dat wil zeggen, wat je in de wereld om je heen ziet, is een weerspiegeling van je geest. Wat je in je hoofd draagt, is wat je in de reflectie ziet, is dat niet eerlijk? En het allerbelangrijkste: elke persoon heeft de volledige vrijheid om te kiezen waarmee hij zijn geest wil vullen. U dacht waarschijnlijk dat deze kennis kan worden gebruikt om uw realiteit te veranderen, al uw verlangens te vervullen en gelukkig te worden? Dat kan, maar het boeddhisme leert dat niet. .

Menselijke verlangens zijn eindeloos en het bereiken van het gewenste zal geen echt geluk brengen. Het feit is dat verlangen een innerlijke toestand van een persoon is, en, ik moet zeggen, deze toestand geeft lijden. Wanneer een persoon krijgt wat hij wil, verdwijnt deze toestand nergens. Het is alleen dat er onmiddellijk een nieuw object van verlangen wordt gevonden, en we blijven lijden.

Echt geluk wordt volgens het boeddhisme niet bereikt door te veranderen wat je in je hoofd draagt, maar door je geest te bevrijden van alle neigingen.

Als je de geest vergelijkt met een filmstrip, dan kun je kiezen welke film je wilt bekijken: een trieste film met een slecht einde of een gemakkelijke met een happy end. Maar echt geluk is helemaal geen film kijken, aangezien een film een ​​voorgeprogrammeerde aanleg is. De aanleg van de geest is precies die vulling die, weerspiegeld als in een spiegel, de realiteit van een persoon creëert. Het kan ook worden gezien als een mentaal programma dat wordt afgespeeld en realiteit creëert. .

Dit programma in het boeddhisme heet karma .

, en aanleg worden ook wel mentale afdrukken of sanskara We creëren zelf afdrukken in onze geest en reageren op externe gebeurtenissen. Merk op dat als je boos bent, er een soort afdruk van deze emotie in je lichaam verschijnt, als je dankbaar bent, is het al een heel andere indruk. Deze lichamelijke afdrukken van uw reacties zullen de oorzaak zijn van gebeurtenissen die u in de toekomst zullen overkomen.

En je hebt je al gerealiseerd dat alles wat er op dit moment om je heen gebeurt, het resultaat is van je afdrukken uit het verleden. En deze gebeurtenissen proberen bij jou dezelfde emoties op te roepen die ze veroorzaakten.

Deze wet wordt in het boeddhisme genoemd

wet van oorzaak en gevolg

Daarom wordt elke reactie op externe gebeurtenissen (vedana) een oorzaak die zal leiden tot een gebeurtenis in de toekomst, die weer dezelfde reactie bij jou zal veroorzaken. Hier is zo'n vicieuze cirkel. Zo'n causale cyclus wordt in het boeddhisme genoemd

het wiel van samsara

En deze cirkel kan alleen maar worden doorbroken

bewustzijn

​Als je een vervelende situatie hebt meegemaakt, reageer je automatisch zoals je gewend bent en creëer je in de toekomst weer zo'n situatie. Dit automatisme is de belangrijkste vijand van bewustzijn. Pas als je bewust kiest voor je reacties op alles wat er gebeurt, doorbreek je deze cirkel en sta je er weer uit. Daarom, door met dankbaarheid op elke situatie te reageren, ongeacht hoe deze de logica van de geest tegenspreekt, vul je je geest met goede, goede afdrukken en vorm je een volledig nieuwe realiteit van hogere kwaliteit in je toekomst.

Maar ik herhaal nogmaals dat het doel van het boeddhisme niet alleen is om gunstige indrukken in de geest te creëren, maar in principe om zich te ontdoen van alle programma's en disposities, zowel goed als slecht.

Egoïsme is de oorzaak van al het lijden

Het boeddhisme leert dat alle lijden afkomstig is van een vals concept van de "I". Ja, het bestaan ​​van een gescheiden zelf is gewoon een ander concept dat in de geest is gecreëerd. En het is deze I, die in de westerse psychologie is het ego en lijdt genoemd.

Elk lijden kan alleen voortkomen uit iemands gehechtheid aan zichzelf, zijn ego en eigenliefde.

Wat een boeddhistische meester doet, is dit valse ego vernietigen en de discipel verlossen van lijden. En dit is meestal pijnlijk en eng. Maar het is effectief.

.Soto is een Japanse school die is opgericht door een monnik genaamd Dogen, die een leerling was van dominee Rinzai en veel elementen van zijn denken van hem overnam. Niettemin reisde hij als een mentor in zijn eentje naar China, naar lokale bronnen om de kennis van de ware dimensie van het boeddhisme te begrijpen. Dit is hoe een ander type Japanse zen verscheen, dat nog steeds populair is en door veel fans wordt beoefend.

Waarschijnlijk een van de bekendste praktijken om van egoïsme af te komen, is tonglen. Om het uit te voeren, moet u een vertrouwde persoon voor je je voorstellen en, bij elke ademhaling, mentaal te trekken in jezelf, in de solar plexus regio, al zijn lijden en pijn in de vorm van een zwarte wolk. En geef bij elke uitademing al je geluk en het beste dat je hebt of zou willen hebben. Stel je je goede vriend voor (als je een vrouw bent) en geef haar mentaal alles wat je voor jezelf wilt: veel geld, een betere man, getalenteerde kinderen, enz. En neem al haar lijden voor jezelf. Het is zelfs nog effectiever om deze oefening met je vijanden te doen.

Oefen tonglen twee keer per dag, 's morgens en' s avonds, gedurende 5-10 minuten voor 3 weken. En je zult het resultaat te zien.

De praktijk van tonglen is wat zal je positieve imprints in je geest, die na een tijdje in de vorm van je iets komt dat je gaf het op en gaf aan een andere persoon te geven.

Wat zijn de reacties in het boeddhisme Stel je voor dat een geliefde je heeft verraden. Dit veroorzaakt woede, wrok, woede bij u. Maar bedenk eens, bent u verplicht deze gevoelens te ervaren? De vraag is niet of je op dit moment iets anders kunt ervaren, bijvoorbeeld dankbaarheid. Maar puur theoretisch, is deze optie mogelijk? Er is geen wet op grond waarvan moet je per se voelen wrok of boosheid in deze situatie. U maakt zelf de keuze. We reageren alleen op situaties met negatieve emoties omdat we in het duister tasten. We verwarren oorzaak en gevolg, ruil ze, in de overtuiging dat er zich situaties oproepen gevoelens in ons. Gevoelens roepen in feite situaties op, en situaties hebben de neiging om bij ons dezelfde gevoelens op te roepen die ze veroorzaakten. Maar we zijn niet verplicht om te reageren op hen de manier waarop ze dat willen. Wij kunnen zelf onze eigen bewuste spirituele keuze maken.

De wereld weerspiegelt volledig onze gevoelens. We zien dit niet alleen omdat deze reflectie met een tijdsvertraging plaatsvindt. Dat wil zeggen dat uw huidige realiteit is een weerspiegeling van het verleden gevoelens. Wat is het nut om te reageren op het verleden? Is dit niet de grootste dwaasheid van iemand die in het duister tast? Laten we deze vraag open laten en soepel verder gaan met het volgende fundamentele principe van de boeddhistische filosofie. Open geest

Het was niet voor niets dat ik voorstelde de vraag uit het vorige deel open te laten. In een van de meest voorkomende vormen van boeddhisme, het zenboeddhisme, is het niet gebruikelijk om concepten van de geest te creëren. Voel het verschil tussen redeneren en denken.

Redeneren heeft altijd een logische conclusie - een pasklaar antwoord. Als je graag de rede en een antwoord op een vraag, je bent een slimme vent die nog steeds groeit en groeit voor bewustzijn. Meditatie is een staat van open geest. U bent nadenken over de vraag, maar

niet met opzet te komen tot een logische volledig antwoord

de vraag open laten. Dit is een soort meditatie. Dergelijke meditatie ontwikkelt bewustzijn en bevordert de snelle groei van het bewustzijn van een persoon.

In het zenboeddhisme zijn er zelfs speciale taakvragen voor meditatieve reflectie, die worden aangeroepen koans ​Als een boeddhistische meester je ooit zo'n koanprobleem vraagt, haast je dan niet om het slim te beantwoorden, anders kun je een bamboestok op het hoofd krijgen. Koan is een mysterie zonder oplossing, het is gemaakt om te reflecteren, niet om slim te zijn.

Als je besluit het zenboeddhisme te volgen, kun je dit artikel sluiten en alle andere kant-en-klare antwoorden op je eeuwige vragen weggooien. Ik doe hier immers ook aan conceptbuilding. Is dit goed of slecht? Lees ook: wat is jyotish?

Niet-oordelende waarneming in het boeddhisme

Is dit goed of slecht? Hoe heb je de vraag in het vorige hoofdstuk beantwoord?

Maar een boeddhist zou niet hebben geantwoord. Omdat

niet-oordelende perceptie

Is een andere hoeksteen van het boeddhisme.

Volgens het boeddhisme, beoordelingen als "goed" en "slecht", "goed" en "kwaad" en wat dan ook

dualiteit bestaan ​​alleen in de menselijke geest en zijn een illusie. Als je een zwarte stip op een zwarte muur tekent, zie je die niet. Als je een witte stip op een witte muur tekent, zie je die ook niet. Je kunt een witte stip op een zwarte muur zien en vice versa omdat het tegenovergestelde bestaat. Er is ook geen goed zonder kwaad en kwaad bestaat niet zonder goed. En alle tegenstellingen maken deel uit van hetzelfde geheel.

Door een beoordeling in je geest te creëren, bijvoorbeeld "goed", creëer je onmiddellijk het tegengestelde ervan in je eigen geest, hoe zou je dit anders als je "goed" kunnen onderscheiden?

Hoe het boeddhisme te beoefenen: mindfulness

Mindfulness is de belangrijkste praktijk van het boeddhisme. Men kan vele jaren in meditatie zitten zoals Boeddha. Maar hiervoor moet je naar een klooster gaan en afstand doen van het seculiere leven. Dit pad is voor ons, gewone mensen, nauwelijks geschikt.

 • Gelukkig hoef je niet onder een banyanboom te zitten om mindfulness te oefenen.
 • Mindfulness kan in het dagelijks leven worden beoefend. Om dit te doen, moet u onpartijdig en zorgvuldig observeren wat er op dit moment gebeurt.
 • Als je het artikel zorgvuldig hebt gelezen, begrijp je al dat het huidige moment waar alle meesters het over hebben, niet is wat er om je heen gebeurt. Het huidige moment is wat er gebeurt

binnen

u. Uw reacties. En allereerst uw lichamelijke gewaarwordingen.

Het zijn inderdaad lichamelijke gewaarwordingen die worden weerspiegeld in de spiegel van de wereld - ze creëren afdrukken in je geest.

Wees je er dus van bewust. Besteed aandacht aan het huidige moment, hier en nu.

En let zorgvuldig en onpartijdig op:

Lichamelijke sensaties en emoties zijn reacties op wat er in de buitenwereld gebeurt.

Gedachten. Het boeddhisme leert dat gedachten niet jij zijn. Gedachten zijn dezelfde gebeurtenissen van de "buitenwereld", maar die plaatsvinden in uw geest. Dat wil zeggen dat gedachten ook aanleg zijn, die ook hun sporen achterlaten. Je kunt je gedachten niet kiezen, gedachten verschijnen vanzelf uit het niets. Maar u kunt kiezen hoe u erop reageert.

Omgeving. Naast het "huidige" moment moet je ook heel gevoelig zijn voor alle ruimte om je heen, aandacht hebben voor mens en natuur. Maar houd al je zintuigen onder controle en laat ze je innerlijke toestand niet beïnvloeden.

Boeddhisme in vragen en antwoorden

Waarom wordt het boeddhisme populair?

Het boeddhisme wordt om een ​​aantal redenen populair in westerse landen. De eerste goede reden is dat het boeddhisme oplossingen heeft voor veel van de problemen van de moderne materialistische samenleving. Het biedt ook een diep begrip van de menselijke geest en natuurlijke behandelingen voor chronische stress en depressie. Mindfulness-meditatie, of mindfulness, wordt al gebruikt in de reguliere westerse geneeskunde om depressie te behandelen.

De meest effectieve en geavanceerde psychotherapeutische praktijken zijn ontleend aan de boeddhistische psychologie.

Het boeddhisme verspreidt zich in het Westen voornamelijk onder geschoolde en rijke mensen, omdat mensen, nadat ze hun primaire materiële behoeften hebben gesloten, streven naar bewuste spirituele ontwikkeling, die gewone religies met verouderde dogma's en blind geloof niet kunnen geven.

Wie was Boeddha?

Siddhartha Gautama werd geboren in 563 voor Christus tot de koninklijke familie in Lumbini in wat nu Nepal.

Op de leeftijd van 29, realiseerde hij zich dat rijkdom en luxe niet geluk garantie, dus hij onderzocht verschillende leringen, religies en filosofieën van de tijd om de sleutel tot het menselijk geluk te vinden. Na zes jaren van studie en meditatie, uiteindelijk vond hij de "middenweg" en verlicht werd. Na verlichting, Boeddha bracht de rest van zijn leven het onderwijzen van de beginselen van het boeddhisme tot aan zijn dood op de leeftijd van 80.

Was Boeddha God?

Niet. Boeddha was niet God en beweerde dat ook niet te zijn. Hij was een gewoon persoon die uit eigen ervaring het pad naar verlichting leerde.

Aanbidden boeddhisten afgoden?

Boeddhisten respect voor Boeddha beelden, maar ze niet aanbidden of vraag om genade. Boeddhabeelden met de handen op de knieën en een sympathieke glimlach herinneren ons aan de wens om vrede en liefde in onszelf te ontwikkelen. Het aanbidden van het beeld is een uiting van dankbaarheid voor de leer.

Waarom zijn zo veel boeddhistische landen arm?

Een van de boeddhistische leringen is dat rijkdom geen garantie is voor geluk, en dat rijkdom vergankelijk is. In elk land, mensen lijden, rijk of arm. Maar degenen die zichzelf kennen, vinden echt geluk.

Zijn er verschillende soorten boeddhisme?

Er zijn veel verschillende soorten van het boeddhisme. Accenten veranderen van land tot land als gevolg van gewoonten en cultuur. Wat niet verandert, is de essentie van de leer.

Zijn andere religies waar?

Het boeddhisme is een geloofssysteem dat is tolerant ten opzichte van alle andere overtuigingen of religies. Het boeddhisme is in overeenstemming met de morele leer van andere religies, maar het boeddhisme gaat verder door middel van een lange-termijn doel in ons bestaan ​​door middel van wijsheid en waar begrip. Het echte boeddhisme is erg tolerant en raakt geen labels als 'christelijk', 'moslim', 'hindoe' of 'boeddhistisch'. Dit is de reden waarom er nooit oorlogen in de naam van het boeddhisme geweest. Dit is de reden waarom boeddhisten niet prediken of bekeren, maar alleen uitleggen als er een verklaring nodig is.

Is het boeddhisme een wetenschap?

De wetenschap is kennis die kan worden omgezet in een systeem afhankelijk van observatie en verificatie van feiten, en de oprichting van de algemene natuurwetten. De essentie van het boeddhisme past in deze definitie, omdat de vier edele waarheden (zie hieronder) door iedereen kunnen worden getest en bewezen. In feite is de Boeddha zelf vroeg zijn volgelingen om het onderwijs te controleren, en zijn woord als waar niet aanvaarden. Het boeddhisme is meer afhankelijk van begrip dan van geloof.

Wat leerde Boeddha?

De Boeddha leerde veel dingen, maar de basisconcepten van het boeddhisme kunnen worden samengevat in de vier edele waarheden en het edele achtvoudige pad.

Wat is het eerste nobele waarheid?

De eerste waarheid is dat het leven lijden, dat wil zeggen, het leven bestaat uit pijn, veroudering, ziekte en uiteindelijk de dood. We verduren ook psychische klachten zoals eenzaamheid, angst, schaamte, frustratie en woede. Dit is een onweerlegbaar feit dat niet kan worden ontkend. Dit is realistischer dan pessimistisch, omdat pessimisme verwacht dat het slecht zal zijn. In plaats daarvan legt het boeddhisme uit hoe lijden kan worden vermeden en hoe we echt gelukkig kunnen zijn.

Wat is de tweede nobele waarheid?

De tweede waarheid is dat lijden wordt veroorzaakt door verlangen en afkeer. We zullen lijden als we verwachten dat andere mensen aan onze verwachtingen voldoen, als we willen dat anderen ons aardig vinden, als we niet krijgen wat we willen, enz. Met andere woorden, krijgen wat je wilt is geen garantie voor geluk. Probeer in plaats van constant te worstelen om te krijgen wat je wilt, je verlangens te veranderen. Verlangen berooft ons van voldoening en geluk. Een leven vol verlangens, en vooral het verlangen om te blijven bestaan, creëert een krachtige energie die ervoor zorgt dat iemand geboren wordt. Verlangens leiden dus tot lichamelijk lijden omdat ze ons dwingen wedergeboren te worden.

Wat is de derde nobele waarheid?

De derde waarheid is dat lijden kan worden overwonnen en geluk kan worden bereikt. Dat waar geluk en tevredenheid mogelijk zijn. Als we ons nutteloze verlangen naar verlangen opgeven en leren leven in het huidige moment (zonder in het verleden of een ingebeelde toekomst te zijn), dan kunnen we gelukkig en vrij worden. Dan hebben we meer tijd en energie om anderen te helpen. Dit is Nirvana.

Wat is de vierde edele waarheid?

De vierde waarheid is dat het Edele Achtvoudige Pad het pad is dat naar het einde van lijden leidt.

Wat is het nobele Achtvoudige Pad?

Het Edele Achtvoudige Pad, of het middelste pad, bestaat uit acht regels.

- de juiste kijk op of begrip van de vier nobele waarheden in hun eigen ervaring

- de juiste intentie of onwankelbare beslissing om het boeddhistische pad te volgen

- correcte spraak of afwijzing van leugens en onbeschoftheid

- correct gedrag of weigering om levende wezens schade te berokkenen

- de juiste levensstijl of de kost verdienen in overeenstemming met boeddhistische waarden

- de juiste inspanning of ontwikkeling in zichzelf van kwaliteiten die bijdragen aan het ontwaken

- correct bewustzijn of voortdurend bewustzijn van lichamelijke gewaarwordingen, gedachten, beelden van de geest

- juiste concentratie of diepe concentratie en meditatie om bevrijding te bereiken

De filosofie van het boeddhisme gaat uit van het feit dat een van de belangrijkste doelen van het menselijk leven de overwinning op het lijden is. Echte boeddhisten houden zich niet zomaar bezig met morele of fysieke zelfkwelling, hoewel ze weten dat de wereld onvolmaakt is. Ze blijven gewoon het pad naar verlichting volgen. Iemand die niet bekend is met de boeddhistische filosofie, gelooft misschien dat alle boeddhisten het idee van transmigratie van zielen en de cirkel van samsara ondersteunen. De zaken zijn echter iets gecompliceerder vanwege de onnauwkeurige vertaling van de heilige boeken. De meeste boeddhisten begrijpen reïncarnatie als "wedergeboorte", niet als "wedergeboorte". Zeer weinig boeddhistische tradities ondersteunen het principe van transmigratie van zielen in verschillende dieren. Onderwijzen over chakra's, meditatie, feng shui, het Boek der Veranderingen - welke wonderen en kostbare kennis heeft het Oosten ons niet gegeven! Als u, net als wij in "Witch's Happiness", gefascineerd bent door oosterse tradities, neem dan een kijkje in onze catalogus. We hebben voor u originele oosterse wierook verzameld, boeken over waarzeggerij en spirituele leringen van het Oosten, hulpmiddelen voor meditatie, oosterse symbolen die geluk brengen. Kortom, "Witch's Happiness" heeft alles wat een koppige zoeker nodig heeft die van plan is zich onder te dompelen in de geheimen van oosterse mystiek en spiritualiteit.

heb je niet gevonden wat je zocht? Schrijf naar [email protected] of bel tel. 8-800-333-04-69. En we hebben altijd contact op Facebook, Telegram, VK en WhatsApp.

Karma is de wet dat elke oorzaak een gevolg heeft. Onze acties hebben resultaat. Deze simpele wet verklaart een aantal dingen: ongelijkheid in de wereld, waarom sommigen gehandicapt geboren worden en anderen begaafd, waarom sommigen een kort leven leiden. Karma benadrukt het belang van de verantwoordelijkheid van elke persoon voor zijn of haar verleden en heden. Hoe kunnen we het karmische effect van onze acties testen? De reactie wordt samengevat door te kijken naar (1) de bedoeling achter de actie, (2) het effect van de actie op jezelf en (3) het effect op anderen.

Wat is wijsheid?

Het boeddhisme leert dat wijsheid ontwikkeld moet worden met mededogen. Aan de ene kant kun je een goedhartige dwaas zijn, en aan de andere kant kun je zonder enige emotie kennis opdoen. Het boeddhisme gebruikt het middenpad om beide te ontwikkelen. De hoogste wijsheid is te zien dat in werkelijkheid alle verschijnselen onvolledig en vergankelijk zijn en geen vaste entiteit vormen. Ware wijsheid is niet alleen geloven in wat ons wordt verteld, maar het ervaren en begrijpen van waarheid en realiteit. Wijsheid vereist een open, objectieve, smetteloze geest. Het boeddhistische pad vereist moed, geduld, flexibiliteit en intelligentie.

Wat is mededogen? Mededogen omvat de kwaliteiten van communicatie, de bereidheid om troost, empathie en bezorgdheid te geven. In het boeddhisme kunnen we anderen begrijpen als we onszelf echt kunnen begrijpen, door middel van wijsheid.

Hoe kan ik boeddhist worden?

Boeddhistische leerstellingen kunnen door iedereen worden begrepen en getest. Het boeddhisme leert dat de oplossingen voor onze problemen zijn binnen ons, niet buiten. De Boeddha vroeg al zijn volgelingen om zijn woord niet als waar te beschouwen, maar om de leer met eigen ogen te ervaren. Zo beslist iedereen voor zichzelf en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden en begrip. Dit maakt het boeddhisme geen vast pakket van overtuigingen die in zijn geheel moeten worden aanvaard, maar meer een studie die iedereen op zijn eigen manier bestudeert en gebruikt. 15 oktober 2018 Antropologie, Geschiedenis Boeddhisme in 9 vragen

Waarin verschilt het boeddhisme van het hindoeïsme? Hoe boeddha's tellen? Zijn er echt veel boeddhisten in de wereld, maar weinig in India? We beantwoorden deze en andere vragen over een van 's werelds grootste religies  Auteur Lyudmila Zhukova

1. Wie heeft het boeddhisme uitgevonden?

Geboorte van Prins Siddhartha Gautama. Poster van Master Maligavage Sarlis. Sri Lanka , midden twintigste eeuw Van Amazon.com, Inc. In tegenstelling tot de andere twee grote wereldreligies (christendom en islam), is het boeddhisme een niet-theïstische religie, dat wil zeggen dat het het bestaan ​​van een scheppende God en een eeuwige ziel ontkent. Oprichter van het boeddhisme In het Sanskriet betekent het woord 'boeddha' 'ontwaakt'. Siddhartha Gautama van de Sakya clan, die naar Varna van de Kshatriyas, dat behoorde tot de klasse van krijgers, werd geboren in het noorden van India, vermoedelijk in het midden van de 6e eeuw voor Christus. e. Zijn biografie was al heel vroeg overwoekerd door verschillende legendes, en de historische laag versmolten stevig met de mythologische, te beginnen met de omstandigheden van zijn geboorte, die zeer ongebruikelijk waren. De prins toekomstige moeder droomde dat een witte olifant via haar lichaam, en dit werd geïnterpreteerd als een voorbode van de komst in de wereld van een groot man, de toekomstige heerser over het universum.

De kinderjaren en adolescentie van Siddhartha waren onbewolkt: hij kende geen ziekte, geen verdriet, geen noodzaak. Maar op een dag, toen hij het paleis verliet, kwam hij een zieke man, een oude man en een begrafenisstoet tegen. Dit schokte hem zo erg dat hij het huis verliet en een asceet werd.

Op 35-jarige leeftijd, tijdens een lange meditatie, bereikt Siddhartha verlichting, dat wil zeggen, hij wordt een boeddha en begint zijn leer te prediken - dharma. De essentie van deze leer bestond uit vier nobele waarheden. Aanvankelijk

, de wereld is onvolmaakt en vol lijden. Ten tweede is de bron van lijden de verlangens en dorst naar leven, die het wiel van samsara doen draaien - de cyclus van leven, dood, nieuwe geboorten.  Ten derde kan men de cyclus van samsara doorbreken, verlichting (bodhi) bereiken en uiteindelijk nirvana, dat wil zeggen een staat van gelukzalig niet-zijn. Th-th

Inderdaad, er is een acht-stap weg naar bevrijding dat ethische praktijk, meditatie, en opslaan wijsheid bevat. Dit pad wordt het achtvoudige en het middenpad genoemd, omdat het op gelijke afstand ligt van zowel het pad van strikte ascese als van een leven vol plezier (dat uiteindelijk in lijden verandert).

2. Hoe is het boeddhisme anders dan het hindoeïsme?  Boeddha (midden) als de avatar van Vishnu. Bas-reliëf van de Chennakesawa-tempel. Somanathapura, India, midden 13e eeuw © Jean-Pierre Dalbéra / CC BY 2.0 Boeddhisme is een wereldreligie; daarom kunnen vertegenwoordigers van elke nationaliteit boeddhist worden. Dit is een van de radicale verschillen tussen het boeddhisme en het hindoeïsme.

Hindoeïsme

- de religie van India, die wordt beleden door meer dan 80% van de bevolking van het land. In tegenstelling tot het boeddhisme is het hindoeïsme een nationale religie, waartoe het wordt bepaald door geboorte. Het hindoeïsme is een verzameling verschillende tradities, die, zoals algemeen wordt aangenomen, verenigd zijn door de erkenning van het gezag van de Veda's - de belangrijkste heilige tekst van het hindoeïsme. - een nationale religie die absoluut gesloten is voor penetratie van buitenaf. De sociale structuur van de Indiase samenleving werd gevormd door vier landgoederen, varna's - brahmana's (priesters en wetenschappers), kshatriya's (krijgers), vaisyas (boeren en kooplieden) en sudra's (ambachtslieden en ingehuurde arbeiders). Het behoren tot Varna werd uitsluitend bepaald door de geboorte, net zoals het behoren tot het hindoeïsme in het algemeen.

Het boeddhisme, dat aanvankelijk een van de vele oppositionele stromingen tegen het hindoeïsme was, werd een radicale reformistische doctrine, zowel intellectueel, spiritueel als sociaal. Boeddhisten plaatsten de ethische verdienste van de mens boven de oorsprong en verwierpen het varna-systeem en het gezag van de brahmana's. In de loop van de tijd ontwikkelde deze kleine beweging haar eigen sociale structuur, een corpus van heilige teksten en cultuspraktijken. Nadat het een wereldreligie was geworden, verspreidde het zich tot ver buiten het Indiase subcontinent.

In India nam het boeddhisme echter geleidelijk af. Minder dan 1% van de Indiërs beschouwt zichzelf tegenwoordig als boeddhist. In termen van aantal bezet het boeddhisme slechts de vijfde plaats onder de religies die wijdverspreid zijn in India, aanzienlijk lager dan het hindoeïsme, de islam, het christendom en het sikhisme

Sikhisme

- een van de nationale religies van India, gesticht in de 16e eeuw in Punjab. ​Tegelijkertijd wordt de grondlegger van het boeddhisme, Boeddha Shakyamuni, in het hindoeïsme vereerd als een van de incarnaties (een van de avatars) van de god Vishnu. Maar op de wereldranglijst van religies staat het boeddhisme op de vierde plaats: het wordt beleden door 7% van de wereldbevolking.

3. Wat betekent het om boeddhist te zijn?  Boeddha omringd door volgelingen. Schilderen in een boeddhistische tempel in Thailand Wikimedia Commons

Eeuwenlang werd de leer van de Boeddha mondeling overgedragen, en in de 1e eeuw voor Christus. e. was geschreven op palmbladeren, die in drie manden werden bewaard. Vandaar de naam van de boeddhistische canon - Tripitaka ("Drie manden"). In het boeddhisme zijn er verschillende richtingen en veel scholen, maar alle boeddhisten zijn verenigd door het geloof in de "drie juwelen" - Boeddha, dharma (de leer van Boeddha) en sangha (kloostergemeenschap). Het ritueel van binnenkomst in de boeddhistische gemeenschap omvat het reciteren van een korte rituele formule met de vermelding van de "drie juwelen": "Ik ga onder de bescherming van de Boeddha, ik ga onder de bescherming van de dharma, ik ga onder de bescherming van de bescherming van de sangha. "

Bovendien moeten alle boeddhisten de vijf regels volgen die door de Boeddha zijn vastgesteld: doe geen kwaad aan levende wezens, steel niet, pleeg geen overspel, lieg niet, gebruik geen alcohol en drugs.

4. Zijn er vertakkingen in het boeddhisme (zoals in het christendom)?

Mandala Vasudhara. Nepal, 1777 Het Metropolitan Museum of Art Er zijn drie richtingen in het boeddhisme: Theravada - "de leer van de oudsten", Mahayana - "de grote wagen" Het woord 'wagen' houdt in dat onderwijzen een soort voertuig is dat mensen naar verlichting brengt.

en de vajrayana, de 'diamanten wagen'. De Theravada, voornamelijk verspreid in Sri Lanka en Zuidoost-Azië, wordt beschouwd als de oudste richting en gaat rechtstreeks terug naar Boeddha Shakyamuni en de kring van zijn discipelen.  Vanuit het standpunt van de volgelingen van de Mahayana is Theravada een overdreven elitaire leer, die ze minachtend de Hinayana noemen, dat wil zeggen, het 'kleine voertuig' - het gaat er tenslotte van uit dat het alleen mogelijk is om nirvana te bereiken door het nemen van het pad van het kloosterleven. Mahayanists, aan de andere kant, beweren dat leken kan ook verlichting bereiken. Een speciale rol voor hen wordt gespeeld door de leer van bodhisattva's - verlichte mensen die vrijwillig in samsara bleven om andere mensen te helpen uit de cyclus van geboorte en dood te komen. Zo wordt in de Tibetaanse traditie de spirituele leider van de Tibetanen, de XIV Dalai Lama, beschouwd als de belichaming van de bodhisattva van genade Avalokiteshvara. Mahayana is gebruikelijk in China, Tibet, Nepal, Japan, Korea, Mongolië en Zuid-Siberië. Ten slotte ontstond de Vajrayana in de Mahayana aan het einde van het 1e millennium na Christus. e., het bereiken van de hoogste bloei in Tibet. Aanhangers van deze beweging stelde dat verlichting kan worden bereikt binnen één leven, als u zich houdt aan de boeddhistische deugden en toevlucht nemen tot speciale meditatieoefeningen. Op dit moment voornamelijk in Mongolië, Tibet, Boerjatië, Tuva en Kalmukkië.

5. Is er één Boeddha, of zijn er veel?

Toekomstige Boeddha Maitreya. Afbeelding van een tank (tekening op stof), gemaakt in opdracht van de VIII Dalai Lama ter nagedachtenis aan zijn overleden mentor. Tibet, 1793-1794

de jaren

Norton Simon Art Foundation

Het boeddhisme postuleert het bestaan ​​van talloze 'ontwaakte' boeddha's, en Shakyamuni is de beroemdste daarvan. Echter, in de boeddhistische teksten kan men de namen van zijn voorgangers vinden - er zijn van 7 tot 28. Bovendien, een andere Boeddha, Maitreya, zal naar verwachting in de toekomst.

Vertaald uit het Sanskriet - "liefdevol, barmhartig."

​Nu, zoals boeddhisten geloven, woont de bodhisattva Maitreya in de hemelen van Tushita (dat wil zeggen, in de 'Tuin van Vreugde'), en verschijnt later op aarde, bereikt verlichting, wordt een Boeddha en begint 'puur dharma' te prediken. 6. Is Boeddha een god of niet?

Hanabusa Itcho. Overlijden van Boeddha. 1713 jaar Museum of Fine Arts, Boston Zoals hierboven vermeld, het boeddhisme is een non-theïstische religie. Echter, in de boeddhistische mythologie, de "menselijke" aspecten van het leven van Boeddha Sakyamuni samengaan met beschrijvingen van zijn bovennatuurlijke vaardigheden, evenals verschijnselen van een kosmische schaal die verschillende stadia van zijn leven pad begeleid. Er wordt over hem gesproken als een reeds bestaand wezen dat in staat is speciale werelden te creëren - 'boeddhavelden'.

De as van de Boeddha worden gezien als bewijs van zijn mystieke aanwezigheid in onze wereld en zijn omgeven door speciale eerbied. Volgens de legende was het verdeeld in acht delen en werd het bewaard in de eerste boeddhistische cultusgebouwen - stoepa's (uit het Sanskriet vertaalt het zich als "kroon" of "aarden heuvel"). Bovendien Mahayana leerde over eeuwig "dharmische lichaam" van de Boeddha, die hij bezat met een gewone fysieke lichaam. Dit lichaam wordt geïdentificeerd met zowel dharma als het universum als geheel. Uiteraard Boeddha wordt vereerd, niet alleen als een "grote man", maar ook als een godheid, vooral in de Mahayana en Vajrayana.

Bovendien zijn hindoegoden helemaal niet uit het boeddhistische pantheon verdreven - alleen de figuur van Boeddha duwde ze naar de achtergrond. Volgens de boeddhistische leringen zijn de goden, net als alle andere levende wezens, onderworpen aan de cyclus van samsara en moeten ze, om eraan te ontsnappen, in de mensenwereld herboren worden - tenslotte worden boeddha's alleen daarin geboren. By the way, voordat ze geboren zijn voor de laatste maal, Boeddha Sakyamuni, volgens de legende, werd meer dan vijfhonderd keer herboren en was een koning, en een kikker en een heilige, en een aap. 7. Vieren boeddhisten nieuwjaar?

Toyohara Chikanobu. Een moeder en dochter gaan met andere pelgrims naar een boeddhistische tempel om het nieuwe jaar te vieren. Uiterlijk 1912 Claremont Colleges Digital Library In het volksboeddhisme zijn er veel feestdagen - erg populair, hoewel ze een zeer verre relatie hebben met religie. Een daarvan is nieuwjaar, dat in verschillende regio's wordt gevierd.

anders ​Over het algemeen is de boeddhistische vakantiecyclus gebaseerd op de maankalender (overal behalve Japan). Een van de belangrijkste boeddhistische feestdagen zelf kan Vesak worden genoemd, waarmee een tot drie belangrijke gebeurtenissen in het leven van Boeddha Shakyamuni (geboorte, verlichting, nirvana) in verschillende landen worden geassocieerd. Andere feestdagen zijn Sangha-dag, dat wil zeggen de herinnering aan de ontmoeting van de Boeddha met zijn discipelen, en Dharmadag, dat wil zeggen de herinnering aan de eerste preek van de Boeddha. Daarnaast wordt in boeddhistische landen de Dag van alle Doden gevierd: de pre-boeddhistische cultus van voorouders is zeer stabiel en speelt een grote rol. 8. Hebben boeddhisten tempels?

Ernst Hein. Boeddhistische tempel in Kyoto. Tweede helft 19e eeuw

Pixels Het bekendste boeddhistische religieuze gebouw is de stoepa. Aanvankelijk werden stoepa's gebouwd als relikwieën, waarin de overblijfselen van Boeddha Shakyamuni werden bewaard en vereerd, later - ter nagedachtenis aan

belangrijk

evenementen. Er zijn verschillende soorten stoepa's en hun architectonische uiterlijk hangt grotendeels af van regionale tradities: ze kunnen halfrond, vierkant getrapt zijn of de vorm hebben van pagodes. Om goed karma te verdienen, beoefenen boeddhisten een ritueel waarbij ze de stoepa omzeilen.

 

Er zijn ook tempels die architectonisch nog diverser zijn. Er wordt aangenomen dat in

hen

 

en drie schatten van het boeddhisme zijn geconcentreerd: de Boeddha (zijn beelden en andere afbeeldingen), het dharma dat wordt belichaamd in de teksten van de boeddhistische canon, en de sangha, voorgesteld door monniken die in een tempel of klooster wonen.

9. Zijn boeddhistische vegetariërs of niet?

 

Sujata serveert rijst en melk aan Boeddha. Tankschildering (tekening op stof). Nepal

© Diomedia

Het lijkt erop dat een van de belangrijkste boeddhistische principes - ahimsa - de weigering om vlees te eten inhoudt. In werkelijkheid zijn de voedselbeperkingen in verschillende regio's echter voornamelijk te wijten aan lokale gebruiken. Onder boeddhisten zijn er zowel voor- als tegenstanders van vegetarisme, en beiden citeren de legendarische uitspraken van de Boeddha ter ondersteuning van hun standpunt. Er is dus een boeddhistische gelijkenis over een hert en een tijger, waarin een hert naar de hel gaat omdat hij, trots op zijn vegetarisme, gras at, ongewild kleine insecten vernietigde, en de roofdiertijger integendeel zijn karma opruimde. , omdat hij zijn hele leven leed en berouw had.

andere religies

11 vragen over het jodendom

Hoe de Talmud verschilt van de Bijbel, en hoe de bar mitswa verschilt van de Brit milah

11 vragen over de islam

Wat je aantrekt in het boeddhisme

Waar kwam de koran vandaan, hoe verschillen sjiieten van soennieten, wat is de sharia en hoe kleden moslimvrouwen zich?

Veelgestelde vragen over orthodoxie

Wat je aantrekt in het boeddhisme

Waarin verschilt de paus van de patriarch, sterven ze aan doodzonde en waarom worden tanks ingewijd?

microkoppen Dagelijkse korte verhalen die we de afgelopen drie jaar hebben geproduceerd Archief

Oorsprong van het boeddhisme Een van de oudste wereldreligies is het boeddhisme. Onder de kenmerken van het boeddhisme moet worden opgemerkt dat iemand die het boeddhisme heeft aangenomen, tegelijkertijd andere religies kan belijden, bijvoorbeeld het hindoeïsme, het taoïsme en het shintoïsme. Deze eigenschap is afkomstig van de leer van de Veda, een belangrijke eigenschap waarvan een open houding naar andere leringen. Ondanks het feit dat het boeddhisme is ontstaan ​​als een onorthodoxe school, dat is, heeft zij niet het gezag van de Veda's te herkennen, deze leer veel principes van de Veda's aangenomen. Boeddhisten tellen chronologisch het bestaan ​​van hun religie vanaf de tijd dat Boeddha vertrok uit het leven in deze wereld. Volgens de traditie van de oudste boeddhistische Theravada-school leefde Boeddha van 624 tot 544 voor Christus. De geboorteplaats van het boeddhisme is India. Het boeddhisme is ontstaan ​​tijdens de crisis van het brahmanisme en behoort tot onorthodoxe scholen. In tegenstelling tot het brahmanisme in het boeddhisme een persoon is niet waargenomen door het prisma van klasse behoren, maar door het prisma van zijn individuele kwaliteiten. Het boeddhisme is het er niet mee eens om het onderscheid tussen mensen volgens varna's en kasten als legaal en geldig te beschouwen, en kon ze natuurlijk niet aan hun wezenlijke essentie herkennen. Een van de afleveringen van de boeddhistische legenden welsprekend spreekt hierover - een gesprek tussen de geliefde discipel van Boeddha Ananda en Prakriti, een meisje uit een lagere kaste. Volgens de legende, Ananda vraagt ​​het meisje voor water; verrast, wijst ze hem erop dat ze tot een lagere kaste behoort, dat wil zeggen dat het voor hem onmogelijk is om water van haar af te nemen, en Ananda antwoordt haar dat hij haar, zijn zus, niet naar de kaste heeft gevraagd, maar alleen vroegen om water. , Het is ook belangrijk dat in het boeddhisme, kunnen vrouwen de verlichting bereiken als mannen. De betekenis van een mens wordt bepaald door de ontwikkeling van zijn geest. In feite, in het boeddhisme, het idee van een enkele persoon wordt gesteld, die in potentie uitdrukt ideeën over de eigenwaarde en zelfredzaamheid van een persoon. Praten over de zeer grondlegger van de religie Boeddha Deze eigenschap is afkomstig van de leer van de Veda, een belangrijke eigenschap waarvan een open houding naar andere leringen. Ondanks het feit dat het boeddhisme is ontstaan ​​als een onorthodoxe school, dat is, heeft zij niet het gezag van de Veda's te herkennen, deze leer veel principes van de Veda's aangenomen. , is het noodzakelijk om te benadrukken dat Boeddha geen naam is die het bestaan ​​van een specifieke persoon uitdrukt, maar een toestand van een persoon is waarin hij absolute verlichting en bevrijding verkrijgt. Letterlijk van Pali en Sanskrietwoord Boeddha vertaalt als

verlicht

ontwaakt ​Een soortgelijk oud Indisch woord budha

Wat je aantrekt in het boeddhisme

wijs ​De naam van de grondlegger van het boeddhisme is Gautama. Voor het gemak van het waarnemen van het lesmateriaal, zullen we het woord gebruiken и Boeddha om precies Gautama te bedoelen. Hij was de zoon van koning Shuddhodana en zijn vrouw Maya en erfgenaam van de macht van zijn vader. De prins woonde lange tijd in het paleis van luxe, maar op een dag ging hij buiten het paleis en geleerd dat er was veel verdriet in de wereld. Hij besteedde bijzondere aandacht aan ziekte, ouderdom en overlijden. Toen besloot hij om mensen uit het lijden te besparen en begon te zoeken naar manieren om de universele geluk. Een tijdlang dacht hij dat ascese, zelfbeheersing in voedsel iemand in staat zou stellen de waarheid te kennen, maar toen de Boeddha zich lichamelijk slecht voelde, besloot hij dat uitputting van het lichaam leidt tot uitputting van de geest. Op 35-jarige leeftijd, tijdens meditatie onder een boomachtige ficus, verlichtte Boeddha, waarna hij begon te prediken en beroemd werd om zijn vroomheid en wijsheid Basisprincipes van het boeddhisme и Vervolgens verspreidde het boeddhisme zich over het oosten. In Japan wordt boeddhisme genoemd bucche

​In India is deze religie niet bijzonder wijdverbreid. Ten eerste was het door het boeddhisme voorgestelde wereldbeeld in tegenspraak met de houding die wordt geassocieerd met het traditionele systeem van varna's. Ten tweede droegen de officiële autoriteiten van de Indiase staatsformaties niet bij aan de ontwikkeling van het boeddhisme in India. Het boeddhisme heeft echter veel mensen aangetrokken in China, Sri Lanka, Korea, Japan en de landen van Zuidoost-Azië. In deze regio's heeft het boeddhisme een grote invloed gehad op de cultuur van de volkeren. In feite is het ongehaaste ritme van het leven een soort gevolg van de overtuiging van mensen dat alles in de wereld zich herhaalt, terugkeert naar af en dat het daarom geen zin heeft om dingen te overhaasten. Het concept van genade in deze culturen is ook vreemd. Als een wezen geacht wordt te lijden volgens zijn dharma, dan heeft het geen zin om zijn lijden te verlichten. Agressief gedrag is echter zeldzaam bij boeddhisten. De verspreiding van het boeddhisme werd niet alleen vergemakkelijkt door zijn tolerante houding ten opzichte van andere religies, maar ook door het inzicht dat elke persoon individueel is en hij de mogelijkheid heeft om verlichting te bereiken. Daarom moet een predikant, wanneer hij met een persoon praat over de leringen van de Boeddha, de gesprekspartner respecteren en rekening houden met zijn individuele kenmerken. Wat betreft de morele en emotionele sfeer, in het boeddhisme, de dominante concepten и tolerantie relativiteit , vanuit het standpunt waarvan morele voorschriften niet altijd verplicht zijn en onder bepaalde voorwaarden kunnen worden geschonden. Er zijn geen ontwikkelde concepten in het boeddhisme .

verantwoordelijkheid

Wat je aantrekt in het boeddhisme

schuld

als iets absoluuts, en een duidelijke weerspiegeling hiervan is de afwezigheid in het boeddhisme van een duidelijke lijn tussen de idealen van religieuze en seculiere moraal. Deze factoren trokken veel mensen naar het boeddhisme. Er zijn ongeveer 250 miljoen aanhangers van het boeddhisme. Boeddhisme, die ontstaan ​​zijn in het midden van het hindoeïsme, duurde heel veel van de leer van deze godsdienst. Dus het boeddhisme nam het idee van de wet over karma

samsara ​De wet van samsara, of wedergeboorte, wordt in het boeddhisme genoemd bhavachakra

​De wet van samsara, of wedergeboorte, wordt in het boeddhisme genoemd
​De wet van samsara, of wedergeboorte, wordt in het boeddhisme genoemd

Op de muren van boeddhistische tempels kun je nog steeds het beeld zien van de god Yama, die het "levenswiel" in zijn handen houdt. In sommige interpretaties van de leer van de Boeddha is de god Yama de heerser van de onderwereld. Ondanks zijn uiterlijk verschrikkelijke verschijning, Yama mag niet worden een boze godheid genoemd. In het algemeen zijn voor het boeddhisme de concepten van een slechte of goede godheid niet significant, aangezien het leven van een persoon wordt bepaald door zijn eigen daden, en de goden een persoon alleen naar het pad leiden dat hij zelf vooraf heeft bepaald door zijn gedachten, woorden en daden. . Bovendien zijn de goden en geesten zelf onderworpen zijn aan de wet van karma. Soms zie je in de tekeningen in het "levenswiel" slangen in elkaars staart bijten. Een dergelijke combinatie van getekende figuren betekent dat sommige zonden leiden tot andere, waardoor een persoon herboren te zijn. Het hoofd van de god Yama is versierd met vijf schedels. Ze symboliseren de passies van een persoon waarvan hij afhankelijk is. :

Het is omwille van zijn gehechtheid aan passies die het individu wordt onderworpen aan de wet van levenswiel, en zijn leven, als een wiel, is in handen van de god Yama, die niet de menselijke ziel ontslaat van de cyclus van wedergeboorte, het verzenden het aan de volgende cirkel van het leven, een of andere manier gevuld met pijn en lijden ... In het midden van de "cirkel van het leven" zijn afgebeeld een haan, een slang en een varken, het symbool van lust, woede en onwetendheid. Het zijn deze passies die het meest destructief zijn voor een persoon. In de middelste cirkel van de bhavachakra worden zes bestaanswerelden afgebeeld: de wereld van goden; de wereld van asura's (halfgoden die onderling vechten); de wereld van mensen; dieren wereld; wereld- preth (Hongerige geesten); de wereld van de hel. Elke wereld heeft zijn eigen Boeddha die het pad naar verlossing predikt.

In zo'n cirkel is het onmogelijk voor te stellen hoe waarschijnlijk het is om de eeuwige standvastigheid te behouden. Het boeddhisme besteedt aandacht aan het feit dat alles in de wereld geconditioneerd en veranderlijk is. De geest, die een continue stroom van bewustzijn is, behoudt de indrukken van ervaren hartstochten en verlangens. De vorm van toekomstige wedergeboorte en, bijgevolg, de essentie van de verandering hangt af van de aard van de laatste. Zelfs de ziel van een persoon na de dood wordt gedeeltelijk vernietigd en herboren in overeenstemming met de gedachten en daden van het individu zelf. In dit geval is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat het boeddhisme het leven ziet als een uitdrukking van verschillende dingen

dharm

- stromen van niet-materiële deeltjes. Combinaties van dharma's bepalen de essentie van materie. Na de dood van het organisme worden de dharma's opnieuw gecombineerd.

Wat je aantrekt in het boeddhisme
Om uit de cyclus van wedergeboorte te komen, bood Boeddha zijn leer aan, waarin de allerhoogste plaats wordt ingenomen

"Vier nobele waarheden"

1. Het hele menselijke bestaan ​​is gevuld met lijden. Dienovereenkomstig is de centrale ethische categorie van het boeddhisme mededogen

aan alle levende wezens. De specifieke ontwikkeling van het idee van mededogen onderscheidt de ethiek van het boeddhisme van andere religieuze en filosofische leringen (bijvoorbeeld van het christendom, waar het gevoel van liefde op de eerste plaats is, en de eerste en tweede geboden van het Nieuwe Testament beginnen met de woord "liefde ...", of van de islam, waar elke persoon vooral onderworpen moet zijn aan de wil van Allah, waarvan het hele universum afhankelijk is). Dus als in het boeddhisme het individu verlichting bereikt door zijn krachten, dan verdient een persoon in de islam redding, die echter niet door de gelovige zelf wordt uitgevoerd, maar uitsluitend door Allah.

2. Lijden heeft zijn oorzaak in verband met de gehechtheid van mensen aan het leven in deze wereld. 3. Lijden wordt gegenereerd door de persoon zelf, wat betekent dat hij kan worden overwonnen en geëlimineerd. Om een ​​einde te maken aan lijden, is het nodig om van verlangens en hartstochten af ​​te komen. (4. Je kunt verlangens en hartstochten kwijtraken als je het 'achtvoudige nobele pad' volgt. Op dit pad moet een persoon zich laten leiden door: correcte opvattingen; juiste bedoelingen; correcte spraak; de juiste acties; de juiste manier van leven; door juiste inspanningen; correct bewustzijn; juiste concentratie. Dit pad omvat dus een cultuur van gedrag, een cultuur van wijsheid, een cultuur van meditatie. De meditatiecultuur is een systeem van oefeningen dat leidt tot het bereiken van innerlijke rust en verlichting. In de gedragscultuur worden de algemene moraliteitsprincipes verkondigd. De cultuur van wijsheid ligt in de kennis van de vier nobele waarheden. Volgens de leer van de Boeddha kan elke persoon die deze waarheden in acht neemt, een Boeddha worden, dat wil zeggen verlichting bereiken. Niet alle mensen die Boeddha zijn geworden, verlaten echter samsara. Sommigen blijven om het pad naar verlichting en verlossing te prediken. Zulke mensen worden bodhisattva's genoemd. (Om het pad naar verlossing te begrijpen, is het noodzakelijk om aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1. Vertrouw op de betekenis, niet op de rede. Vertrouw op de oorspronkelijke wijsheid, niet op de gewone geest 3. Vertrouw op absolute waarheid, niet op relatieve waarheid. Vertrouw op onderwijs, niet op persoonlijkheid. Ondanks de belangrijke rol van mentoren bij het begrijpen van de leringen, concentreert het boeddhisme zich dus op de individuele, subjectieve, reflectieve activiteit van een persoon.

De belangrijkste richtingen van het boeddhisme Wat betreft de vraag naar de mogelijkheden en manieren van verlossing, merken we op dat er in het boeddhisme twee richtingen zijn ontwikkeld: hinayana smal pad ) en Mahayana ; breed pad Aanvankelijk heette de Hinayana-school 3. Lijden wordt gegenereerd door de persoon zelf, wat betekent dat hij kan worden overwonnen en geëlimineerd. Om een ​​einde te maken aan lijden, is het nodig om van verlangens en hartstochten af ​​te komen. theravada

Wat je aantrekt in het boeddhisme

​Dit concept is gevormd uit twee woorden van de Pali-taal: thera senior en meest gerespecteerd in de gemeenschap thera wada onderwijs ​De naam .werd later gegeven door de leden van de Mahayana-gemeenschap. Deze boeddhistische gemeenschap viel op in de 4e eeuw. BC e. Ze predikte het idee van onveranderd boeddhisme - boeddhisme in de vorm die Boeddha Gautama zelf naar hun tijdgenoten bracht. De Hinayana vestigde ook de aandacht op de noodzaak om de verschillen tussen het uiterlijk en de manier van leven van monniken en leken te observeren. Ondanks de strengheid van de Hinayana-leringen, is het wijdverbreid in een aantal regio's, bijvoorbeeld in Sri Lanka, waar het boeddhisme in de 3e eeuw was. BC e. werd de staatsgodsdienst.

Kenmerkend voor de Mahayana, moet worden opgemerkt dat de vroegste teksten dateren uit de 1e eeuw. n. e., hoewel de Mahayana veel eerder vorm kreeg. Het belangrijkste verschil tussen Mahayana en Hinayana was de verkondiging van het ideaal

bodhisattva's ontwaakt wezen ​Het hele concept vertaald uit het Sanskriet als verlichting zoeken ​In Hinayana werd Boeddha in vorige levens bodhisattva genoemd. In het Mahayana is een bodhisattva een persoon die verlichting heeft bereikt, maar niet het nirvana is ingegaan en in samsara blijft om de leringen van de Boeddha te prediken. Zo verkondigde de Mahayana het idee van universele verlossing, en een persoon die de Mahayana-gemeenschap betrad, legde de bodhisattva-eed af, waarin hij beloofde in samsara te blijven totdat alle voelende wezens zijn gered. Dit idee werd ondersteund door de mening dat elke persoon, althans in een van zijn vele levens, een naaste verwant was van een andere persoon. , Het Mahayana-boeddhisme is wijdverspreid in China en Tibet, waar het in kloosters in detail wordt beoefend en bestudeerd. Ook bekend is de Vajrayana (Tantra), die werd gevormd in de IIIe eeuw. n. e. Vertaald als "vajra wagen". Vajra is een instrument in de handen van de god Indra, met behulp waarvan hij bliksem stuurde. Later woord vajra

werd geassocieerd met betrouwbaarheid, ondeelbaarheid, onvergankelijkheid. Deze leer veronderstelt de mogelijkheid van verlichting in een of meer levens. Een speciale rol bij verlichting (of het ontwaken van de Boeddha in een persoon) wordt gespeeld door mantra's (uit het Sanskriet betekent

bevrijding

traya geest manasa

Wat je aantrekt in het boeddhisme

​Een mantra is een speciale symfonie van klanken die de geest wakker maakt. De tweede naam voor Vajrayana is Tantra , dat verschillende afgekorte Sanskrietwoorden bevat: geest, intentie, gedachte en bevrijding. Tantra betekent ook continuïteit, in dit geval de continuïteit van de bewustzijnsstroom. Sino-Tibetaans boeddhisme

In Tibet en China worden verschillende boeddhistische scholen gevormd, waarvan de volgende scholen opvallen: Tiantai, Huayan en Chan. Opgemerkt moet worden dat er in China zelf geen leringen waren die een ontwikkelde doctrine van de ziel en haar redding zouden hebben. De leer van karma in China werd gezien als een leerstelling van het eeuwige spirituele principe. In principe voerden de confucianen aan dat spiritualiteit een functie is van het lichaam, zoals scherpte de functie is van een mes. Het taoïsme daarentegen kende een beperkte distributie en eiste van een persoon een dergelijke levenswijze, die soms om objectieve redenen onmogelijk was. Daarom was er geen sterke concurrentie voor het boeddhisme in China, wat een van de dwingende redenen was voor de snelle verspreiding van het boeddhisme in deze regio.In 622 werd het boeddhisme aangenomen in Tibet, waar de religie op dat moment functioneerde.
In Tibet en China worden verschillende boeddhistische scholen gevormd, waarvan de volgende scholen opvallen: Tiantai, Huayan en Chan. Opgemerkt moet worden dat er in China zelf geen leringen waren die een ontwikkelde doctrine van de ziel en haar redding zouden hebben. De leer van karma in China werd gezien als een leerstelling van het eeuwige spirituele principe. In principe voerden de confucianen aan dat spiritualiteit een functie is van het lichaam, zoals scherpte de functie is van een mes. Het taoïsme daarentegen kende een beperkte distributie en eiste van een persoon een dergelijke levenswijze, die soms om objectieve redenen onmogelijk was. Daarom was er geen sterke concurrentie voor het boeddhisme in China, wat een van de dwingende redenen was voor de snelle verspreiding van het boeddhisme in deze regio.In 622 werd het boeddhisme aangenomen in Tibet, waar de religie op dat moment functioneerde.

bon

, dat een aantal sjamanistische praktijken omvat, maar het werd later ook verdrongen door het boeddhisme. Theorie speelde een bijzondere rol bij de totstandkoming van het boeddhisme in China Tathagatagarbhi (garbhi)

​Het woord zelf Tathagatagarbha wordt om twee redenen vaak als synoniem voor Boeddha opgevat. Ten eerste duidt het een foetus aan. Ten tweede de houder, of baarmoeder, waarin het embryo, het embryo, zich bevindt. De Tathagatagarbha heeft dus de volgende vertalingen: "Boeddha's embryo", "Boeddha's baarmoeder", "Boeddha's zetel". De eerste vertaling benadrukt dat iedereen een Boeddha kan worden, want de Boeddha bestaat vanaf het allereerste begin in hem. In feite is ieder mens een potentiële Boeddha, want hij kan er een worden. In de tweede en derde vertaling wordt de aandacht gevestigd op het feit dat alle levende wezens al Boeddha's zijn. Het is alleen belangrijk om dit feit te beseffen en jezelf als Boeddha te begrijpen. Bovendien werd het bestaan ​​van de Boeddha in een persoon in verband gebracht met zijn intelligentie, en werd de geest geïdentificeerd met de essentie van de Boeddha. Het is de geest die de enige absolute realiteit is. De eigenschappen van de geest zijn standvastigheid (nitya), gelukzaligheid (sukha), zelf (atman) en zuiverheid (subha). Deze eigenschappen van de geest zijn tegengesteld aan de kwaliteiten van samsara: vergankelijkheid (anitya), lijden (duhkha), niet-wezenlijkheid (anatma) en verontreiniging (ashubha). In dit geval fungeert de geest niet alleen als een manier om de objectieve wereld logisch te leren kennen, maar ook als een manier om de inhoud ervan te begrijpen, waarin Boeddha wordt geopenbaard, de manier om de Boeddha in jezelf te begrijpen en aan te voelen. De versterking van deze houding werd mogelijk gemaakt door het feit dat in de Chinese filosofische traditie het denkorgaan het hart (xin) was. Het werd begrepen als "slim hart".

chinese boeddhisme In het algemeen kunnen drie groepen van scholen worden onderscheiden in het Chinees Boeddhisme: een. Scholen verhandelingen (harrier) ​Ze bestudeerden, interpreteerden en becommentarieerden de teksten van het Indiase boeddhisme. Van deze scholen is de bekendste Fa xiang zong, gesticht in het midden van de 7e eeuw. ADVERTENTIE Deze school was gebaseerd op kleine vertaalscholen die door Xuanzan waren opgericht. Deze geleerde monnik maakte een lange reis door India en bracht van daaruit religieuze en filosofische teksten in het Sanskriet mee. Een andere school van de verhandelingen is ook algemeen bekend - San lun zong. Deze scholen vertegenwoordigden het Indiase boeddhisme in China, maar in deze regio maakten ze snel een einde aan hun bestaan. Nu zijn er in Japan maar weinig vertegenwoordigers van kiekendiefscholen. In Japan wordt de Fa xiang zong-school uitgesproken als Hosso-shi. Scholen verhandelingen (harrier) 2.

Sutra Schools (Jing)

Wat je aantrekt in het boeddhisme

​Ze zijn gebaseerd op leerstellige teksten die niet zozeer filosofisch als religieus van aard zijn. Tegelijkertijd werden op deze scholen ook filosofische kwesties aan de orde gesteld. Dergelijke scholen zijn onder meer Tiantai Zong. Ondanks het feit dat in het midden van de IX eeuw. de invloed van deze scholen verzwakte aanzienlijk, ze overleefden in China, zij het in onbeduidende aantallen. 3. Dhyana (Chan) scholen

​Dit zijn scholen voor contemplatie, die voornamelijk boeddhistische psychologie, meditatie en yoga bestuderen. De school van mantra's (zhen yan zong, of mi jiao - geheim onderwijs) en de chan zong school vallen hier op. De scholen van deze groep hebben een belangrijke invloed in de 21e eeuw bewaard. Laten we eens kijken naar de meest invloedrijke scholen. School

 1. Tiantai
 2. opgericht door de monnik Chzhi-i (538-597). Naam
 3. komt van de naam van de Tiantai-ishan berg in het oosten van China, waar Chzhi-i gewoond voor een lange tijd. De belangrijkste canonieke tekst in de school wordt beschouwd als de Lotus Soetra. Deze soetra verschaft en onderbouwt een duidelijke doctrine voor de classificatie van de leerstellingen van het boeddhisme. Deze doctrine heet "Vijf perioden, acht leer" (Wu shi ba Jiao). Volgens de leer van de vijf periodes, Gautama Boeddha, na het behalen van het ontwaken, was in een bijzondere vorm van concentratie. In deze staat zag Boeddha de wereld als de absolute eenheid van de oneindige Geest. Deze visie wordt weerspiegeld in de Avatamsakasoetra en de Lotus Soetra.

De leer van de Ene Geest is nauw verwant aan kosmologische concepten. Er wordt aangenomen dat elk levend wezen op twee manieren wordt beschouwd, namelijk: als een speciaal niveau van bewustzijnsontwikkeling en als een overeenkomstige wereld. Bijgevolg woont een levend wezen in de wereld die overeenkomt met zijn niveau van bewustzijnsontwikkeling, en met de wereld die in zijn bewustzijn kan worden weerspiegeld. Volgens de leringen van Tiantai zijn er tien soorten werelden. Dit zijn de zes werelden van samsarische wezens en de vier werelden van "nobele persoonlijkheden". Elk van deze werelden bestaat in elke andere wereld - we kunnen zeggen dat ze in elkaar doordringen.

Zo is de wereld van de hel is aanwezig in de wereld van de Boeddha's, maar er zijn ook werelden van hellen in de wereld van de Boeddha's.
Zo is de wereld van de hel is aanwezig in de wereld van de Boeddha's, maar er zijn ook werelden van hellen in de wereld van de Boeddha's.

Elk van de werelden wordt in drie aspecten beschouwd: 1) de wereld van wezens (de wereld wordt begrepen in het aspect van de wezens die er wonen); 2) de wereld van de vijf skandha's (de wereld wordt in het psychologische aspect beschouwd als het ontwikkelingsniveau van het bewustzijn van wezens) ; 3) het wereldland (de wereld wordt beschouwd als een schatkamer van levende wezens). Er zijn 3.000 werelden in de Tiantai-leringen en er worden drie waarheden verkondigd op de Tiantai-school: Aangezien alle verschijnselen geconditioneerd zijn, zijn ze verstoken van zelfbestaan ​​en zijn ze in feite niet essentieel. Een fenomeen is slechts een manifestatie van de oorzaken en omstandigheden die eraan hebben geleid. Alle verschijnselen zijn illusoir en als fantasieën. Alle verschijnselen zijn begiftigd met een identieke dharma-aard, wat betekent dat ze niet worden geboren en niet vergaan, aangezien ze eeuwige manifestaties zijn van de eeuwige Boeddha. In de derde waarheid wordt de wereld geïdentificeerd met de ontwaakte Geest van Boeddha en, als onderzoeker van de Tibetaanse filosofie K.Yu. Corned beef is in feite een "rechtvaardiging van het zijn". De Tiantai-school werd enorm populair in Japan, waar deze leer werd gepredikt door de monnik Saitho (767-822). Na verloop van tijd ontstond de school van de monnik Nichuren (1222-1282) uit de Tiantai-school in Japan. De Nichuren-school onderscheidde zich door het feit dat ze de nadruk legde op de "Lotus Soetra" en een speciaal gebed dat met deze soetra geassocieerd werd. Bovendien moest dit gebed vele malen worden herhaald, wat bijdroeg aan de juiste organisatie van de spirituele oefening. Nu heeft de Tiantai-school weinig invloed in Vietnam en Korea. Huayan School Ooit speelde de school een belangrijke rol in de ontwikkeling van het boeddhisme

Huayan ​Woord и huayan middelen

bloemenslinger ​De grondlegger van deze school is de monnik Fa-tsang (Xiangshou) (643-712). Formeel wordt hij beschouwd als de derde patriarch van Huayan. Zijn voorouders kwamen vanuit Sogdiana (een regio in Centraal-Azië) naar China, maar Fa-tsang zelf werd in China geboren. Het basisprincipe van de Huayan-school is het volgende: huayan alles in één, één in totaal huayan (elk element bevat de hele wereld, en dit element bevat elk ander element). Om dit idee te illustreren, wenden ze zich in de Huayan-school vaak tot het idee van het kostbare net van de god Indra, waarvan de decoraties in elkaar worden weerspiegeld en een enkele, onderling verbonden, elkaar doordringende krans vormen. De belangrijkste principes op deze school zijn de principes shi of Er zijn 3.000 werelden in de Tiantai-leringen en er worden drie waarheden verkondigd op de Tiantai-school: ​Woord ​Op basis van deze concepten ontwikkelde de school het idee van de wederzijdse onbelemmerdheid van principe en fenomeen. Zelf woord betekende oorspronkelijk de afbakening van velden, later de verwerking van edelstenen. Hoe dan ook, het woord drukte het idee uit ​Woord beginsel у, of , normen voor de organisatiestructuur had twee belangrijke betekenissen: 1) иbedrijf huayan en 2) als werkwoord ​Woord dienen huayan и ​Woord ​In filosofische teksten

gebruikt als synoniem voor het woord

ding
ding

ding

wezen , die werd geassocieerd met het idee van dingen als daden, dat wil zeggen formaties in het proces van verandering ( ​Dus het concept drukt het idee uit van een eeuwig en onveranderlijk beginsel, en het beginsel - zijn tijdelijke, veranderlijke manifestatie. Daarbij, het idee uitdrukken van het principe van organisatie van een veranderende structuur of orde. Verschijnselen zijn begiftigd met de aard van het principe en dragen al zijn attributen, inclusief oneindigheid. Daarom is elk fenomeen, elk dharma oneindig en alomvattend. De empirische wereld zelf is een systeem van elementen die elkaar wederzijds bevatten. De wereld in zijn ware realiteit is een enkel integraal systeem van het "principe" dat tot uiting komt in dingen, verschijnselen, die elk alle andere bevatten. Merk op dat de Huayan-monniken hun leer als het meest compleet en volledig beschouwen.

In de negende eeuw. Huayan verliest zijn invloed en wordt verdrongen door de Ch'an-school. Nu is er in Japan en China één Huayan-klooster. Ook heeft deze school een beperkte distributie in Korea. Bovendien merken we op dat de leer van Huayan wordt bestudeerd in de kloosters van de Ch'an-school.

Chan School

De Ch'an-school is de meest sinicistische school van het boeddhisme. Het woord zelf

chan

er is een transcriptie van het Sanskrietwoord

dhyana

contemplatie, meditatie , wat duidelijk de prioriteiten van het Boeddhisme in Ch'an aangeeft. Volgens de traditie ontstond Ch'an tijdens de Bloempreek van Boeddha, “van hart tot hart” tijdens de overdracht van verlichting van de Boeddha aan zijn leerling Mahakashyapa. Hij was de enige die de leraar begreep die de bloem ophief en naar de studenten glimlachte.

Het doel van het Ch'an-boeddhisme is om in dit leven boeddhaschap te bereiken. Dit doel kan alleen worden bereikt door middel van meditatie. Het belangrijkste idee van Ch'an is de noodzaak om een ​​persoon meditatie te leren, ongeacht zijn toestand. Zelfs een werkende monnik moet kunnen mediteren. Bovendien moeten monniken beslist werken. Veel kloosters worden gedomineerd door het principe van "een dag zonder werk - een dag zonder voedsel" (patriarch Baizhang). In tegenstelling tot monniken van andere scholen zijn Ch'an-monniken in staat om te mediteren terwijl ze het land cultiveren, vechtsporten beoefenen en ook literatuur onderwijzen.

Aan het begin van de VII-VIII eeuw. de Ch'an school kende een splitsing in noordelijke en zuidelijke scholen. De redenen voor de splitsing waren geschillen over de volgende kwesties:

1) In hoeverre heeft een persoon een monastieke levensstijl nodig om verlichting te bereiken?

2) is het ontwaken onmiddellijk of geleidelijk? De noordelijke school geloofde dat men monnik moest worden om het bewustzijn te wekken. De Zuidelijke School, onder leiding van Huineng, geloofde dat de leek tijdens zijn dagelijkse bezigheden zijn psyche zo kan aanpassen dat hij correct mediteert en de waarheid begrijpt.

In dit geval is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat in de Chan-school de wereld van nirvana niet tegengesteld is aan samsara, bovendien zijn deze werelden gelijkwaardig, want Boeddha is in beide werelden aanwezig. Bovendien besteedden de Ch'an-monniken aandacht aan de bewering van de Boeddha dat alle werelden in feite perfect zijn, maar het bewustzijn van een persoon die de wereld waarneemt, kan vertroebeld blijken te zijn. Daarom moet een persoon allereerst zijn bewustzijn zuiveren om zijn verbinding met het hele universum te voelen.Wat betreft verlichting, geloofden vertegenwoordigers van beide richtingen dat het mogelijk was in één leven. Maar Huineng drong aan op de onmiddellijke aard van verlichting en vergeleek het met 'een plotselinge bliksemflits in de nacht'. Het is opmerkelijk dat in moderne kloosters, om het vermogen tot plotselinge verlichting te stimuleren, stoktechnieken worden gebruikt: ze slaan de mediterende monnik met een stok zodat hij snel zijn bewustzijn kan herbouwen en de ontwikkeling van het vermogen tot plotselinge verlichting kan stimuleren. Uiteindelijk geloofde Huineng dat de verdeling van verlichting in twee soorten: plotseling en geleidelijk - leeg en onnodig is, omdat het dwaas is om geleidelijk naar het doel te gaan, wanneer het plotseling kan worden verkregen. Huineng formuleerde drie principes van meditatie:

1. Afwezigheid van enige gedachten, want ze kunnen het hart verduisteren.
1. Afwezigheid van enige gedachten, want ze kunnen het hart verduisteren.

2. Afwezigheid van manifestaties, dat wil zeggen, een monnik moet tijdens meditatie niet nadenken over de realiteit van de wereld. Bovendien is zo'n vraag in wezen leeg, want het is belangrijk voor een persoon om de wereld van Boeddha in zichzelf te onthullen, ongeacht de externe omgeving. 3. Ontbreken van een klooster. Een monnik mag geen vaste woonplaats hebben, zowel buiten als binnen zichzelf.

Merk ter referentie op dat Huineng, de VI-patriarch van het Ch'an-boeddhisme, een zeer beroemd persoon is onder boeddhisten. Als kind, toen hij kreupelhout verkocht, hoorde hij de preek van een boeddhistische Chan-monnik en ging onmiddellijk naar een boeddhistisch klooster. Huineng wist nooit hoe hij moest lezen of schrijven, maar werd beschouwd als de beste leraar.

Merk op dat de kloosters van Ch'an zich onderscheiden door strikte discipline. Dus de canon van de regels van Ch'an-kloosters zijn de regels van Shaolin. In het Shaolin-klooster is het volgende de dagelijkse routine van de monniken-strijders: 5.00 uur - opstaan; 5.15 - ochtendtraining; 6.40 - ochtendlezingen; 7.45 - ontbijt; 9.00 huishoudelijk werk; 11.30 - lunch; 12.40 - rust overdag; 14.00 - zelfvoorbereiding; 17.10 - lezingen en preken; 18.50 - avondeten; 21 - wushu-training; 23.10 - naar bed gaan. In het afgelopen decennium waren Shaolin-monniken echter bang dat commerciële relaties het leven van het klooster begonnen binnen te dringen. Over het algemeen is het leven van een Ch'an-monnik onderworpen aan vijf regels: een leven van nederigheid, werk, mensen dienen, bidden en mediteren. Ch'an verspreidde zich niet alleen in China, maar ook in Korea, waar de monnik Chinul speelde een belangrijke rol in de prediking van Ch'an (1158-1210). Vanwege de adoptie in Korea van het confucianisme als staatsgodsdienst, werd het Ch'an-boeddhisme onderworpen aan beperkingen. In de twaalfde eeuw. Ch'an begon door te dringen in Japan, waar het de naam kreeg zen

Wat je aantrekt in het boeddhisme

​Momenteel is het Ch'an-boeddhisme wijdverspreid in China, Vietnam en Korea. Over het algemeen domineert deze school in het Verre Oosten.

Ch'an monniken Verschillende uitspraken van de Ch'an-monniken: shi - Wanneer een vriendelijk persoon een valse leer predikt, wordt deze waar. Als een slechte man de ware leer predikt, wordt die vals. - De hertenjager ziet de berg niet. De jager op goud ziet geen mensen - Niet nemen wat de hemel geeft, betekent jezelf straffen - Als een stofdeeltje opkomt, bevat het de hele aarde. Als een bloem bloeit, gaat er een hele wereld open - Wijsheid zoeken buiten jezelf is het toppunt van dwaasheid. Boeddhisme in Japan. zenboeddhisme

Religies zoals het boeddhisme en het shintoïsme domineren in Japan. Traditioneel is de Japanse religie Shinto. Deze religie heeft veel kenmerken van animisme, de vergoddelijking van natuurlijke verschijnselen is daarin merkbaar, de cultus van voorouders en de geesten van de doden is ontwikkeld. Er wordt aangenomen dat elk ding zijn eigen spirituele essentie heeft - Het is opmerkelijk dat in moderne kloosters, om het vermogen tot plotselinge verlichting te stimuleren, stoktechnieken worden gebruikt: ze slaan de mediterende monnik met een stok zodat hij snel zijn bewustzijn kan herbouwen en de ontwikkeling van het vermogen tot plotselinge verlichting kan stimuleren. Uiteindelijk geloofde Huineng dat de verdeling van verlichting in twee soorten: plotseling en geleidelijk - leeg en onnodig is, omdat het dwaas is om geleidelijk naar het doel te gaan, wanneer het plotseling kan worden verkregen. Alle verschijnselen zijn illusoir en als fantasieën. kami ​Een stervende persoon blijft onder de mensen (in de aardse wereld) leven in de vorm van een kami, en wordt dan opnieuw geboren. Als een persoon in harmonie met de natuur en de samenleving leefde, zal zijn ziel lange tijd buiten het lichaam blijven (in de vorm van kami) en het lijden vermijden dat onvermijdelijk gepaard gaat met het fysieke leven. Van 1868 tot 1947 was Shinto de staatsgodsdienst van Japan. Desalniettemin is het shintoïsme sinds de 6e eeuw sterk beïnvloed door het boeddhisme, dat zeer stevig verankerd is in Japan.

Wat je aantrekt in het boeddhisme

In 522 begon het boeddhisme vanuit Korea tot Japan door te dringen, maar de ideeën van het Ch'an-boeddhisme kwamen in de 8e eeuw naar Japan. Toegegeven moet worden dat het boeddhisme snel zijn aanhangers vond onder regeringsfunctionarissen. Dus de Japanse prins Shotoku (levenslange naam van Umayada, Shotoku is een postume naam) raakte persoonlijk geïnteresseerd in het boeddhisme en maakte opmerkingen over drie soetra's. Met zijn actieve deelname werden in Japan de eerste boeddhistische kloosters gebouwd. Onder deze kloosters bevond zich Horyu-ji (tempel voor de studie van bloeiende dharma). Deze tempel staat nog steeds in de stad Ikagura en wordt beschermd door UNESCO.

Niet alle Japanse clans waren het eens met de dogma's van het boeddhisme. Veel clans verdedigden oude religieuze overtuigingen, die een burgeroorlog tussen machtige clans veroorzaakten. In deze oorlog werden de aanhangers van de oude religie verslagen, zodat de politieke macht naar de aanhangers van het boeddhisme ging. Prins Shotoku voerde, in overeenstemming met de normen van het boeddhisme, een aantal hervormingen door in het land en versterkte het centrale gezag. Gedurende deze periode gebruikte Prins Shotoku de naam voor het eerst

Hinomoto-land

Nippon

(Opkomende zon). Voorheen heette Japan het land van Yamato. In die tijd werd het boeddhisme de staatsgodsdienst van Japan.
(Opkomende zon). Voorheen heette Japan het land van Yamato. In die tijd werd het boeddhisme de staatsgodsdienst van Japan.

(Opkomende zon). Voorheen heette Japan het land van Yamato. In die tijd werd het boeddhisme de staatsgodsdienst van Japan.

Sinds de 12e eeuw begonnen zen-scholen vorm te krijgen in Japan. Woord

mentale focus

​Zen is gericht op de Mahayana-school. Zen genoot de grootste populariteit onder de samoerai, die, toen de Minomoto-clan aan de macht kwam, een belangrijke rol in het land speelde. Over het algemeen zijn er enkele fundamentele verschillen tussen ch'an en zen, want beide scholen zijn gebaseerd op meditatieve beoefening. Laten we tegelijkertijd aandacht besteden aan enkele nationale kenmerken van zen. Ten eerste merken we op dat een van de taken van zen is om zowel het spirituele als het fysieke leven te organiseren in overeenstemming met het leven dat de goden in de hemel leiden.

Daarom is in zen een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van verlichting het behoud van iemands individualiteit, de staat van ongeborene, wanneer er nog steeds geen gehechtheid is aan de externe omgeving. De tweede voorwaarde voor verlossing is de juiste levensstijl, waardoor je in de goede richting een aantal rituelen kunt organiseren. Van deze rituelen zijn de bekendste theeceremonies. De geschreven teksten in Zen krijgen minimale invloed, omdat men gelooft dat het onmogelijk is om een ​​persoon te onderwijzen, maar het is heel goed mogelijk om hem te helpen kennis te verwerven. Ware kennis wordt niet via de tekst overgedragen, maar mondeling, met directe instructie van hart tot hart.

De Japanse cultuur heeft van de Ch'an-school het principe van organische integriteit overgenomen, dat wil zeggen de eenheid van geest en lichaam. Vechtsporten in zowel China als Japan zijn gebaseerd op dit principe. Een persoon organiseert zijn spirituele leven met behulp van een systeem van bepaalde bewegingen. Een van de taken van zen-vechtsporten is het vermogen te ontwikkelen om de bewustzijnsstaat te veranderen zonder de meditatie te verlaten. De ontwikkeling van dit vermogen wordt bereikt door de snel, onmiddellijk veranderende omgeving van de strijd, waarin het niet alleen nodig is om zijn spirituele en fysieke kracht te concentreren, om absolute kalmte te bewaren, maar ook om onmiddellijk te reageren op de acties van de vijand. , tot een verandering in de situatie van een duel of een algemeen gevecht. Er waren een aantal oefeningen om het reactievermogen te ontwikkelen en bewegingen van lichaam en geest te coördineren. Bijvoorbeeld, een steile, ruige berg af rennen met je handen op je rug gebonden; boogschieten op een snel bewegend doel of vanaf een galopperend paard. Vooral in de krijgskunst van Japan wordt het vermogen om kalm te blijven en naar believen een strijd te voeren, dat wil zeggen zonder tijd te verspillen aan planning, gewaardeerd. Vervolgens ontwikkelde zich op basis van de krijgskunstprincipes van zen de kunst van ninja.

Zen maakt moeilijke tijden door in de wereld van vandaag. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat na de overgave van Japan in september 1945 veel vechtsportscholen in Japan op verzoek van de Amerikaanse regering werden gesloten. Bovendien is er aan het begin van de eenentwintigste eeuw in Japan een ernstige spirituele crisis, waarin de ontwikkeling van de Zen-school een buitengewoon moeilijk proces lijkt te zijn.

Boeddhisme in Rusland Het boeddhisme kwam vrij vroeg op het grondgebied van het moderne Rusland - in de 8e eeuw. Het boeddhisme drong de landen van het Primorsky-gebied binnen via de Bohai-staat, die tot de 10e eeuw bestond op het grondgebied van Noord-Korea, Primorsky-gebied en Mantsjoerije. In de 17e eeuw namen een aantal Kalmyk-stammen die het boeddhisme beleden het Russische staatsburgerschap over. Het waren deze onderdanen die de eerste boeddhisten werden van de onderdanen van de Russische staat.

In 1741 werd het boeddhisme volgens het decreet van keizerin Elizabeth Petrovna een van de officieel erkende religies van het Russische rijk. Daarna begon het boeddhisme zich geleidelijk op Russische bodem te ontwikkelen. Veel datsans functioneerden in Rusland - boeddhistische scholen-kloosters. De grote datsans hadden drie faculteiten: filosofie, geneeskunde en tantrisch. De tantrische faculteit werd als bijzonder moeilijk beschouwd, waar tantra's werden bestudeerd. In 1917 waren 35 datsans actief in Rusland. Tijdens de stalinistische onderdrukking in de jaren dertig werden veel boeddhisten onderdrukt en werden alle datsans gesloten.

Niettemin werd in 1945 een datsan nieuw leven ingeblazen en werd de ideologische druk van de Sovjetstaat enigszins afgezwakt. Door de democratische hervormingen van de jaren negentig kon het boeddhisme zich actiever laten gelden. De morele achteruitgang die wordt veroorzaakt door de verkeerde berekeningen van deze hervormingen, belemmert echter de succesvolle verspreiding van het boeddhisme. Voor de periode van 2010 functioneren ongeveer 30 datsans op het grondgebied van de Russische Federatie.

LIJST VAN REFERENTIES 1. Abaev N.V. Chan Boeddhisme en de cultuur van mentale activiteit in het middeleeuwse China / N.V. Abaev. - Novosibirsk: Science, 1989. 2. Afanasyeva E. N. Theravada Boeddhisme en de ontwikkeling van Thaise literatuur in de XIII-XVII eeuw. / E.N. Afanasjev. - Moskou: IMLI RAN, 2003.3 Vsevolodov I.V. Birma: religie en politiek / I.V. Vsevolodov. - Moskou: Nauka, 1978. 4. Over de hele wereld. - 2007. - № 8 (2803) 5. Mythen van de volkeren van de wereld. Encyclopedie. (In 2 delen). - M .: "Sovjet-encyclopedie". 1987.6. Timoshchuk A.S. Vedische antropologie / A.S. Timoshchuk // Religieuze antropologie. Vladimir: VlSU, 2006.7 Semotyuk O.P. Buddhism: History and Modernity / O.P.Semotyuk. - Rostov aan de Don: Phoenix, 2005. 8. Torchinov E. A. Inleiding tot het boeddhisme: een cursus van lezingen / E. A. Torchinov. - SPb: AMFORA, 2005. 9. Filosofie van het Chinese boeddhisme. - St. Petersburg: "Classics ABC", 10 oktober 2001. Ono S. Shinto: The Ancient Religion of Japan / S. Ono, W. Woodard - "Sophia", 2007.11. Kukai. Geselecteerde werken. Vertaald door A.G. Fesyun / Kukai. - M. 1999.12 Scherbatsky F.I. Geselecteerde werken over het boeddhisme / F.I. Shcherbatsky. - M .: Nauka, 1998. Auteur: Alexey Panishchev Het boeddhisme wordt beschouwd als de oudste van de wereldgodsdiensten. Het christendom en de islam ontstonden veel later - zes en dertien eeuwen na de opkomst van de leer van de Boeddha. In de loop der jaren van zijn vorming en ontwikkeling heeft het boeddhisme niet alleen het religieuze wereldbeeld gecreëerd en verbeterd, maar ook filosofie, cultuur en kunst. Door deze religie te belijden, kan een persoon een heel spectrum aan wetenschappelijke kennis leren, niet beperkt tot één gezichtspunt. Wat is de boeddhistische leer? Wat zijn de fundamenten en praktijken?

Wat betekent het woord "boeddhisme"?

De vertegenwoordigers van het boeddhisme noemen hun religie zelf Boeddhadharma, en de oprichter Boeddha Shakyamuni - Dharma. Het concept komt uit het Sanskriet

boeddha dharma , wat in vertaling betekent

"Onderwijs van de verlichte"

​Termijn

"Boeddhisme"

werd in de 19e eeuw door Europeanen uitgevonden om een ​​religieuze en filosofische trend aan te duiden die vanuit het oude India naar Europa kwam.

Het boeddhisme is ontstaan ​​rond de 6e eeuw voor Christus dankzij de spirituele leraar Siddhattha Gotama, die later bekend werd als Boeddha. Er wordt aangenomen dat zijn pad naar verlichting in vorige levens begon, maar een begrip van de harde realiteit verscheen pas bij de laatste geboorte onder de naam Gotama.

Op 16-jarige leeftijd trouwde hij met prinses Yashodhara, en op 29-jarige leeftijd stapte hij uit het paleis en zag 4 zogenaamde "spektakels" die zijn leven volledig veranderden. Op die dag ontmoette de Boeddha een kluizenaar, een arme man, een ziek en ontbonden lijk, waarna hij zich realiseerde dat noch rijkdom noch roem mensen kan beschermen tegen ontbering, ziekte en dood.

Wat hij zag, bracht de Boeddha ertoe het paleis te verlaten en op zoek te gaan naar verlichting. Tijdens zijn reis studeerde hij yoga, de regels van meditatie, en op 35-jarige leeftijd bereikte hij eindelijk het ontwaken (bodhi) en ontving hij kennis van de 'vier edele waarheden'.

Vanaf die tijd begon Boeddha de verworven kennis door te geven aan andere mensen, en na zijn dood werden al zijn dialogen, uitspraken en voorschriften door zijn discipelen verzameld in één enkele boeddhistische canon "Tripitaka".

Wat is boeddhisme?

Tegenwoordig is het boeddhisme een wereldreligie en een filosofische leer, hoewel sommige onderzoekers en historici het "de wetenschap van het bewustzijn" noemen. Er zijn twee hoofdrichtingen van het boeddhisme in de wereld, die verschillen in hun methoden van beoefening en filosofische opvattingen.

De doctrine van Mahayana (Great Chariot) is gebaseerd op overtuigingen over een bepaald pad, waardoor mensen Bodhi kunnen bereiken. Khainina (Small Chariot) is gebaseerd op ideeën over de staat van zijn en op denial van de menselijke ziel als een onafhankelijke entiteit.

Naast de twee hoofdstromen van het boeddhisme, wordt het extra wereldbeeld van Vajrayan onderscheiden (Diamond Chariot), gescheiden van Mahayana in de VE eeuw.

Wie zijn boeddhisten?

Boeddhisten omvatten de adepten van de boeddhistische religie, dat wil zeggen, mensen die hun leven hebben besteed aan het pad naar spirituele ontwaken. Het totale aantal supporters van deze religie ter wereld is meer dan 460 miljoen mensen, waarvan ongeveer 1 miljoen boeddhistische monniken zijn.

De grootste verdeling van de leer werd verkregen in Azië - voornamelijk in het zuiden en het oostelijke deel van het continent. Het maximale aantal boeddhisten is geconcentreerd in India, Vietnam, China, Cambodja. In Rusland zijn boeddhistische gemeenschappen te vinden in Tuva, Kalmykia en Buryatia. Wat is "vier nobele waarheden"?

Boeddhistische leer is gebaseerd op "vier nobele waarheden", waarvan mensen kunnen komen om te ontwaken.

Ten eerste geloven boeddhisten dat er lijden (Dukkha) in de wereld is.

Ten tweede heeft Dukkha veroorzaakt.

Ten derde heeft elke persoon de mogelijkheid om het lijden af ​​te komen, de oorzaak van Dukkha te elimineren.

En, vierde, het boeddhisme houdt eraan dat er een manier is in de wereld door door te geven wat je van Dukkha kwijt kunt raken.

Wat verschilt het boeddhisme van andere wereldreligies?

Als je het boeddhisme vergelijkt met monotheïstische religies, het erkennen van de eenheid van God, dan is zijn belangrijkste verschil het feit dat boeddhisten niet geloven in het bestaan ​​van God-Schepper.

Ze herkennen de schepping van de wereld niet aan de Almachtige en geloven dat hij niet door iedereen wordt gecreëerd en wordt door niemand beheerd. De doctrine ontkent de mogelijkheid van verzoening van zonden, er zijn geen ketterij en onvoorwaardelijk geloof. Bovendien bestaat het boeddhisme niet in uniforme kanonnen en een gemeenschappelijke religieuze organisatie die vergelijkbaar is met christelijke kerken.

Hallo, beste lezers - kenniszoeker en waarheid!

Boeddhisme wordt beschouwd als de meest oude wereldreligie. Bij de vermelding van dit woord neemt de verbeelding velen in de kleurrijke tempel met een gelastend dak ergens in Azië: in Thailand, Cambodja, China, Mongolië of Tibet.

Wat verschilt het boeddhisme van andere wereldreligies?

Ondertussen verspreidt het zich ver voorbij het oosten: naar Europa, Amerika en zelfs in de meest afgelegen hoeken van onze planeet. Boeddhisme in Rusland bestaat niet alleen in de republieken van Buryatia, Kalmykia en Tuva, maar ook in andere steden van ons land - boeddhistische centra verschijnen er geleidelijk.

Koreaans boeddhisme

Heb je de vraag gesteld - waar geloven boeddhisten in? Vandaag zullen we het antwoord opzoeken. Dit artikel zal je kort vertellen, wat is het geloof van boeddhisten, hoe ze kijken naar de wereld die aanbidden, omdat ze God behandelen en hoe ze proberen te leven.

Inhoud:

Basisprincipes van geloof

Lifestyle boeddhist

 • Houding ten opzichte van God
 • Gevolgtrekking
 • Dus, vooruit, op zoek naar antwoorden!

​In Korea kent dit soort onderwijs eeuwenoude tradities. Maar honderd of tweehonderd jaar geleden leek het erop dat deze leer zijn betekenis had verloren. Dit was tot het midden van de twintigste eeuw. Maar in de nasleep van de groeiende belangstelling voor zenboeddhisme in het Westen, beleeft ook het Koreaanse boeddhisme een opleving. Het beste voorbeeld is de Zen Kwame Um-school.

Als je het boeddhisme vergelijkt met monotheïstische religies, het erkennen van de eenheid van God, dan is zijn belangrijkste verschil het feit dat boeddhisten niet geloven in het bestaan ​​van God-Schepper.

Het concept van "Boeddhisme" leek slechts twee eeuwen geleden, dankzij het komen vanuit Europa. De aanhangers zelf noemen het "Dharma" - de leringen of "Budhadharma" - de leringen van de Boeddha. Deze naam zal nauwkeuriger zijn, omdat het boeddhisme nogal filosofie is, culturele traditie, het wereldbeeld met hun eigen regels van ethiek en moraliteit dan religie.

Boeddhisten geloven in de woorden van hun leraar Buddha Shakyamuni dat al het leven lijdt, en het belangrijkste doel van het leven is om van hen af ​​te komen.

 1. We komen naar deze wereld, opgroeien, zich hechten aan mensen, dingen, te bereiken materiaal hoogten, ziek worden, sterven en lijden al die tijd. De belangrijkste oorzaak van het lijden ligt in onszelf, in gewoonten, verkeerde waarden, illusies.
 2. Je kunt jezelf te bevrijden door zich te ontdoen van hen. Om dit te doen, moet je aan bepaalde regels, mediteren volgen, nadenken over de innerlijke geest, beperk jezelf van zinnelijk genot. Alle dogma's kunnen alleen worden begrepen door ze door het prisma van jezelf, je eigen ervaring, te leiden - dan is het mogelijk om nirvana te bereiken.
 3. Een persoon die woont in een denkbeeldige wereld, niet de waan hem heen ziet, ontvangt de gevolgen van activiteiten in het verleden, matrijzen, en na de dood wordt herboren, lijdt weer tot hij de Verlichting bereikt. Deze levensvisie hangt nauw samen met bepaalde concepten:
 4. Karma is de oorzakelijke relatie van elke gebeurtenis, goed of slecht. Alles wat ons nu overkomt, is een gevolg van de acties uit het verleden, en elke handeling, woord of zelfs gedachte in het heden zal de oorzaak worden van toekomstige gebeurtenissen. Karma kan buiten dit leven en de verspreiding werken op latere wedergeboorten.

Misschien waren de hier gepresenteerde soorten en hun korte beschrijvingen nuttig voor diegenen die geïnteresseerd waren in deze oude religieuze denominatie. Ik ben er diep van overtuigd dat het idee om een ​​boeddhist te zijn een van de meest waardevolle menselijke verlangens is, die op de een of andere vreemde manier dicht bij elke persoon staat.

Maya is een weerspiegeling van de illusoire aard van het leven, de veranderlijkheid van de wereld, een ononderbroken keten van lijden. Een goede metafoor voor de Maya's zou het idee zijn van wolken die geleidelijk van vorm veranderen, een mozaïek van bellen op water dat van vorm verandert.

 • Samsara is een reeks reïncarnaties die alle mensen achtervolgt. Boeddhisten geloven in reïncarnatie - de cyclus van wedergeboorte. Geboren worden alle nieuwe foto's, is een persoon die niet te stoppen lijden, voelt de karmische gevolgen van vorige levens, live in een veranderlijke wereld met het passeren van de dingen, en ga zo maar door in een cirkel. Het wiel van samsara breken betekent nirvana bereiken.
 • De boeddhist gelooft stellig in de dogma's van de leringen die door de Boeddha zijn overgebracht. Hij bestudeert de Schriften, leidt een correcte levensstijl, mediteert en streeft naar het hoogste doel: ontwaken. Hierbij wordt hij geholpen door de waarheden, de voorgeschreven geboden, de stadia van het achtvoudige pad.
 • De leer is gebaseerd op vier waarheden die onveranderlijk zijn voor elke aanhanger van het boeddhisme.
 • Dukkha - spreekt van de cyclus van het lijden. Heel het menselijk leven is doordrenkt van lijden: geboorte, opgroeien, problemen, gehechtheden, angsten, schuldgevoelens, ziekte, dood. Je "ik" realiseren temidden van deze wervelwind is de eerste fase van het kennen van de waarheid.
 • Trishna - vertelt over de redenen voor dukkha. Verlangens en de daarmee gepaard gaande ontevredenheid creëren leed. Als iemand er een heeft ontvangen, begint hij meer te verlangen. De steeds toenemende eetlust, de wil voor het leven zelf - dit is de hele reden.
 • Nirodha - weet van de voltooiing van dukha. Men kan vrijheid te vinden alleen door het loslaten van overbodige attachments, destructieve emoties, en door het ontdekken vroomheid in zichzelf. De beste overwinning op het lijden is te stoppen met vechten, verlangens kwijt te raken en jezelf geestelijk te zuiveren.
 • Marga - spreekt over het ware pad. Door het pad van de Boeddha te volgen, is het belangrijk om de Middenweg te observeren - niet om van het ene uiterste naar het andere te gaan, van volledige verzadiging naar absoluut ascese. De Leraar had zelf kleding, voedsel en onderdak nodig, dus een echte boeddhist moet zichzelf niet uitputten tot hij uitgeput is.
 • Het zogenaamde Achtvoudige Pad wordt ook in verband gebracht met marga. Volgens hem observeert een volgeling van de boeddhistische filosofie zuiverheid in alles:

ziet de wereld correct;

 • zuiver van gedachte en vriendelijk van opzet;
 • staat geen slechte woorden, lege zinnen toe;
 • eerlijk in acties;
 • leidt een rechtschapen leven;
 • probeert op de weg naar het doel;

Het boeddhisme is meer een filosofische richting dan een religie; het houdt geen rekening met de aanwezigheid van een godheid die het universum heeft geschapen, zoals in de religies die onze samenleving kent. Er is alleen "deva", maar dit zijn geen goden die het lot van mensen en het universum bepalen, het zijn dezelfde mensen, alleen vanuit een andere realiteit. Net als Boeddha, die een echte persoon was die 2,5 duizend jaar geleden leefde, zo heeft de vraag - "Gelooft u in Boeddha?" Geen betekenis in de boeddhistische filosofie.

Controles gedachten en gevoelens;

Ze herkennen de schepping van de wereld niet aan de Almachtige en geloven dat hij niet door iedereen wordt gecreëerd en wordt door niemand beheerd. De doctrine ontkent de mogelijkheid van verzoening van zonden, er zijn geen ketterij en onvoorwaardelijk geloof. Bovendien bestaat het boeddhisme niet in uniforme kanonnen en een gemeenschappelijke religieuze organisatie die vergelijkbaar is met christelijke kerken.

Gericht leren, mediteert.

Dit boeddhistische kan gemakkelijk winnen van het spel "Ik heb nooit ...", omdat hij nooit:

Filosofie van boeddhistische scholen

Doodt niet, schaadt niet al het leven;

Niet stelen;

niet aan het liegen;

niet gepleegd;

Drinkt geen alcohol of drugs.

Echte leringen kunnen toeslaan met een hoge moraliteit, het morele stond, dat wordt ondersteund door de voortdurende regels van het leven, de kracht van de wil, die hen helpt bij meditaties, MANTER-lezingen. Het hoogste doel is om Nirvana te bereiken, en ze gaan moedig naar haar toe.

Anopova E. "De wet of het open boek van Karma" foto

Hallo, beste lezers - kenniszoeker en waarheid!

Elke religie veronderstelt geloof in God: de islam - in Allah, het christendom - in de Heilige Drie-eenheid, het hindoeïsme - in Brahma, Shiva, Vishnu en andere goden. En Boeddhisme - in Boeddha, zeg je? Het feit is dat het niet zo is.

Boeddha is niet God, dit is een gewone persoon geboren in India en die Siddhartha Gautama noemde. Hij, zoals wij allemaal, leefden mijn eigen leven: geboren in de familie van de koning, getrouwd, geboren mijn zoon, toen zag ik de pijn en het lijden van de wereld, ging het bos in op zoek naar de waarheid, bereikte verlichting, hielp mensen om te gaan door de manier waarop, de prediking van het leer tot bereikte Parisy.

Zo is de Boeddha geen almachtige, maar een geweldige leraar.

Volgens de boeddhistische filosofie verscheen de wereld op zich, zonder de deelname van de hogere krachten, begon het goddelijke. Een persoon zal God niet redden, maar hijzelf, na de voorgeschreven regels, rustgevende geest, mediteren en verbeteren.

Betekent dit dat er geen God in het boeddhisme is? Ja, het betekent. Waar, deze verklaring heeft één reservering.
Betekent dit dat er geen God in het boeddhisme is? Ja, het betekent. Waar, deze verklaring heeft één reservering.

In sommige stromingen van filosofische gedachten, vooral in Vajrayan, begon de Boeddha Shakyamuni te verbazen, het aanbieden, bidden. Samen met dit, een heel pantheon van goden, geesten, boeddha's, boeddhisattvas, die begon te aanbidden bij het nastreven van snelle verlichting. De reden hiervoor - de overblijfselen van het sjamanisme, die de sporen in zijn boeddhistische leer verlieten. Boeddhistische stromen zijn heel anders dan elkaar. Sommigen omvatten veel riten, en van de zijkant lijkt het de godheid, andere beknopt te aanbidden en geen heiligen en autoriteiten te herkennen, behalve hun eigen hart. Machiudy-geschriften op Gods thema zeggen niets. Boeddhistisch geloof, zoals geloof, in het algemeen geeft kracht, inspireert, wraps, helpt bij het opstaan ​​naar het ware pad. We waren blij dat een kleintje om de deur te openen in de ziel van de boeddhistische. Laat het licht en de vrede in je leven zijn!

Hartelijk dank voor uw aandacht, beste lezers! We zullen dankbaar zijn voor de link in sociale netwerken)
Hartelijk dank voor uw aandacht, beste lezers! We zullen dankbaar zijn voor de link in sociale netwerken)

Tot ziens! Boeddhisme is een van de religies van de wereld, maar boeddhisten zijn het zelf niet eens met een dergelijke definitie. Inderdaad, het boeddhisme is moeilijk om religie te bellen. Er zit er geen God in, die kan worden gebeden en alles zal worden gecorrigeerd. Er is geen heilig boek in het boeddhisme. Bron: https://wallpaperplay.com/board/zen-buddhism-wallpapers Knop Ja - Dezelfde man die ooit aarzelde en zijn bijnaam heeft gewone wortels met het woord in het Russisch en duidt "over

kaars

Dinen. " Deze ontwaakte noemde niet om iets te geloven en te hopen op iemand. Bovendien adviseerde hij discipelen niet over God te spreken, want het is absoluut nutteloos. Hij was ervan overtuigd dat het leven van een man in zijn handen.
Dinen. " Deze ontwaakte noemde niet om iets te geloven en te hopen op iemand. Bovendien adviseerde hij discipelen niet over God te spreken, want het is absoluut nutteloos. Hij was ervan overtuigd dat het leven van een man in zijn handen.

Bron: https://yandex.com.tr/collections/card/5AA621AF2B64824818F5036E/

 1. Boeddha werd geboren in een rijke familie, in het noorden van India, tweeduizend jaar geleden. noemde het
 2. Siddhattha Gotama.
 3. Nadat hij ooit plaatsen had bezocht die voor hem strikt verboden waren, realiseerde hij zich dat zijn hele leven vol lijden is. De belangrijkste taak die een persoon zichzelf moet stellen, is om zichzelf van hen te bevrijden en te begrijpen dat het belangrijkste alleen in de ziel ligt. De ontwaakte werd geroepen
 4. Budda Shakyamuni

(Shakya is de naam van zijn familie).

In het oorspronkelijke boeddhisme is er geen mystiek, er zijn geen horrorverhalen over de hel. Maar er is logica en begrip van het werk van het menselijk bewustzijn.
In het oorspronkelijke boeddhisme is er geen mystiek, er zijn geen horrorverhalen over de hel. Maar er is logica en begrip van het werk van het menselijk bewustzijn.

Bron: https://www.aaronrogerson.com/single-post/2015/01/04/Stillness-My-5-Minutes-Each-Day#! De Boeddha heeft verschillende precieze en beknopte conclusies getrokken: Het leven is vol ellende.

De oorzaak van het lijden: het verlangen naar het plezierige en niet het verlangen naar het onaangename. Het leven is mogelijk zonder lijden.

Er is een weg naar bevrijding van lijden.

Boeddhisten geloven dat wat wij "God" noemen in elk levend wezen bestaat in de vorm van een potentieel dat kan worden ontwikkeld. God in iedereen is ons bewustzijn. Na gezuiverd te zijn en verlichting te hebben bereikt, kan iedereen dezelfde Boeddha worden. Bron: https://yandex.ru/collections/card/5c14278d9e8e40eed455d984/

Velen van jullie hebben gehoord van concepten zoals
Velen van jullie hebben gehoord van concepten zoals

Wedergeboorte, karma en dharma. Ik denk dat het niet nodig is om uit te leggen wat wedergeboorte is. Karma

- wet van energiebesparing. Dit is wat ons doet terugkeren naar het levenswiel. Niets verschijnt zomaar en niets verdwijnt spoorloos. Hetzelfde geldt voor daden. Als we eenmaal slechte dingen hebben gedaan, zullen we de prijs moeten betalen. Als we goed doen, ontvangen we een beloning. Onze fout is alleen dat we geen oorzaken en gevolgen zien, en soms is het erg moeilijk om ze met elkaar te verbinden.
- wet van energiebesparing. Dit is wat ons doet terugkeren naar het levenswiel. Niets verschijnt zomaar en niets verdwijnt spoorloos. Hetzelfde geldt voor daden. Als we eenmaal slechte dingen hebben gedaan, zullen we de prijs moeten betalen. Als we goed doen, ontvangen we een beloning. Onze fout is alleen dat we geen oorzaken en gevolgen zien, en soms is het erg moeilijk om ze met elkaar te verbinden.

Het boeddhisme zegt: ongeluk en geluk zijn het resultaat van onze eigen daden. Het is niet mogelijk om alle schulden in één leven af ​​te betalen, dus we worden herboren (het is ook goed als mens, maar je kunt als dier herboren worden). En hier komen we bij de "dharma". Dharma - de leer van de wet van het universum en de regels volgens welke je je moet gedragen.

 • Bron: https://eraofunity.world/sanatana-dharma/yoga/karma-yoga/
 • Stel dat een persoon wordt bevrijd van lijden, wie zal hij dan misschien geboren worden, denkt u? Erg makkelijk. Zo'n ziel hoeft niet meer op aarde geboren te worden en komt in andere werelden terecht. Maar het is heel goed mogelijk dat ze zich daar zal vervelen, ze zal zich al haar familieleden herinneren die op aarde zijn gebleven en blijven lijden, en zal opnieuw willen reïncarneren op onze planeet. Zo iemand wordt genoemd
 • Bodhisattva
("bodhi" is ontwaken, "sattva" is de essentie).
("bodhi" is ontwaken, "sattva" is de essentie).

Bron: https://www.oum.ru/literature/buddizm/bodkhisattva-akashagarbkha/

 • Je zou kunnen denken dat boeddhisten niets om vrede geven en het belangrijkste is gewoon hun gemoedsrust, maar dit is niet waar.
 • Mededogen
 • - een van de belangrijkste concepten in het boeddhisme. Een persoon kan niet goed zijn terwijl anderen lijden. Welwillend zijn voor mensen bouwt positieve energie op.
 • - Boeddhisten neigen niemand met geweld tot hun wereldbeeld. Ze hebben er nooit voor gevochten.
 • - Het demonstreren van wonderen is trots en absoluut zinloos. - Boeddhisten discussiëren niet met de wetenschap en zeggen dat als hun wereldbeeld onjuist blijkt te zijn, ze hun leringen zullen veranderen. Maar op dit moment zijn wetenschappers het integendeel steeds meer eens met het boeddhisme.

Bron: https://yandex.by/collections/card/5aadea5fd7f77d6526e2e3df/

Ideeën die Boeddha aan mensen voorstelde:

- Je hoeft niet tot het uiterste te gaan.

- Breng levende wezens geen schade toe. - Leef deugdzaam. - Mediteer.

- Lees mantra's.

Redeneren heeft altijd een logische conclusie - een pasklaar antwoord. Als je graag de rede en een antwoord op een vraag, je bent een slimme vent die nog steeds groeit en groeit voor bewustzijn.

Filosofie van Buddhism_Buddha

(Mantra's zijn een reeks geluiden waarvan de herhaalde herhaling is ontworpen om het werk van het lichaam te harmoniseren en gemoedsrust te creëren. Wetenschappers bevestigen inderdaad het sterkste effect van geluid op levende en zelfs levenloze organismen).

Voor zijn dood zei Boeddha:

"Alle dingen zijn vergankelijk in de natuur, werken aan uw redding."

wat is boeddhisme

Sindsdien heeft het boeddhisme vertakt in verschillende richtingen.

Wat je aantrekt in het boeddhisme meest

​Schrijf in de comments!

Bedankt voor het kijken. Duim omhoog als je het artikel leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal!

Invoering

Invoering

Het is onmogelijk om in een kort artikel alles te beschrijven wat ik wil zeggen over het boeddhisme en alle soorten scholen en filosofieën te beschrijven. Maar laten we, op basis van de belangrijkste ervan, proberen te begrijpen wat boeddhisme is en hoe deze orthodoxe spirituele lering de vergeestelijking van de samenleving beïnvloedt, hoe haar bewustzijn en verantwoordelijkheid zich ontwikkelt.

 1. Hiervoor moeten we niet alleen een beetje praten over religie zelf, maar ook over hoe de mensheid ermee omging na enkele duizenden jaren van haar bestaan. We zullen proberen doelstelling bij de beoordeling van deze leer te zijn.
 2. Wat is het boeddhisme?
 3. Boeddhisme - dit is een religieuze en filosofische doctrine, een wereldgodsdienst die verwijst naar de persoonlijkheid van Boeddha als een verlicht persoon, vermeldt zijn revolutionaire benadering van de relatie tussen de mens en God, in vergelijking met de toen bestaande religieuze ordes. De grondlegger van deze oudste religieuze denominatie, die ontstond in de 6e eeuw. BC. (in Noord-India), is Boeddha Shakyamuni. Het exacte aantal boeddhisten is erg moeilijk vast te stellen, er zijn ongeveer 500 miljoen over de hele wereld, van wie de meesten in China wonen. Het boeddhisme richt zich op de menselijke aspecten - de basisprincipes van deze religie. It, met name in zijn meest moderne richtingen, zegt dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen lot, niet alleen in dit leven, maar niet minder belangrijk, in de volgende incarnaties van de onsterfelijke ziel. Vier klassieke principes
 4. De aannames van het vroege boeddhisme zijn buitengewoon eenvoudig en gebaseerd op vier klassieke principes:

Het leven is lijden;

Deze waarheid verklaart waarom er lijden is - we lijden omdat we het zelf willen;

Dit principe van het boeddhisme spreekt over onszelf observeren om uit de greep van het lijden te komen, terwijl we onze verlangens volledig moeten opgeven. In het boeddhisme betekent dit het kennen van volledige gelukzaligheid, rust, het wegwerken van wereldse hartstochten, het uitbannen van haat en het kennen van de ware aard van de dingen, dat wil zeggen het bereiken van de staat van nirvana. Om deze toestand te kennen, ondergaan boeddhistische monniken training, mediteren ze, houden zich bezig met bescherming, aanbidden heiligen en bevrijden daardoor zichzelf van hun eigen ego (genaamd "moksha"), waarbij ze menselijke verlangens en passies verwerpen. Er zijn twee manieren van verlossing: 1)

Hinayana

- dit is een smal pad van verlossing, bereikt in boeddhistische kloosters, en de kennis van nirvana komt na de dood; 2)

Mahayana

- een breed pad, kennis van nirvana vindt gedurende een tijd tijdens het leven plaats en na de dood wordt het voor altijd bereikt.

Deze regel is een reeks instructies om deze toestand te bereiken (die op veel punten samenvalt met de christelijke tien geboden). Elke boeddhist volgt tijdens zijn alledaagse leven het middelste pad van het bestaan ​​op het pad naar het bereiken van nirvana - dit is de basisleer van de Boeddha, ook wel het achtvoudige pad van verlossing genoemd. Het is gebaseerd op acht staten:

- correct spreken - zich onthouden van leugens, godslastering, ijdel gepraat en toespraken die vijandschap kunnen zaaien en tot kwaad kunnen leiden;

wiel van lijden

- de juiste manier van leven - om niet alle levende wezens te schaden, om de kost te verdienen zonder de boeddhistische waarden tegen te spreken, om een ​​bescheiden leven te leiden, zonder luxe en andere excessen;

- concentratie - streef ernaar om van starre overtuigingen af ​​te komen en je geest te vullen met positieve gedachten, leer te contempleren en de waarheid te leren;

- juiste kijk - begrip van de vier edele waarheden (Samsara is lijden; lijden heeft een oorzaak en een einde; er is een pad dat leidt naar het einde van het lijden); - het juiste doen - goede daden doen, zich onthouden van diefstal, overspel en de wens om andere wezens te slaan; - juiste gedachten - om te begrijpen dat al het kwaad uit ons vlees komt;

- juiste bedoelingen - om uw verlangens en bedoelingen te veranderen. Vervang wreedheid en kwaad door mededogen; sensuele genoegens - voor toewijding aan spiritualiteit; woede - voor goede wil.

- de juiste inspanningen - om alle kwaad te verdrijven, stem op een positieve manier af en probeer altijd je gedachten te volgen. De oorzaak van het lijden: het verlangen naar het plezierige en niet het verlangen naar het onaangename. Dit zijn de fundamenten van het boeddhisme, dat door de eeuwen heen volledig is omgevormd tot de staatsgodsdienst, en die ook een integraal kenmerk zijn geworden van het seculiere en culturele leven van de hele oosterse gemeenschap.

Basisconcepten van het boeddhisme

De drie belangrijkste concepten van het boeddhisme: een. Dharma

beginners bij de maaltijd

- er is waarheid en wijsheid, de kern van de wetenschap van de transcendentale Boeddha.

Het geeft inzicht in wat er met ons gebeurt en wat er moet gebeuren. Omdat we deze waarheid begrijpen, moeten we iets met onszelf doen. Onze innerlijke plicht is om onszelf van lijden te bevrijden. Iedereen moet tot zichzelf komen tot de ware manier om zijn spirituele principe volledig te bevrijden van alle soorten lagen die door ons ego zijn gecreëerd.

prins Gautama2. - is een oorzakelijk verband tussen gebeurtenissen die onze huidige en toekomstige levensomstandigheden bepalen. Dit is wat we zijn en komt voort uit wie we waren en wat we deden in vorige incarnaties. Elke nieuwe incarnatie is een kans om je bestemming te verbeteren.

Boeddhisme in KoreaWat is Karma, lees dit artikel >> 3.

Wat is boeddhisme - Chto takoe buddizm?Nirvana - het laatste grote concept van het boeddhisme en is de beste "beloning" voor onze goede daden in relatie tot onszelf en andere mensen, de wereld om ons heen, het zijn in het algemeen. Het is een gevolg van de onderbreking van de rotatie van het wiel van Samsara, waarbij geboorte en dood worden afgewisseld tot de uiteindelijke bevrijding van het lijden en de verlangens van deze wereld.

Boeddhisme isSoorten boeddhisme Ik pretendeer niet een uitputtende volledigheid van het verhaal te zijn, ik toon alleen de belangrijkste soorten boeddhisme en het enorme culturele leven dat verborgen is achter een van de meest talrijke religies ter wereld. Theravada Hinayana .

​Dit type boeddhisme overleefde in Zuid-Azië en omvatte Zuid-India, Ceylon, Indochina. Dit is de oudste vorm van boeddhistische leer. Zeer oude teksten van de boeddhistische canon zijn bewaard gebleven, die een rijke verzameling geboden en gelijkenissen bevat. Het is de meest primitieve vorm van boeddhistische religie en is niet wijdverspreid.

Chinees boeddhisme

Boeddhistische concepten.

Hij groeide op in India en haastte zich naar China, dat het ideale 'relaisstation' werd naar het hele oosten en vervolgens naar het westen. Als resultaat van dergelijke complexe metamorfoses en transformaties werd de Ch'an-school opgericht in China, de basis van het zenboeddhisme, dat zich verspreidde naar Japan en Korea. De school is opgericht door Bodhidharma Boeddha, die in de 5e eeuw voor Christus in China aankwam. In de loop van de tijd is het de belangrijkste oorspronkelijke vorm van het Chinese boeddhisme geworden, die een prominente plaats heeft verworven tussen andere gebieden van systeemdenken en geloofsovertuigingen in China - confucianisme en taoïsme.

Tibetaans boeddhisme

Boeddhistische concepten.​Het is de meest kleurrijke, meest schilderachtige boeddhistische bestemming ter wereld. Het bestaat uit twee elementen. Ten eerste, de structuur van de religie zelf is Lamaïsme, een andere naam voor het boeddhisme momenteel in Tibet. Het werd het belangrijkste lokale geloof - een religie vol geesten, magie en goden. Het tweede kenmerk van Lamaïsme is heel anders dan andere scholen van het boeddhisme - de ongewoon sterke positie van de priesters (lama's). Tibet was vóór de Chinese invasie de meest theocratische staat ter wereld - een derde van de bevolking bestond uit monniken. ?Japans

Soorten boeddhisme - Vidy buddizma.​Dit type boeddhisme is verdeeld in verschillende sekten, waarvan ik de belangrijkste in chronologische volgorde zal bespreken. Ze komen voort uit twee belangrijke tradities - Rinzai en Soto

Soorten boeddhisme.Het Shin-boeddhisme komt van de naam van Amida Boeddha, die regeert in het paradijs van het "zuivere land". Om naar de hemel te gaan, moet een boeddhist de naam Amida Boeddha uitspreken. Dit concept is algemeen bekend door de geschiedenis van de ontwikkeling van het boeddhisme in India en China, maar alleen in Japan kondigde de monnik Honen (1133-1212) aan dat de geïnspireerde uiting van de naam van Boeddha voldoende is. Je hoeft geen goede gedachten, daden of meditaties, je gewoon herhalen de formule van Namu Amida Butsu (vandaar de andere naam voor deze sekte - nembutsu) en dit kan heil te bereiken. De monnik Sinran, die tussen 1173 en 1262 leefde en een leerling van Honen was, kwam na een tijdje met zijn eigen originele stelling dat het bestaan ​​van ieders leven niet door de Boeddha wordt gegeven en niet langer zijn naam hoeft te roepen om gered worden en komen tot eeuwige gelukzaligheid en harmonie.

1e type.Nichiren is misschien wel de meest controversiële versie van de Boeddha's leer. De sekte werd gesticht door Nichiren, die leefde van 1222-1282 en een groot religieus hervormer was. Historische gebeurtenissen uit die tijd droegen bij aan de oorsprong van deze traditie - Japan werd gekweld door militaire conflicten en natuurrampen. Hij gebruikte dit feit om te beweren dat om vrede en rust te bereiken, er één religie moet worden gecreëerd in Japan: het boeddhisme in zo'n vorm dat het bijdraagt ​​aan het bereiken van verlichting. Zo ontstaat er een fanatieke, ultranationalistische religieuze beweging, een soort 'Japans nationaal boeddhisme'.

Wat is Zen Boeddhisme

Hallo, beste lezers - kenniszoeker en waarheid!

Het is de meest geavanceerde vorm. Verwerpt alle externe religieuze attributen - hiërarchieën en rituelen, evenals alle intellectuele hulpmiddelen die bijdragen aan verlichting (preken en heilige boeken van wijsheid). Verlichting komt hier en nu, en alleen door middel van contemplatie, bevrijding van egoïsme optreedt. Deze staat wordt bereikt door zazen of door in de lotusbloempositie te zitten en je te verheugen in de adem - dit zijn de voorwaarden die nodig zijn om de meedogende Boeddha-natuur te accepteren.

Filosofie van het boeddhisme en zijn belangrijkste bepalingen

Добавить комментарий