Så här ställer du in ett larm på en Windows 7-dator

Väckarklocka i Windows 7

Om du sover i samma rum som datorn (även om detta inte rekommenderas) är det möjligt att använda datorn som en väckarklocka. Det kan dock inte bara användas för att väcka en person utan också för att påminna honom om något, signalera med ett ljud eller annan handling. Låt oss ta reda på de olika alternativen för att göra detta på en Windows 7-dator.

Sätt att skapa ett larm

Till skillnad från Windows 8 och nyare OS-versioner finns det ingen speciell applikation inbyggd i systemet i "sju" som skulle utföra funktionen som en väckarklocka, men ändå kan den skapas med exklusivt inbyggda verktyg, till exempel, genom att ansöka "Schemaläggaren" ... Men du kan använda ett enklare alternativ genom att installera speciell programvara vars huvudsakliga uppgift bara är att utföra den funktion som diskuteras i detta ämne. Således kan alla sätt att lösa problemet för oss delas in i två grupper: lösa problemet med de inbyggda systemverktygen och använda program från tredje part.

Metod 1: MaxLim väckarklocka

Låt oss först fundera på att lösa problemet med hjälp av tredjepartsapplikationer, med MaxLim Alarm Clock-programmet som ett exempel.

Ladda ner MaxLim väckarklocka

 1. När du har laddat ner installationsfilen, kör den. Välkomstfönstret öppnas "Installationsguider" ... Skjuta på "Ytterligare" .
 2. Välkomstfönster för installationsguiden för MaxLim Alarm Clock

 3. Därefter öppnas en lista med applikationer från Yandex, som programutvecklarna rekommenderar att installera med den. Vi rekommenderar inte installation av olika program i bilagan. Om du vill installera ett program är det bättre att ladda ner det separat från den officiella webbplatsen. Därför avmarkerar vi alla objekt i förslaget och klickar "Ytterligare" .
 4. Vägran att installera ytterligare programvara i fönstret för installationsguiden för MaxLim Alarm Clock

 5. Sedan öppnas ett fönster med ett licensavtal. Vi rekommenderar att du läser den. Klicka på om allt passar dig "Jag håller med" .
 6. Godkännande av licensavtalet i fönstret i installationsguiden för MaxLim Alarm Clock

 7. Det nya fönstret innehåller installationssökvägen. Om du inte har några övertygande skäl mot det, låt det vara som det är och tryck "Ytterligare" .
 8. Ange installationsvägen för programmet i fönstret i installationsguiden för MaxLim Alarm Clock

 9. Sedan öppnas ett fönster där det föreslås att man väljer menymappen "Start" där programgenvägen kommer att placeras. Om du inte alls vill skapa en genväg markerar du rutan bredvid "Skapa inte genvägar" ... Men vi råder dig att lämna allt oförändrat i det här fönstret och klicka "Ytterligare" .
 10. Skapa en programgenväg i Start-menyn i installationsfönstret för MaxLim Alarm Clock

 11. Då uppmanas du att skapa en genväg till "Skrivbord" ... Om du vill göra detta lämnar du en bock bredvid artikeln "Gör en genväg på skrivbordet" , annars raderar du den. Tryck sedan på "Ytterligare" .
 12. Skapa en programgenväg på skrivbordet i installationsfönstret för MaxLim Alarm Clock

 13. I fönstret som öppnas visas grundinställningarna för installationen baserat på de data du angav tidigare. Om något inte uppfyller dig och du vill göra några ändringar, tryck i det här fallet "Tillbaka" och göra justeringar. Om allt passar dig, klicka på för att starta installationsprocessen "Installera" .
 14. Starta installationsinstallationsproceduren i fönstret för installationsguiden för MaxLim Alarm Clock

 15. Installationsproceduren för MaxLim Alarm Clock pågår.
 16. Proceduren för att installera applikationen i fönstret i installationsguiden för MaxLim Alarm Clock-programmet

 17. Efter att ha slutförts öppnas ett fönster där det sägs att installationen lyckades. Om du vill att MaxLim Alarm Clock-programmet ska startas omedelbart efter att fönstret stängts "Installationsguider" , i detta fall, se till att nära parametern "Starta larm" en bock har ställts in. Annars tar du bort den. Tryck sedan på "Gjort" .
 18. Meddelande om lyckad installation av programmet i fönstret i installationsguiden för MaxLim Alarm Clock-programmet

 19. Efter detta, om i sista steget av arbetet i "Installationsguide" du har gått med på att starta programmet öppnas kontrollfönstret för MaxLim Alarm Clock. Först och främst måste du ange gränssnittsspråket. Som standard matchar det språket som är installerat på ditt operativsystem. Men i alla fall, se till att mittemot parametern Välj språk önskat värde har ställts in. Ändra det vid behov. Tryck sedan på "OK" .
 20. Välja gränssnittsspråk för MaxLim Alarm Clock-programmet

 21. Därefter startas MaxLim Alarm Clock-applikationen i bakgrunden och dess ikon kommer att visas i facket. För att öppna inställningsfönstret högerklickar du på den här ikonen. Välj i rullgardinsmenyn Maximera fönster .
 22. Gå till fönstret för larminställningar med ikonen i snabbmenyn i programmet MaxLim Alarm Clock

 23. Programmets gränssnitt lanseras. Klicka på plustecknet för att skapa en uppgift "Lägg till larm" .
 24. Gå till att lägga till en väckarklocka i MaxLim Alarm Clock-programmet

 25. Inställningsfönstret startas. På åkrarna "Klocka" , "Minuter" и "Sekunder" ställa in tiden när alarmet ska gå. Även om sekunder bara anges för mycket specifika uppgifter är de flesta användare nöjda med endast de två första indikatorerna.
 26. Ange alarmtid i MaxLim Alarm Clock-programmet

 27. Efter det, gå till blocket "Välj dagar för avisering" ... Genom att ställa in omkopplaren kan du ställa in att den ska utlösas en gång eller dagligen genom att välja lämpliga objekt. En ljusröd indikator visas bredvid det aktiva objektet och mörkrött bredvid andra värden.

  Välja dagar för att alarmet ska ljuda i MaxLim Alarm Clock-programmet

  Du kan också ställa omkopplaren till läget "Välj" .

  Ställa in omkopplaren för att välja dagar för väckarklockan i programmet MaxLim Alarm Clock

  Ett fönster öppnas där du kan välja enskilda veckodagar för vilka larmet ska fungera. Längst ner i det här fönstret finns ett alternativ för gruppval:

  • 1-7 - alla veckodagar;
  • 1-5 - vardagar (måndag - fredag);
  • 6-7 - lediga dagar (lördag - söndag).

  När du väljer ett av dessa tre värden markeras motsvarande veckodagar. Men det finns också möjligheten att välja varje dag separat. När valet har gjorts klickar du på bockikonen på en grön bakgrund, som i detta program spelar rollen som en knapp "OK" .

 28. Välja enskilda veckodagar för väckarklockan i programmet MaxLim Alarm Clock

 29. Klicka på fältet för att ställa in en specifik åtgärd som programmet kommer att utföra när en viss tid kommer "Välj en åtgärd" .

  Gå till valet av åtgärder i MaxLim Alarm Clock-programmet

  En lista över möjliga åtgärder öppnas. Bland dem är följande:

  • Spela en melodi;
  • Ge ut ett meddelande;
  • Kör filen;
  • Starta om din dator etc.

  Sedan endast för att väcka en person, bland de beskrivna alternativen "Spela melodi" , välj det.

 30. Välja en åtgärd (spela en melodi) i programmet MaxLim Alarm Clock

 31. Därefter visas en ikon i form av en mapp i programgränssnittet för att välja en melodi som ska spelas. Klicka på det.
 32. Gå till valet av en melodi i programmet MaxLim Alarm Clock

 33. Ett vanligt fönster för filval öppnas. Flytta i den till katalogen där ljudfilen med den melodi du vill installera finns. När objektet är valt trycker du på "Öppen" .
 34. Fönster för filval i MaxLim Alarm Clock

 35. Därefter visas sökvägen till den valda filen i programfönstret. Därefter går vi vidare till ytterligare inställningar, som består av tre objekt längst ner i fönstret. Parameter "Fade-in sound" kan aktiveras eller inaktiveras oavsett hur de andra två parametrarna ställs in. Om denna post är aktiv kommer volymen för melodiuppspelningen att öka när alarmet aktiveras. Som standard spelas melodin bara en gång, men om du ställer omkopplaren i läge "Upprepa uppspelning" , sedan kan du ange hur många gånger musiken ska upprepas i fältet mittemot den. Om du sätter omkopplaren på plats "Upprepa oändligt" , sedan upprepas melodin tills användaren stänger av den. Det senare alternativet är överlägset det mest effektiva för att väcka en person.
 36. Ytterligare larminställningar i MaxLim Alarm Clock

 37. När alla inställningar har ställts in kan du förhandsgranska resultatet genom att klicka på ikonen "Springa" i form av en pil. Om allt tillfredsställer dig, klicka sedan på bocken längst ner i fönstret.
 38. Slutför skapandet av ett larm i programmet MaxLim Alarm Clock

 39. Efter det skapas alarmet och dess post visas i huvudfönstret på MaxLim Alarm Clock. På samma sätt kan du lägga till fler larm inställda för en annan tid eller med olika parametrar. För att lägga till nästa objekt måste du klicka på ikonen igen "Lägg till larm" och följ sedan instruktionerna som redan har beskrivits ovan.

Lägga till ett nytt alarm i MaxLim Alarm Clock

Metod 2: Gratis väckarklocka

Nästa tredjepartsprogram vi granskade och som kan användas som en väckarklocka är gratis väckarklocka.

Ladda ner gratis väckarklocka

 1. Installationsproceduren för denna applikation, med några få undantag, motsvarar nästan fullständigt installationsalgoritmen för MaxLim Alarm Clock. Därför kommer vi inte att beskriva det vidare. Kör MaxLim Alarm Clock efter installationen. Programmets huvudfönster öppnas. Konstigt nog innehåller programmet som standard redan en väckarklocka, som är inställd klockan 9 på vardagar. Eftersom vi behöver skapa vår egen väckarklocka, avmarkera rutan som motsvarar denna post och klicka på knappen Lägg till .
 2. Gå till att lägga till ett larm i programmet Gratis väckarklocka

 3. Skapningsfönstret startar. I fält "Tid" ställa in den exakta tiden i timmar och minuter när väckningssignalen ska aktiveras. Om du vill att uppgiften ska utföras bara en gång, i den nedre gruppen av inställningar "Att upprepa" avmarkera alla rutor. Om du vill att alarmet ska slå på vissa veckodagar markerar du rutorna bredvid de objekt som motsvarar dem. Om du behöver det för att fungera varje dag, sätt sedan en bock bredvid alla artiklar. I fält "Inskrift" du kan ge ditt eget namn till detta alarm.
 4. Ställa in tid och dagar för alarmet i programmet Free Alarm Clock

 5. I fält "Ljud" Du kan välja en melodi från listan. Detta är den otvivelaktiga fördelen med denna applikation jämfört med den tidigare, där du var tvungen att välja musikfilen själv.

  Välja en alarmmelodi från listan i programmet Free Alarm Clock

  Om du inte är nöjd med valet av förinställda melodier och vill ställa in din egen melodi från en tidigare förberedd fil, finns det en sådan möjlighet. För att göra detta, klicka på knappen "Översikt…" .

 6. Gå till filval i gratis väckarklocka

 7. Ett fönster öppnas "Sök efter ljud" ... Gå till mappen där musikfilen finns, välj den och klicka "Öppen" .
 8. Ljudsökningsfönster i gratis väckarklocka

 9. Därefter läggs filadressen till i fältet i inställningsfönstret och dess preliminära uppspelning startar. Uppspelning kan pausas eller startas igen genom att klicka på knappen till höger om adressfältet.
 10. Pausa uppspelning av ljud i gratis väckarklocka

 11. I det nedre blocket med inställningar kan du aktivera eller inaktivera ljudet, aktivera dess upprepning tills det stängs av manuellt, väcka datorn från viloläge och slå på monitorn genom att markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid motsvarande objekt. I samma block, genom att dra skjutreglaget åt vänster eller höger, kan du justera ljudvolymen. När alla inställningar har angetts klickar du på "OK" .
 12. Ställa in ytterligare inställningar i programmet Gratis väckarklocka

 13. Därefter kommer en ny väckarklocka att läggas till i huvudprogramfönstret och den släcks vid den tid du angav. Om så önskas kan du lägga till ett nästan obegränsat antal larm, inställda vid olika tidpunkter. För att gå vidare till att skapa nästa post, tryck igen. Lägg till och utföra åtgärder enligt algoritmen som anges ovan.

Gå för att lägga till nästa larm i programmet Gratis väckarklocka

Metod 3: "Aktivitetsschemaläggare"

Men uppgiften kan lösas med hjälp av det inbyggda verktyget i operativsystemet, som kallas "Schemaläggaren" ... Det är inte så enkelt som när du använder tredjepartsprogram, men det kräver inte installation av ytterligare programvara.

 1. Att gå till "Schemaläggaren" klicka på knappen "Start" ... Gå till "Kontrollpanel" .
 2. Gå till Kontrollpanelen från Start-menyn i Windows 7

 3. Klicka sedan på inskriptionen "System och säkerhet" .
 4. Gå till avsnittet System och säkerhet i Kontrollpanelen i Windows 7

 5. Gå till avsnittet "Administrering" .
 6. Gå till fönstret Administrativa verktyg i avsnittet System och säkerhet på kontrollpanelen i Windows 7

 7. I listan över verktyg väljer du "Schemaläggaren" .
 8. Gå till Aktivitetsschemaläggare i avsnittet Administrativa verktyg på Kontrollpanelen i Windows 7

 9. Shell startar "Schemaläggaren" ... Klicka på objektet "Skapa en enkel uppgift ..." .
 10. Gå till att skapa en enkel uppgift i Aktivitetsschemaläggaren i Windows 7

 11. Börjar Enkel uppgiftsguide i avsnitt "Skapa en enkel uppgift" ... I fält "Namn" ange valfritt namn med vilket du kommer att identifiera denna uppgift. Du kan till exempel ange detta:

  Väckarklocka

  Tryck sedan på "Ytterligare" .

 12. Avsnittet Skapa en enkel uppgift i guiden Ny aktivitetsschemaläggare i Windows 7

 13. Avsnittet öppnas "Trigger" ... Här, genom att installera en alternativknapp bredvid motsvarande objekt, måste du ange aktiveringsfrekvensen:
  • Dagligen;
  • En gång;
  • Varje vecka;
  • När du startar datorn etc.

  För vårt ändamål är de mest lämpliga föremålen "Dagligen" и "En gång" , beroende på om du vill starta alarmet varje dag eller bara en gång. Gör ett val och tryck "Ytterligare" .

 14. Uppgiftstriggeravsnitt i Aktivitetsplaneringsguiden Enkel uppgiftsguide i Windows 7

 15. Därefter öppnas ett underavsnitt där du måste ange datum och tid för uppgiftsstart. I fält "Att börja" ange datum och tid för den första aktiveringen och klicka sedan på "Ytterligare" .
 16. Det dagliga underavsnittet i guiden Ny uppgiftsschemaläggare i Windows 7

 17. Sedan öppnas avsnittet "Spela teater" ... Ställ alternativknappen i läge "Kör programmet" och tryck "Ytterligare" .
 18. Avsnitt Åtgärd i fönstret i guiden Ny aktivitetsschemaläggare i Windows 7

 19. Öppnar underavsnitt "Startar programmet" ... Klicka på knappen "Översikt…" .
 20. Gå till filvalet i avsnittet Starta programmet i fönstret Guiden Ny uppgiftsschemaläggare i Windows 7

 21. Ett skal för filval öppnas. Navigera till där ljudfilen med den melodi du vill installera finns. Välj den här filen och klicka "Öppen" .
 22. Öppna fönstret i Aktivitetsschemaläggaren i Windows 7

 23. Efter att sökvägen till den valda filen visas i området "Program eller manus" , klick "Ytterligare" .
 24. Underavsnittet Starta programmet i fönstret i guiden Ny uppgiftsschemaläggare i Windows 7

 25. Sedan öppnas avsnittet "Avsluta" ... Det ger en sammanfattning av den genererade uppgiften baserat på användarinmatning. Om du behöver fixa något, klicka "Tillbaka" ... Om allt passar dig, markera rutan bredvid parametern "Öppna fönstret Egenskaper efter att ha klickat på Slutför" och klicka "Gjort" .
 26. Avsluta avsnittet i guiden Ny uppgiftsschemaläggare i Windows 7

 27. Egenskapsfönstret startas. Gå till avsnitt "Betingelser" ... Markera rutan bredvid "Vakna upp datorn för att slutföra uppgiften" och tryck "OK" ... Nu startar alarmet även om datorn är i viloläge.
 28. Fliken Villkor i fönstret Egenskaper för schemaläggare i Windows 7

 29. Om du behöver redigera eller ta bort en väckarklocka, i den vänstra rutan i huvudfönstret "Schemaläggaren" Klicka på Aktivitetsschemaläggarbibliotek ... Markera namnet på uppgiften du skapade i den centrala delen av skalet och välj det. På höger sida, beroende på om du vill redigera eller ta bort uppgiften, klicka på objektet "Egenskaper" eller "Radera" .

Gå för att redigera eller ta bort alarmet i Aktivitetsschemaläggaren i Windows 7

Om så önskas kan en väckarklocka i Windows 7 skapas med operativsystemets inbyggda verktyg - "Schemaläggaren" ... Men det är lättare att lösa detta problem genom att installera specialapplikationer från tredje part. Dessutom har de som regel bredare funktioner för att ställa in väckarklockan.

StängaVi är glada att vi har kunnat hjälpa dig att lösa problemet. StängaBeskriv vad som inte fungerade för dig.

Våra experter kommer att försöka svara så snabbt som möjligt.

Hjälpte den här artikeln dig?

TJA, NEJ

Väckarklocka på Windows 10-dator och bärbar dator

& nbsp windows | för nybörjare | program

Hur man ställer in en väckarklocka på en dator eller bärbar datorOm du för vissa uppgifter behöver ställa in ett larm på en Windows 10-dator eller bärbar dator kan du göra detta både med de inbyggda systemverktygen och med larmprogram från tredje part. I det här fallet är det också möjligt att automatiskt vakna från viloläge eller viloläge.

I den här handboken, i detalj om de inbyggda Windows 10-verktygen som gör att du kan slå på larmet under en viss tid med din dators eller din bärbara dator från viloläge (viloläge), samt verktyg från tredje part som är utformade för dessa uppgifter. Det kan också vara användbart: En timer för att stänga av en dator eller bärbar dator.

Så här ställer du in Windows 10-larm med systemverktyg

För att ställa in ett larm med hjälp av de inbyggda verktygen i Windows 10 kan du använda standardlarm- och klockapplikationen eller använda uppgiftsschemaläggaren genom att manuellt ställa in uppgiften under en viss tid, slå på datorn och spela melodin du behöver.

Väckarklockor och klockor

Appen Alarms and Clock i Windows 10 är ett standardverktyg för att arbeta med klockor, larm och timers. Du hittar den i Start-menyn, och om den inte finns där (till exempel avinstallerade du den tidigare), finns programmet tillgängligt i Windows Store.

Att arbeta med applikationen är väldigt enkelt:

 1. Kör applikationen. På de flesta datorer och bärbara datorer visas meddelandet "Meddelanden visas bara när datorn är vaken." Detta innebär att maskinvaran och drivrutinerna till din dator eller bärbara dator inte tillåter dig att väcka den från viloläge eller viloläge med den här applikationen (men troligtvis fungerar uppgiftsplaneringsmetoden) Men genom att stänga av viloläge och bara stänga av skärmen kan du använda appen för att skapa larm. Larm- och klockapp i Windows 10
 2. Applikationen har redan en konfigurerad väckarklocka - du kan klicka på den för att redigera, eller klicka på "Plus" -knappen nedan för att skapa en ny väckarklocka.
 3. Ställ in alarmtiden, önskat namn, hur ofta det ska släcka (varje dag eller vissa dagar), alarmljudet och hur länge det kommer att fördröjas när du trycker på Snooze-knappen medan det släcks. Klicka på spara-knappen nedan. Ändra larminställningar för Windows 10
 4. När larmet avgår vid den inställda tiden kan du stänga larmet i meddelandet eller skjuta upp det till den inställda tiden. Larmmeddelande

Om väckarklockan i ditt fall säger att den bara fungerar i vakenläge måste du inaktivera viloläge (gör inte detta på bärbara datorer som körs med batteriström), för detta går du till Start - Inställningar - Ström och viloläge - i artikeln "Sleep" Set "Never". Kontrollera dessutom vilolägesinställningarna i Kontrollpanelen - Energialternativ - Strömscheminställningar - Ändra avancerade ströminställningar - Viloläge (och viloläge), den ska vara inställd på "Aldrig".

Väckarklocka med uppgiftsschemaläggare

Du kan ställa in larmet till ett specifikt med den inbyggda uppgiftsschemaläggaren i Windows 10. Om du har installerat de ursprungliga strömhanteringsdrivrutinerna från tillverkaren av ditt moderkort eller bärbara dator är det mycket troligt att det kommer att kunna väcka din datorn från viloläge eller viloläge.

För att ställa in ett larm behöver du också någon form av mediaspelare för att börja spela ljud, i exemplet nedan använder jag VLC, eftersom det stöder att skicka olika parametrar på kommandoraden, och den här funktionen kommer att vara till nytta för oss:

 1. Tryck på Win + R-tangenterna på tangentbordet, skriv taskchd.msc och tryck på Enter, Aktivitetsschemaläggaren öppnas.
 2. Klicka på Skapa uppgift i den högra rutan.
 3. I fönstret som öppnas, på fliken "Allmänt", ange namnet på uppgiften (efter eget gottfinnande) och sedan i fältet "När du utför uppgiften, använd följande användarkonto", klicka på "Ändra" och ange SYSTEM (med stora bokstäver), klicka på "OK", markera också objektet "Kör med högsta rättigheter". Vi gör detta för att larmet ska gå på en låst dator utan att logga in. Skapa en väckarklocka i uppgiftsschemaläggaren
 4. Klicka på "Ny" på fliken "Utlösare" och konfigurera inställningarna för att utlösa uppgiften. Till exempel varje dag, enligt schemat, vid den angivna tiden. Ställa in alarmtiden
 5. Klicka på Ny på fliken Åtgärder och ange vad som ska startas. I mitt exempel, på skärmbilden, startar VLC-spelaren, sedan spelar den (som anges i fältet "Lägg till argument") mp3-filen med melodin och stängs automatiskt med VLC-kommandot som sänds och anges med ett mellanslag efter sökvägen till filen: // avsluta (om du inte stänger VLC, förblir den "hängande" i de pågående systemprocesserna efter att larmet har gått, medan spelarfönstret inte visas). Larmåtgärd i Aktivitetsschemaläggaren
 6. På fliken "Villkor" markerar du "Vakna upp datorn för att slutföra uppgiften". Kryssrutan "Kör endast när den är från elnätet" är enligt ditt gottfinnande. Vakna upp datorn för larm
 7. Tillämpa gjorda inställningar, uppgiften sparas. När som helst i uppgiftsschemaläggaren kan du öppna uppgiftsparametrarna och redigera tidpunkten för åtgärden på fliken "Utlösare".
 8. Gå till kontrollpanelen (ställ in "Visa" -fältet högst upp till höger i "Ikonerna") - Strömförsörjning - Ställa in energischemat (för det aktiva schemat) - Ändra ytterligare effektinställningar. Öppna avsnittet "Sömn" och se till att de är aktiverade under avsnittet "Tillåt vakna tidtagare". Aktivera Windows 10 Wake Timers

Klart: Nu ska alarmet gå även om datorn försätts i viloläge eller i viloläge, och även utan att logga in. Detta är dock inte alltid fallet: funktionalitet beror på moderkortets och drivrutins strömhanteringshårdvara - helst installera de ursprungliga chipsetdrivrutinerna, Intel ME och egna verktyg som ATK Package för ASUS-bärbara datorer (för andra bärbara datorer kan det finnas andra mjukvaruuppsättningar för hur ACPI för energihantering fungerar.

Observera att objektet "Viloläge" i Windows 10 i avstängningsmenyn inte visas som standard för att aktivera det: Kontrollpanelen - Strömalternativ - Strömknappsåtgärder - Ändra inställningar som för närvarande inte är tillgängliga - markera kryssrutan "Viloläge".

Program för att ställa in ett larm på Windows 10

Det finns många gratisprogram tillgängliga på Internet som låter dig ställa in ett larm i Windows med möjlighet att väcka din dator från viloläge. Av de enkla verktygen på ryska kan jag rekommendera gratis väckarklocka, tillgänglig på den officiella webbplatsen https://freealarmclocksoftware.com/ru/

Gratis väckarklocka-program

Att ställa in larmet i sig kommer inte att orsaka problem: alla alternativ är väldigt tydliga, men för att kunna väcka datorn från viloläge och viloläge, överväg följande:

 1. Som i föregående fall är denna funktion beroende av maskinvara och drivrutin.
 2. Eftersom programmet startas på uppdrag av en vanlig användare (och inte från "SYSTEM", som en uppgift i uppgiftsschemaläggaren) fungerar det inte på låsskärmen (även om det väcker datorn om kontot inte är loggat ut). Så att du inte kommer till låsskärmen efter viloläge eller viloläge och larmet går, i Windows 10 går du till Inställningar (Win + I) - Konton - Inloggningsalternativ och i "Inloggning krävs" anger du "Aldrig". Inaktivera Windows 10 vilolås

Andra larmprogram för Windows inkluderar:

 • WakeOnStandBy - mycket funktionellt, på engelska, på mitt system fungerade inte att vakna även efter att ha manipulerat OS-parametrarna i enlighet med programvaruhjälpen, men programmet stöds. Officiell webbplats: https://dennisbabkin.com/wosb/ WakeOnStandBy-programmet
 • Alarm Clock HD - en väckarklocka från Windows applikationsbutik Avsluta från viloläge fungerar på engelska, inte det mest praktiska gränssnittet enligt min mening, men utmärkta recensioner. Väckarklocka HD-app

Videoinstruktion

Det finns andra liknande verktyg, men för de flesta applikationer är jag säker på att de presenterade funktionerna borde vara tillräckligt. Om du använder något annat som verkar bekvämare för dig kommer jag att vara tacksam för en kommentar till artikeln.

Vad händer om det också blir intressant:

Hur man ställer in ett larm på en dator

Hallå. I den här guiden visar vi dig hur du ställer in ett larm på din dator.

För Windows 10

Det enklaste och mest mångsidiga sättet är att använda den inbyggda väckarklockan.

 1. Öppna Start och gå till Clock & Alarm.
 2. Välj fliken "Alarm" och klicka på knappen med "+" -bilden.
 3. Ställ in de alternativ du vill ha och klicka på "Spara".
 4. Det är allt. Larmet är inställt.

För Windows 7

För att ställa in alarmet använder vi appen Gratis väckarklocka (nedladdning).

 1. Ladda ner och installera programmet på din dator.
 2. Kör programmet och klicka på knappen "Lägg till".
 3. Ställ in önskade larmalternativ.
 4. När du är klar klickar du på "OK".

Det är allt. Vi ser fram emot dina kommentarer.

Artikelbetyg:

Läser in...

För att dela med vänner:

Dela detta

Dela detta

Klass

Installera en väckarklocka på en Windows 10/8/7 dator

Många användare håller reda på sin dagliga rutin, håller dagböcker, planerar olika evenemang. En användbar metod i sådana fall kan vara hur man ställer in en väckarklocka på en Windows 10/8 7. Dator slår på datorn i tid eller meddelar dig om en kommande händelse så att du inte av misstag missar den. I den här artikeln vill jag prata om sådana applikationer och de inbyggda funktionerna i operativsystemet.

Standard schemaläggare

Jag kommer att kringgå de verbala "preluderna" och omedelbart gå in i affärer. När allt kommer omkring förstår vi alla att tid är pengar.

Hur kan jag slå på väckarklockan på min dator utan att installera verktyg från tredje part? Tror du att detta är möjligt? Ganska! Detta är inte det mest bekväma sättet, men om du “fyller din hand” kan du snabbt konfigurera den så att den automatiskt slår på datorn vid en viss tid.

 • För att göra detta, öppna planeringstjänsten genom att skriva "schemaläggare" i sökmenyn i Start-menyn. Här är ett bra exempel:

Sökresultat för frågan Schemaläggare

 • När du har klickat på sökresultatet öppnas ett fönster med många objekt. Var inte orolig! Klicka bara på objektet "Skapa en enkel uppgift" till höger:

Startar guiden för att skapa uppgifter i schemaläggaren

 • Systemet kan "tänka" i 10-15 sekunder. Det är helt normalt. Vänta bara lite.
 • När guiden för att skapa en uppgift visas, tilldela valfritt namn (i fältet "namn") och skriv något i beskrivningen (valfritt). Klicka sedan på "Nästa":

Det första steget i guiden New Scheduler Task

 • I nästa steg i guiden konfigurerar du utlösaren. Låter skrämmande? I själva verket behöver du bara ange uppgifternas frekvens:

Det andra steget att skapa en uppgift: frekvens

 • Om du vill att alarmet ska gå varje dag, välj sedan “dagligen”. Om du behöver väcka datorn (och du) bara en gång markerar du rutan "En gång". Jag tror att allt är klart här.
 • Låt oss säga att du har angett ett alternativ för engångsbruk. Därefter, i nästa steg, visas ett fönster med val av datum och tid:

Det tredje steget med att skapa en uppgift: exakt tid och datum

 • Efter att ha angivit de önskade data, klicka på knappen "Nästa".
 • Men nu närmare. Nästa fönster måste ange nödvändig åtgärd. Välj det allra första objektet - "Running Program":

Steg 4: ange önskad åtgärd för schemaläggaren

 • Hur man lägger väckarklockan på en Windows 7-dator? I scenariofältet bör du ange sökvägen till ljudfilen som spelas på den angivna tiden. Klicka bara på "Översikt" och välj önskat ljudelement (som du tidigare laddat ner eller tagit från någon annan källa):

Välja fil som ska startas av uppgiften

 • När du gör alla dessa åtgärder, tryck på "Nästa":

Gjort! Filen för att utföra uppgiften är vald

 • Vid det sista steget, kontrollera helt enkelt all information som tidigare angetts och klicka på "Slutför" -knappen:

Det sista steget i guiden Ny uppgift

Det är allt! Vid rätt tid kommer musik att spela eller bara det högljudda ljudet som du valt. Du kan också ange videoformat som en fil för att vakna upp.

Uppmärksamhet! Datorn kan inte stängas av, annars fungerar uppgiften inte. Du kan helt enkelt översätta det till viloläge.

Tredjeparts väckarklockor Windows 10

Varför stör med någon schemaläggare, om du helt enkelt kan en väckarklocka på en dator med den aktuella datorns nedladdning. Det finns många sådana applikationer, men bara vissa förtjänar uppmärksamhet.

Här är det bästa, enligt min åsikt!

Gratis väckarklocka.

Mycket enkelt verktyg, som jag ständigt använder. Under dagen satt jag flera "påminnelser" med olika ljudsignaler och textmeddelanden. En mycket bekväm lösning som låter dig till och med koppla ur datorn på schemat.

gratis väckarklocka

Bland uppsättningen analoger för Windows, kännetecknas det här verktyget av det rysktalande gränssnittet (jag ber om ursäkt för "engelska" -skärmen. Jag har redan använt det för det första året. Varje timme meddelar hon mig att det är dags att stå på för det av datorn och sätt lite)

Och låt programmet ha en mängd olika visuella inställningar, men det finns många viktiga alternativ som gör att du kan justera programvaran själv.

Det är värt att notera att det här larmet kan "väcka" en dator, det vill säga aktivera den för att lämna "sömn" -läget. Och det här är en ganska viktig funktion som inte är alla analoger.

För att inte glömma att starta verktyget, bör det tillåtas att ladda det i parametrarna tillsammans med datorn. Det här alternativet är som standard aktiverat under den första installationen.

Återigen kommer jag att klargöra att den fria väckarklockan har ett ryskt gränssnitt. Du kan ladda ner per referens:

Ladda ner

Larmmästare plus.

En mycket cool väckarklocka som inte bara kan "väcka" på morgonen, men kan också organisera din arbetsdag. Det har även en kalender som är mycket mer attraktiv än systemisk. Finns flera olika visuella skinn. Du kan inkludera "tyst läge", som helt enkelt visar varningen på skärmen utan ljudstöd.

Alarm master plus

Alternativen är väldigt mycket, men att räkna ut dem verkligen om några minuter. För en månad kan du använda programvaran gratis, men då måste du betala för licensen (eller använd gratis nycklar på Internet).

Som en påminnelsessignal kan du installera både ljudet och dina egna melodier (alla populära ljudformat stöds).

Väckarklockor kan installeras i förväg utan några begränsningar i tid. Också i den här mjukvaran finns en gratis anteckningsbok - en slags anteckningsbok, där du kan göra märken om viktiga frågor etc. Men det är inte allt. Programmet innehåller också data om astrologiska tecken. Och för älskare av dagliga förändringar i utseende finns hundratals skinn som avleder verktyget gränssnitt.

Alarm Master Plus ryska versionen finns att ladda ner på länken:

Ladda ner

Atomic Alarm Clock

En av de första alarmklockapparna jag använde 2010. Verktyget kan ersätta standardklockan (i det nedre högra hörnet). För att göra detta kan du välja det visningsalternativ du vill ha, och det finns många av dem:

Atomic Alarm Clock

 • Aktivitetsschemaläggaren är tillgänglig: du kan skapa "uppgifter", ange beskrivningar, exakt tid, markera prioritet;
 • Naturligtvis finns det en väckarklocka;
 • Inte bara tiden visas, utan också datumet (plus mycket annan information som kan anges i inställningarna);
 • Det rysskspråkiga gränssnittet är ett stort plus;
 • Du kan välja mellan mer än 100 olika skinn (teman, "skinn") som inte låter dig bli uttråkad!

Ladda ner

Nu vet du hur man ställer in en väckarklocka på en Windows 10 8 7. Om du har några frågor om detta ämne, skriv dem i kommentarerna.

Så här ställer du in ett larm i Windows

1.Använd Alarms & Clocks-appen

Så här ställer du in ett larm på din dator: använder appen Larm och klockor

Om din dator kör Windows 10 kan du ställa in en väckningsvarning i appen Larm och klocka. För att hitta den, öppna "Start" -menyn och bläddra i listan över installerade applikationer eller sök efter "Alarm och klockor" i systemet.

Applikationen är väldigt enkel. Du kan ställa in flera larm i den. För varje program låter du dig ange ett namn, välja en melodi, upprepa dagar och ett intervall för vilket signalen kan skjutas upp. Det finns också en nackdel: larmet fungerar inte om datorn går i viloläge. Därför måste du inaktivera automatisk viloläge i systeminställningarna.

Om din Windows-version inte har appen Larm och klockor kan du ladda ner den gratis från Microsoft Store.

Utvecklare: Microsoft Corporation

Pris: Gratis

2.Använda programmet gratis väckarklocka

Så här ställer du in en väckarklocka på en dator: använder programmet Free Alarm Clock

Om du har en gammal version av Windows eller behöver ett larm trots att det går i viloläge, prova gratis väckarklocka. Detta är en programvara för väckarklockor från tredje part. Gratis och funktionellt.

Gratis väckarklocka slår på ett larm även om datorn somnar. För att göra detta väcker programmet automatiskt enheten från viloläge före den tid då alarmet ställs in. Dessutom, om ljudnivån är för tyst, kan programmet automatiskt öka volymen. Dessa funktioner är aktiverade i inställningarna för gratis väckarklocka. En annan trevlig funktion är att du kan ställa in valfri ljudfil som en melodi.

Men det finns en försiktighet: larmet fungerar inte om datorskärmen är låst. Därför är det bättre att gå till inställningarna för ditt Windows-konto och inaktivera automatisk blockering, såvida det naturligtvis inte finns ett brådskande behov av det.

Ladda ner gratis väckarklocka →

Så här ställer du in ett larm i macOS

Apples datorer har inte larmprogramvara förinstallerad, så du behöver programvara från tredje part.

Tänk på att för att dessa applikationer ska fungera måste din MacBook inte vara stängd vid pipet.

1.Använda väckningstid

Väckarklocka på datorn: Väckningstid

Det kostnadsfria programmet Wake Up Time är ett av de mest populära i sin kategori och samtidigt det enklaste. Endast en väckarklocka kan ställas in i den genom att välja tid, melodi och volymnivå för den.

Det finns inte många ytterligare funktioner: ett smidigt ljudfade-läge och automatisk uppvaknande. Det senare är särskilt intressant. Mac-larmet stängs inte av när datorn är i viloläge. Men automatisk väckning löser detta problem genom att aktivera enheten före det ögonblick då signalen planeras.

För att den här funktionen ska fungera kommer Wake Up Time att be dig ladda ner ett litet gratis tillägg från programmets officiella webbplats. När du har installerat den kan du programmera datorn så att den vaknar automatiskt genom att trycka på viloläge på panelen Vakna upp.

2.Använda sömnväckarklocka

Så här ställer du in ett larm på en dator: med sömnlarmklocka

Om det föregående programmet inte passar dig av någon anledning kan du prova sömnväckarklocka som ett alternativ. Denna applikation är mer funktionell. Det låter dig ställa in flera larm och välja snooze-dagar för var och en. Sleep Alarm Clock har också en sömntimer som hjälper dig att somna med avkopplande ljud.

Å andra sidan kan det här programmet inte automatiskt väcka datorn från viloläge. För att förhindra att detta läge stör väckarklockan måste du schemalägga att enheten ska vakna manuellt. För att göra detta, öppna avsnittet "Energibesparing" i macOS-inställningarna. Klicka på "Schema" -knappen och schemalägga en avgång från viloläge 5 minuter före den tid som alarmet tilldelas.

Sömnväckarklocka gratis version är begränsad. För att ställa in mer än en väckarklocka, samt låsa upp ytterligare gränssnittsinställningar och ljud för sömntimern, måste du köpa den betalda versionen för 229 rubel.

Att organisera din dag är nyckeln till framgång, och punktlighet värderas i alla yrken. Av denna anledning är det alltid nödvändigt att samlas in och inte glömma någonting. Larm och påminnelser är en bra "hjälp" i många fall, eftersom människor ofta använder dessa funktioner. Men få människor vet att ljud- och textpåminnelser kan installeras inte bara i smartphones utan Windows själv har en stor arsenal av nödvändiga verktyg.

Vilka Windows-versioner har stöd för att ställa in alarmet

Med hänsyn till det faktum att implementeringen av alarmklockfunktionen utförs huvudsakligen genom "Task Scheduler" -verktyget kan vi säga: alla Windows-operativsystem, från och med version 95, stöder inställning av alarmklockan. Ett litet undantag är Windows 10, som dessutom har ett inbyggt klockprogram, en av deras funktioner är en väckarklocka.

Därför tar det en hel del att ställa in en ljudsignal: en melodi (vilken ljudfil som helst som kan spelas på en PC kommer att göra), programmet Task Scheduler och ett par minuter av din tid för att skapa en händelse.

Så här aktiverar och ställer du in ett larm i Windows

Som nämnts ovan behöver du systemverktyget "Task Scheduler" för att ställa in ett larm i alla operativsystem.

 1. För att snabbt öppna det nödvändiga verktyget, tryck på Win + R-tangenterna, skriv kommandot taskchd.msc i fönstret som visas och tryck på OK-knappen. Hur man snabbt ringer "Task Scheduler"

  Med hjälp av snabbåtkomstverktyget kallar vi "Task Scheduler"

 2. Öppna mappen "Scheduler Library" i den vänstra kolumnen. Högerklicka sedan på Microsoft-katalogen och välj objektet "Skapa en enkel uppgift". Hur man ställer in en enkel uppgift

  Högerklicka på katalogen till vänster och välj objektet "Skapa en enkel uppgift"

 3. Fyll i fälten "Namn" och "Beskrivning". Det finns inga direkta krav för dessa fält, men för att förstå situationen kring den skapade uppgiften är det bättre att fylla i dem i detalj. Hur man namnge uppgiften

  Ange namnet på uppgiften och beskriv dess syfte

 4. Vi sätter omkopplaren på artikeln "Weekly" och klickar på "Next". Hur man väljer ett uppgiftsschema

  Vi väljer artikeln "Weekly"

 5. Vi markerar veckodagarna när du vill att alarmet ska fungera. Vi väljer också det datum från vilket uppgiften ska köras, eftersom den aktuella tidpunkten ställs in automatiskt. Hur man ställer in uppgiftstid

  Vi ställer in tid och dagar då uppgiften ska utföras

 6. I nästa fönster lämnar du omkopplaren på objektet "Kör programmet" och klickar på "Nästa". Hur man väljer principen för uppgiftsutförande

  Välj objektet "Kör programmet" och klicka på "Nästa"

 7. Med hjälp av "Bläddra" -funktionen hittar vi på datorn en fil som kommer att vara "melodin" för ljudsignalen. Du kan välja en låt eller en film, det spelar ingen roll. Hur man väljer en körbar fil

  Med hjälp av funktionen "Bläddra" hittar vi en körbar fil på datorn

 8. I det sista fönstret kontrollerar vi helt enkelt den angivna informationen, sätter sedan en bock bredvid objektet "Öppna egenskaper" och klickar på "Slutför" -knappen. Resultat av uppgiftsskapande

  När du har skapat uppgiften, kontrollera data och klicka på "Slutför"

 9. I egenskapsfönstret går du till fliken "Villkor" och sätter en bock bredvid "Wake up PC to complete the task" och sparar sedan ändringarna. Hur man väcker en dator från viloläge

  I uppgiftsegenskaperna, kryssa för objektet "Vakna upp datorn för att slutföra uppgiften"

Den sista parametern i instruktionen säkerställer att larmet hörs även när datorn är i viloläge. Tyvärr har mjukvarufunktionen för att slå på datorn med timer ännu inte uppfunnits, och när datorn stängs av kan inget av larmen gå av.

Så här ställer du in ett larm i Windows 10

Tack vare beständiga förfrågningar från Windows-konsumenter har de tio bästa äntligen implementerat funktionen för ett inbyggt alarmklockgränssnitt, så det finns inte längre något behov av att bry sig om schemaläggaren. Ljudsignalen kan anpassas, välj en ringsignal, hur ofta signalen ska spelas och mycket mer.

 1. I sökningen ordinerar vi "Alarm och klockor" och öppnar den bästa matchningen. Hur man öppnar appen Larm och klockor

  I sökningen ordinerar vi "Alarm och klockor" och öppnar den bästa matchningen

 2. Klicka på plustecknet längst ner i verktygsfältet. Nya larmalternativ

  Klicka på plus i programgränssnittet

 3. Sedan väljer vi och föreskriver:
  • alarmtiden när ljudsignalen spelas upp;
  • namn;
  • dagar då programmet kommer att utlösas;
  • melodiljud: ett urval av standardalternativ finns tillgängligt, samt möjligheten att använda ditt eget spår;
  • frekvensen med vilken larmet avbryts om det inte stängs av. Как задать будильник на Windows 10

   Ställ in larmparametrarna och spara ändringarna

 4. Vi sparar ändringarna genom diskettikonen längst ner i verktygsfältet.

Video: hur man ställer in ett larm genom "Aktivitetsschemaläggaren"

Vad ska jag göra om det inte finns något sätt att ställa in väckarklockan på vanligt sätt?

Det kan alltid finnas en situation där ovanstående medel för att skapa ett larm kanske inte fungerar, men själva funktionen behövs fortfarande. I det här fallet kan programvaruutvecklare från tredje part komma till undsättning.

För permanent användning kan du installera ett extra verktyg på din dator och konfigurera det efter behov. Och för engångsoperationer (till exempel bakning eller ankomst av gäster) kan du använda onlinetjänsten, som det också finns många och alla erbjuder gratis tjänster via en webbläsare.

Tredjepartsprogram

Varje utvecklare försöker skilja programmet från konkurrenterna och hänga fler funktioner på sin produkt. Lyckligtvis är det inte så illa med larm, eftersom ju mer flexibilitet programmet har i dess inställningar, desto bättre.

Atomic Alarm Clock

Atomic Alarm Clock är ett bredformatsprogram för finjustering av timers. Ett trevligt tillskott till programmet finns i den flexibla inställningen för systemklockans gränssnitt. Du kan bokstavligen ändra allt: anpassa programmet till ditt operativsystem eller ge det en separat stil.

интерфейс Atomic Alarm Clock

Med Atomic Alarm Clock kan du anpassa din systemklocka

Det är också enkelt att ställa in timers och larm. Du behöver bara öppna programgränssnittet, gå till fliken "Alla", klicka på "Ny", och sedan är allt elementärt - vi föreskriver nödvändiga tidsvärden och sparar ändringarna.

Как добавить будильник в Atomic Alarm Clock

Klicka på "Ny" i kolumnen "Påminnelser" och skapa ett larm

Gratis väckarklocka.

Gratis väckarklocka är den enklaste och mest bekväma väckarklockan att använda för varje dag. Programmets gränssnitt kännetecknas inte av sofistikering, men ju lättare det är att hantera applikationen och desto svårare är det att bli förvirrad i inställningarna.

Att lägga till ett nytt larm är väldigt enkelt, du måste klicka på knappen Lägg till i verktygsfältet, och då är allt som i exemplen ovan: ställ in önskad tid, välj frekvens och spara ändringarna.

Интерфейс Free Alarm Clock

Gratis väckarklocka är ett mycket enkelt och praktiskt väckarklocka-program

Väck mig

WakeMeUp är ett speciellt väckarklocka-program för dem som gillar "tuffare". En av funktionerna i programmet är byte av ringsignaler och programmets unika volym. Så du kan inte vänja dig vid melodin och bara sova över.

Интерфейс WakeMeUp

WakeMeUp är ett avancerat väckarklocka-program

Klicka på "Skapa" för en ny uppgift i programgränssnittet. Därefter fyller vi bara i alla data för väckarklockan och sparar ändringarna. I fältet "Ljudfil" kan du lägga till en hel mapp med melodier och genom att markera rutan "Blanda uppspelning", starta lanseringen av en slumpmässig låt vid väckarklockan.

Как создать будильник в программе WakeMeUp

Tryck på knappen "Skapa" och fyll i informationen om larmet

Väckarklocka online

Om du inte behöver en konstant påminnelse eller en väckarklocka, men bara behöver en engångsoperation för att locka uppmärksamhet, kan du använda en online väckarklocka. Det finns många liknande tjänster på Internet, till exempel budilki.ru.

Интерфейс «Будилки.ру»

Budilki.ru är en bekväm tidstjänst

Budilki.ru-webbplatsen erbjuder fyra huvudfunktioner: väckarklocka, timer, stoppur och exakt tid. På den första fliken kan du ställa in en ljudsignal under en viss tid, i den andra efter en viss tid (det hjälper särskilt tillagning), men då är det klart. För att aktivera funktionen måste du klicka på knappen "Ställ in alarmet", ställa in data och bara vänta på ett meddelande från webbverktyget.

Как создать будильник на «Будилки.ру»

Fyll i fälten för larminformation och spara ändringarna

Att ställa in ett larm på Windows är ganska enkelt. Det finns flera möjliga alternativ för detta: systemet "Scheduler" eller verktyg från tredje part och tjänster från olika tillverkare.

I vår värld spelar tiden en enorm roll, för det låter dig inte bara leva i samma rytm med andra människor (komma till jobbet samtidigt, bryta till lunch, delta i event), utan ger också möjlighet att planera ditt liv.

Förutom en klocka har varje hus en väckarklocka som kan vara antingen en oberoende enhet eller del av en enhet (surfplatta, smartphone, stereoanläggning och så vidare).

Trots det faktum att det finns många enheter som låter dig ställa in önskad tid, försöker datorägare ständigt hitta sätt att "installera denna mekanism" på sin enhet.

I den här artikeln kommer vi att försöka förklara hur man ställer in en väckarklocka på en dator eller bärbar dator. I det här fallet beskrivs två metoder för att utföra denna operation, så att alla kan välja den lämpligaste.

Metod nummer 1.

Detta alternativ förutsätter användning av ett förinstallerat "alternativpaket", som är tillgängligt på alla enheter baserat på Windows 7 och 8.

1. Gå till "Start" -menyn och klicka på inskriptionen "Alla program".

fe7d48

2. Välj sedan mappen "Tillbehör" och välj mappen "System" i dess undermeny. Klicka på "Task Scheduler".

61ba61

3. Ett fönster visas framför dig, i det måste du klicka på parametern "Skapa uppgift".

5fba6e

4. Ett annat fönster dyker upp där du måste ställa in din uppgift. I fältet Namn anger du valfritt ord, till exempel alarm. Alla bokstäver kan anges i fältet Beskrivning.

a03c1a

5. Gå till fliken "Triggers". Klicka på knappen "Skapa".

7016aa

6. I popup-fönstret kan du konfigurera alarmtiden, dess frekvens (samtal endast idag, veckovis och så vidare), samt ställa in ytterligare parametrar (upprepning, etc.). Ange önskade parametrar och klicka på "OK".

ca8a87

7. Gå nu till fliken "Åtgärder". Klicka på "Skapa". Klicka nu på "Bläddra" -knappen och välj önskad fil, vilket program som ska köras. Om du vill att musik ska spelas vid en viss tidpunkt bör du välja själva låtfilen. Dessutom kan du ställa in din väckarklocka så att du istället för den vanliga musiken för alla startar en film eller något program. När du har valt filen klickar du på "Ok".

5b6c29

8. Det finns också två flikar: "Villkor" och "Alternativ". De gör att du kan göra ytterligare inställningar, men om du bara behöver en väckarklocka behöver du inte ens gå till dem.

Klicka på knappen "Ok".

Det är det, du har ställt in en väckarklocka på din dator! Om du är osäker på att du kan göra allt på en gång, försök ställa in "uppgiften" så att den startar om cirka 10 minuter. Detta gör att du kan se till att det installerade "urverket" fungerar på morgonen.

Huvudförutsättningen för att väckarklockan ska fungera är den inkopplade PC / laptop. Det kan vara i viloläge, men det måste vara påslaget.

Metod nummer 2.

d31238

Denna metod innebär att du installerar ett tredjepartsprogram på din enhet (om du inte litar på program som laddats ner från Internet, använd den första metoden).

Det finns många program och verktyg som gör att du snabbt kan ställa in en väckarklocka på din enhet, men inte alla kännetecknas av sin rika funktionalitet.

De mest populära programmen bland användare är programmen "Cool Calendar" (endast lämplig för Windows 7) och "Alarm Clock". De är ganska lätta och lätta att använda.

Ladda bara ner verktyg / program från pålitliga källor för att skydda din dator från eventuell infektion.

Vi kommer inte att beskriva installations- och användningsprocessen, eftersom även en oerfaren användare kan räkna ut det. Och att ställa in program är praktiskt taget inte annorlunda än att ställa in en riktig väckarklocka.

Det är allt, nu vet du hur man ställer in ett larm på en dator eller bärbar dator.

Att vakna till en väckarklocka på din smartphone är en vanlig sak. Men tänk om du vill vakna upp till din favoritlåt eller video på höga datorhögtalare, så säkert! För att göra detta konfigurerar vi den bärbara datorns väckning med automatisk musik på.

Väckarklocka genom "Task Scheduler"

Windows har ett inbyggt program som låter dig schemalägga start av program eller utförande av andra åtgärder. Tryck på knappen och skriv "schemaläggare" i sökfältet, starta schemaläggaren:

Klicka på längst upp till höger

Nu måste du ställa in uppgiften, skriva vilket namn som helst, till exempel "Alarm" och klicka på "Nästa". Vi konfigurerar den så kallade triggern, dvs. när larmet ska slå på:

 • varje dag
 • Varje vecka
 • En gång
 • Och så vidare.

Триггер включения будильника

I nästa steg i guiden anger du datum och tid, ställer in alarmet för att starta om 5 minuter från aktuell tid för verifiering. Därefter lämnar vi det som standard:

Vidare trycker vi på "Bläddra" -knappen och anger musikfilen eller videon:

I det sista steget ber guiden att verifiera de angivna parametrarna, här ställer vi in ​​kryssrutan. Gå till fliken och markera i väckarklockans egenskaper:

Пробуждать компьютер для выполнения задачи

Detta är den viktigaste parametern, utan vilken den bärbara datorn inte vaknar vid den angivna tiden. Klicka på "OK" och nu kommer vi att testa den nya uppgiften: hitta vårt "Alarm" i listan, välj det och klicka till höger:

Тест включения будильника

Din ljudinspelning bör starta omedelbart utan ytterligare frågor eller fel. Om detta inte händer, gå tillbaka till egenskaperna hos väckarklockan med ett dubbelklick och gå till fliken "Åtgärder". Vi kommer nu att indikera att låten måste öppnas med Windows Media Player. För detta:

 • Dubbelklicka på åtgärden
 • Kopiera sökvägen till musikfilen och klistra in den i fältet "Lägg till argument"
 • Klicka på "Bläddra" och gå till spelaren längs banan, eller bara kopiera den här sökvägen och klistra in den i fältet "Program eller skript"

Det borde se ut så här:

Allt borde fungera nu. Återigen ställer du upp aktiveringstiden till +1 minut från den aktuella, sätter datorn i viloläge och väntar på att alarmet ska slå på.

Vad ska jag göra om larmet inte fungerar

Som regel finns det inga problem med att ställa in larmet, men då visar det sig att den bärbara datorn inte startar automatiskt. Det finns goda nyheter och dåliga nyheter 😊:

 • Det finns några inställningar som löser det automatiska aktiveringsproblemet.
 • På vissa datorer och bärbara datorer kan ingenting göras ☹

Så först och främst går vi till. Det kommer att väljas ditt nuvarande energihanteringsschema, mitt är "Balanced", du kan kalla det vad du vill. Skjuta på

Sedan trycker vi

Bläddra igenom parametrarna för systemet till ett underavsnitt, ska ställas in

Datorn kan bara vakna från en väckarklocka när den "sover", dvs. i standby-läge. När den bärbara datorn är avstängd eller i viloläge fungerar ingenting eftersom inga program körs. I läget levereras ström till RAM-minnet och till de timer som är ansvariga för att vakna. Därför är det viktigt att sätta datorn i läge. För att göra detta ställer du in strömknappens och bärbar datorns lock i "viloläge":

Du kan också skicka den bärbara datorn manuellt genom att trycka på

Schemaläggningsfrågor

Om datorn ändå inte vaknar från viloläge kommer vi att justera vår uppgift i schemaläggaren:

 • Gå till "Egenskaper" för larmet
 • Markera rutan på fliken "Allmänt"
 • UNCOMMERA kryssrutan på fliken "Villkor"

VIKTIGT: om timern börjar fungera, kontrollera den fortfarande flera gånger och ställ in en dubbel väckarklocka på din smartphone för första gången för att inte sova över! 😊

Vad mer kan du göra

Tyvärr är det på vissa hårdvaror inte möjligt att tvinga datorn att starta automatiskt vid en given tidpunkt. Alternativt kan du försöka uppdatera systemdrivrutiner i automatiskt läge. Det händer att det fungerar i Windows 7, men inte fungerar i Windows 10 eller XP, och vice versa.

100% sätt att automatiskt slå på din dator

Nästan alla datorer, men inte alla bärbara datorer, har en automatisk aktiveringsfunktion i BIOS. Du måste gå in i BIOS och hitta ett avsnitt som liknar och ställa in ett larm och starttid. Eller om du har UEFI BIOS , gå sedan till avsnittet. Vi kommer inte att dröja vid detta i detalj, eftersom vägen genom BIOS är inte bekväm, och troligtvis, om den här funktionen finns i BIOS, fungerar en automatisk väckarklocka i Windows.

Gratis väckarklocka

Om du inte vill röra med schemaläggaren installerar du gratisprogrammet:

Ladda ner gratis väckarklocka

Klicka på "Lägg till"

Justera tiden för att slå på datorn och välj en ljudfil eller ett av de inbyggda ljuden:

Параметры нового будильника

Observera att om den bärbara datorn inte vaknar enligt schemaläggarens instruktioner, hjälper programmet inte 99%! Tvärtom, d.v.s. Du kan stänga av datorn i tid med andra program.

Så här ställer du in ett larm på en Windows 7-dator

Добавить комментарий