ปรัชญาของพระพุทธศาสนาและบทบัญญัติหลัก

ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้:

 • อย่างไรและใครก่อให้เกิดปรัชญาโบราณของพุทธศาสนา

 • แนวคิดหลักของปรัชญาพุทธศาสนาคืออะไร

 • โรงเรียนพระพุทธศาสนาหลักสามแห่งคืออะไร

 • ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหรือปรัชญา

พันล้านคน - นั่นคือจำนวนสาวกของพระพุทธศาสนาในโลกในขณะนี้และจำนวนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวคิดหลักของปรัชญาพุทธศาสนาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่ว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนมีความทุกข์และเราควรพยายามที่จะยุติมัน ในบทความนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่ว่าปรัชญาของพุทธศาสนาก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรหลักการสำคัญคืออะไร

ปรัชญาของพุทธศาสนาในสมัยโบราณเกิดขึ้นได้อย่างไร

กลางศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชศาสนาพราหมณ์มีชัยในอินเดีย ทางตอนเหนือของประเทศเกิดกระแสต่อต้านเขา - พระพุทธศาสนา ... วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจตกต่ำที่สุด สถาบันดั้งเดิมและสมาคมชนเผ่ากำลังสูญเสียอิทธิพลและความสัมพันธ์ทางชนชั้นกำลังก่อตัวขึ้น ปราชญ์เดินทางไปทั่วประเทศและเสนอที่จะมองชีวิตทางจิตวิญญาณและทางกายภาพของบุคคลในลักษณะที่แตกต่าง ในบรรดาคำสอนที่แนะนำให้มองโลกรอบตัวเราจากมุมที่ต่างออกไปคือศาสนาพุทธซึ่งได้รับความเห็นใจจากผู้คนมากที่สุด

บทความแนะนำให้อ่าน:

พระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์

นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ก่อตั้งแนวคิดดั้งเดิมของปรัชญาพุทธศาสนาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เขาเป็นเจ้าชายของเผ่า Shakya เกิดเมื่อ 560 ปีก่อนคริสตกาล ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ตามตำนานชื่อของเขาคือ Siddhartha Gautama เขาใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างไร้กังวลและสนุกสนานในวัง แต่หลังจากนั้นเขาก็ตระหนักถึงความน่ากลัวของความคิดเกี่ยวกับวงจรการเกิดใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและได้เห็นว่ามีความทุกข์และความเศร้าโศกมากมายเพียงใด โลกรอบตัวเขา เจ้าชายออกเดินทางเป็นเวลาเจ็ดปีสื่อสารกับชาวอินเดียที่ชาญฉลาดพยายามหาคำตอบสำหรับคำถาม: "อะไรจะช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์ได้"

วันหนึ่งขณะนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์เขานึกได้ว่าจะตอบคำถามของตนอย่างไร พระพุทธเจ้าแปลจากภาษาสันสกฤตแปลว่า "ตรัสรู้" "ตื่น" เจ้าชายต้องตะลึงกับการค้นพบของเขาเจ้าชายใช้เวลาอีกหลายวันใต้ต้นไม้จากนั้นจึงไปหาผู้คนเพื่อบอกเกี่ยวกับคำสอนใหม่

ผู้คนในเมืองเบนาเรสได้ยินคำเทศนาครั้งแรก เขามีศิษย์เก่าห้าคนเข้าร่วมที่นั่นซึ่งก่อนหน้านี้เมินเขาเพราะพวกเขาปฏิเสธการบำเพ็ญตบะ ในอีก 40 ปีข้างหน้าเขาพูดถึงคำสอนของเขาไปทั่วทางตอนเหนือและตอนกลางของอินเดีย เขาเข้าร่วมโดยผู้สนับสนุนหลายคนที่ใกล้ชิดกับหลักการพื้นฐานของปรัชญาพุทธศาสนา

การถ่ายภาพออร่าและศูนย์พลังงาน (จักระ)

การวิเคราะห์การเรืองแสงของออร่าจะช่วยให้เข้าใจสาเหตุของปัญหามากมาย

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสถานะทางอารมณ์การสื่อสาร

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสถานะทางอารมณ์การสื่อสาร

กับคนอื่นเข้าใจตัวเองและโลกภายในของคุณ

Natalia Morgunova

นักบำบัดสีที่ได้รับการรับรอง

(International Academy of Color Therapy ASIACT, UK).

คุณจะได้รับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับ

ลักษณะเฉพาะของออร่าของคุณ นายของเรา

 • จะกำหนดระดับพลังงานในแต่ละจักระและตลอด ระบบไฟฟ้าโดยรวม ตามข้อมูลที่กำหนดโดย auro-

 • เซ็นเซอร์คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกระจายพลังงาน จิตใจร่างกายและวิญญาณในชีวิตของคุณและอื่น ๆ อีกมากมาย

 • เรียนรู้เพิ่มเติม แนวคิดพื้นฐานของพุทธปรัชญา: กระชับและชัดเจน

 • หลักปรัชญาของพระพุทธศาสนาถูกสร้างขึ้นภายใต้กรอบของกระแสและโรงเรียนต่างๆของคำสอนนี้ เป็นชุดของความเชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคลโลกและความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริง ซึ่งแตกต่างจากศาสนาอับราฮัมมิกและศาสนาเชิงเดี่ยวอื่น ๆ ในปรัชญาของพุทธศาสนาไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับร่างกายที่เป็นบาปและวิญญาณที่เป็นอมตะซึ่งรอคอยการทรมานชั่วนิรันดร์สำหรับชีวิตที่ไม่ชอบธรรม มีเพียงคน ๆ หนึ่ง: การกระทำที่ดีและชั่วที่เขากระทำมาตลอดชีวิตของเขาและสะท้อนให้เห็นในกรรมของเขา มีคำศัพท์พิเศษมากมายในปรัชญาของพุทธศาสนาและตอนนี้เราจะชี้แจงข้อกลาง:

 • กรรม. แนวคิดหลักในพุทธปรัชญาที่อธิบายว่าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรและทำไม มันบอกเราว่าการกระทำทั้งหมดที่เราทำมีผลตามมา

อวตาร.

นี่เป็นปรากฏการณ์ของชีวิตทางจิตวิญญาณในปรัชญาของพระพุทธศาสนาซึ่งหลังจากการตายของสิ่งมีชีวิตกรรมของเขาจะส่งผ่านไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น แนวคิดนี้แตกต่างจาก "การย้ายถิ่นของวิญญาณ" และแนวคิดของชาวฮินดู "atman" หมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์

การตรัสรู้.

 1. ในสภาพจิตวิญญาณและจิตใจปราศจากอารมณ์ความคิดความปรารถนาในเชิงลบบุคคลรับรู้โลกอย่างที่เป็นอยู่

 2. นิพพาน.

 3. พระพุทธเจ้าได้กำหนดเป้าหมายหลักประการหนึ่งในปรัชญาของพระพุทธศาสนาด้วยการคิดและการทำสมาธิอย่างลึกซึ้งนั่นคือการแสวงหาจิตวิญญาณของตนโดยอาศัยการสละสิ่งของทางโลกการละทิ้งการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย การบรรลุสภาวะนิพพานทำให้บุคคลสามารถควบคุมจิตใจของเขาได้เขาไม่ต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดสูญเสียการพึ่งพาสิ่งต่าง ๆ จิตวิญญาณของเขาเริ่มพัฒนา

 4. สังสารวัฏหรือ "วงล้อแห่งชีวิต"

ในปรัชญาของพุทธศาสนาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดยกเว้นผู้ที่บรรลุการตรัสรู้แล้วจะอยู่ในสถานะนี้

 • พระพุทธเจ้าเชื่อว่าแนะนำให้ปฏิบัติตาม "ทางสายกลาง" คุณไม่จำเป็นต้องสละผลประโยชน์ทั้งหมดของอารยธรรมและเป็นนักพรต แต่คุณก็ไม่ควรอาบน้ำหรูหราเช่นกัน บุคคลจำเป็นต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างสองขั้วนี้

 • ปรัชญาของพระพุทธศาสนาคืออะไร: ความจริงอันสูงส่ง 4 ประการ

 • มีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า 4 ประการความจริงของปรัชญาพุทธ 4 ประการ ได้แก่

 • ความทุกข์เป็นแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ ในปรัชญาของพุทธศาสนาสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่คือไฟที่เผาผลาญตัวเองนำมาซึ่งความทุกข์เท่านั้น โลกรอบตัวเราไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกสิ่งที่สร้างมาจะพังพินาศในที่สุด

 • ความปรารถนาของบุคคลเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ของเขา ความผูกพันอย่างลึกซึ้งของเรากับอาณาจักรแห่งการดำรงอยู่ทางวัตถุทำให้เราหิวกระหายชีวิต ความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อความปรารถนานี้เพิ่มมากขึ้น

 • อิสรภาพจากความปรารถนานำไปสู่อิสรภาพจากความทุกข์ ในนิพพานบุคคลไม่รู้สึกกระหายชีวิตและหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา สิ่งนี้มาพร้อมกับความรู้สึกของความสุขและความเงียบสงบปลดปล่อยจากการถ่ายเทของจิตวิญญาณ

 • หนทางแห่งความรอดแปดเท่าหรือ "สายกลาง" คือการละเว้นจากความสุดโต่งในพุทธปรัชญาซึ่งช่วยปลดปล่อยตนเองจากกิเลสตัณหา

 • หนทางแห่งความรอดแปดเท่ามีไว้สำหรับผู้ซื่อสัตย์:

ความเข้าใจ - เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจและยอมรับว่าโลกของเราประกอบด้วยความทุกข์และความเศร้าโศก

ความตั้งใจ - คุณต้องเลิกเห็นแก่ตัวกำจัดความทะเยอทะยานและความปรารถนา

คำพูด - บุคคลควรดูคำพูดของเขาเสมอพวกเขาควรออกอากาศที่ดีและไม่ทำร้ายคนอื่น

การกระทำ - อย่ากระทำความชั่วมุ่งมั่นที่จะทำ แต่ความดี

 1. วิถีชีวิต - ในปรัชญาของพระพุทธศาสนาห้ามมิให้ทำร้ายสิ่งมีชีวิตเพียงเท่านี้ก็สามารถปลดปล่อยบุคคลจากความทุกข์ทรมานได้

 2. ความพยายาม - เพื่อติดตามความคิดทั้งหมดของคุณและไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายอยู่ในนั้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความดี

 3. ความคิด - ร่างกายของเราเป็นแหล่งที่มาหลักของความชั่วร้ายหากคุณปลดปล่อยตัวเองจากความปรารถนาคุณก็จะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์

สมาธิ - เราต้องฝึกฝนเส้นทางแปดเท่าอย่างต่อเนื่องและจดจ่ออยู่กับมัน ขั้นตอนแรกและขั้นที่สองเรียกว่าปราจนาซึ่งจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญญา คนที่สามสี่และห้าปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องและตั้งเข็มทิศทางศีลธรรม (ชีล่า) ที่หกเจ็ดและแปดเรียกว่าสมาธะและช่วยควบคุมจิตใจ

 1. Эксперты магазина "Ведьмино Счастье" рекомендуют:

 2. Особенности философии буддизма

 3. В буддизме выделяют три главные драгоценности:

Будда – им может быть как любой человек, который достиг просветления, так и сам основатель учения.

Дхарма – это квинтэссенция основных идей философии буддизма, то, что они могут дать людям, последовавшим за Буддой и принявшим все догматы его учения.

Сангха – сообщество буддистов, которые беспрекословно следуют догмам данного религиозного течения. Борьба с тремя ядами – это способ буддистов обрести три драгоценности:

 • Отдаление от истины существования и неведения. Телесные страсти и жажда к жизни, которые приводят к страданиям. Центральным понятием философии буддизма является страдание.

 • Невозможность принять мир и события такими, какие они есть, гнев и отсутствие сдержанности. Согласно философии буддизма, человек постоянно страдает духовно и телесно. Рождение, смерть, болезни и недуги на протяжении жизни – это страдания. Такое положение вещей считается ненормальным, поэтому философия буддизма способствует освобождению от этого.

 • 3 основные школы буддизма как философии Существуют

три основные философские школы буддизма

รินไซเซน

, которые образовались в разное время существования этого учения:

Тхеравада (Хинаяна)

 1. . Последователи этой школы не поклоняются культовым религиозным объектам, у них нет святых мучеников, которые могут их поддержать, никакого рая и ада, отсутствуют ритуалы. Ответственность за избавление от реинкарнаций полностью лежит на человеке, она зависит от тогокак он действует, живет и мыслит. Идеалом этой философии служит монах, который достигает просветления. Философия буддизма Махаяна

 2. . Появляются святые (институт бодхисатв), которые оказывают содействие людям на пути избавления от страданий. Есть рай, изображения с буддой и с бодхисатвами. Теперь даже человек, живущий мирской жизньюможет спастись от страданий. Ваджраяна . Контроль самосознания и медитации – центральные понятия этой тантрической школы философии буддизма. Рисунок ниже покажет, как три основные школы философии буддизма распространены в разных странах: Письменные источники философии буддизма Палийский канон «Ти-питака» или «Трипитака» – книга, которая является главным источником буддийской философии. Название с санскрита переводится как «три корзины», потому что изначально тексты о буддизме писали на листьях пальмы и помещали в корзины. Этот канон состоит из трех частей и записан на языке пали:

 3. Винайя-питака – свод из 227 правил, регулирующий жизнь буддийских монахов. В нем указана информация о дисциплине, церемониях и этических предписаниях.

Сутта-питака, содержит книги « Дхаммапада

ความตั้งใจ - คุณต้องเลิกเห็นแก่ตัวกำจัดความทะเยอทะยานและความปรารถนา

Rinzai เป็นขบวนการเซนของญี่ปุ่นที่สำคัญที่สุดก่อตั้งโดยพระภิกษุที่ไม่พอใจกับศาสนาพุทธของญี่ปุ่นมากและตัดสินใจเดินทางไปยังประเทศจีน (จากที่ที่ศาสนาพุทธเข้ามาในญี่ปุ่น) เพื่อเรียนรู้ความเข้าใจที่แท้จริงของศาสนานี้ ต้องขอบคุณเขาหลักการพื้นฐานของพุทธศาสนา (จีนฉัง) ถูกเผยแพร่ไปยังหมู่เกาะญี่ปุ่นซึ่งเรียกในภาษาถิ่นใหม่ว่าเซน นี่คือจุดเริ่มต้นของหนึ่งในสองประเพณีเซนที่สำคัญ

», что значит «путь к истине» (сборник буддийских притч), и «

Джатака

» – сборник рассказов о предыдущих инкарнациях Будды. Помимо двух перечисленных книгв эту часть входит и сама философия Будды.

Абидхамма-питака

– это тексты, пронизанные буддийской философией, ее восприятием жизни, а также метафизикой, которая есть в буддизме.

Приведенные выше книги из всех течений буддизма особенно почитаются хинаяной. Священным каноном философии буддизма у учеников махаяны является

«Праджняпаралшта сутру

» (поучения о совершенной мудрости). Для них это откровения самого Будды.

โซโตเซน

Буддизм – это религия или философия

ความตั้งใจ - คุณต้องเลิกเห็นแก่ตัวกำจัดความทะเยอทะยานและความปรารถนา

В философии буддизма нет понятия Бога как творца всего нематериального и материального, всесильного существа, создавшего мир. В этом состоит отличие от привычных для россиян представлений о религии. В космологии буддизма есть существа «дэва», их ошибочно называют «богами». Они не создали Вселенную и не управляют судьбами, это обычные люди из другой реальности.

คำถาม: คุณเชื่อในพระพุทธเจ้าหรือไม่? - ไม่มีความหมายในปรัชญาของพระพุทธศาสนาเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2500 ปีก่อน เขาเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเราที่เหลือ

หลายคนนึกถึงพระพุทธศากยมุนี (Siddhartha Gautama) เมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นความจริง แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธใด ๆ ที่บรรลุการตรัสรู้ถือได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าและมีจำนวนมาก ท้ายที่สุดคำว่า "พระพุทธเจ้า" จากภาษาสันสกฤตแปลว่า "ตื่นแล้ว" "ตรัสรู้" แต่เป็นธรรมเนียมที่จะต้องเขียนเฉพาะพระใหญ่ที่มีอักษรตัวใหญ่เช่นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (ศากยมุนี) และพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ในอดีตซึ่งตามศีลของสำนักพุทธที่แตกต่างกันตั้งแต่ 6 ถึง 21 ชื่อของ คนอื่น ๆ ทั้งหมดเขียนด้วยตัวอักษรขนาดเล็ก

5 ตำนานเกี่ยวกับปรัชญาของพระพุทธศาสนา

บทบัญญัติหลักประการหนึ่งของปรัชญาของพระพุทธศาสนาคือการไม่ใช้ความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งนี้มีความคล้ายคลึงเล็กน้อยกับความสงบซึ่งปฏิเสธความรุนแรงทั้งหมด ชาวพุทธสามารถป้องกันตัวเองได้ในกรณีที่เกิดอันตรายซึ่งสะท้อนให้เห็นในวัฒนธรรมสมัยนิยม สารคดีและภาพยนตร์สารคดีมักจะแสดงพระภิกษุที่เรียนศิลปะการต่อสู้ ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ใช้ทุกโอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ แต่ในสถานการณ์ที่คับขันพวกเขายอมรับด้วยศักดิ์ศรี

เมื่อกล่าวถึงพุทธศาสนิกชนหลายคนมีภาพดังต่อไปนี้คนนั่งสมาธิในท่าดอกบัวผู้ร้องเพลงมนต์ นักวิจัยได้ศึกษาประเด็นนี้และพบว่าชาวพุทธส่วนน้อยนั่งสมาธิเป็นประจำรวมทั้งพระสงฆ์ด้วย

นักวิทยาศาสตร์สัมภาษณ์ผู้สมัครพรรคพวกเกี่ยวกับแนวโน้มทางศาสนาต่างๆปรากฎว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้สนับสนุนปรัชญาของพุทธศาสนานั่งสมาธิน้อยกว่าผู้สนับสนุนโรงเรียนปรัชญาอื่น ๆ ผู้ทำสมาธิมากกว่าครึ่งหนึ่งทำสิ่งนี้อย่างผิดปกติ

ผู้อ่านที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอาจคิดว่านี่คือพระพุทธรูปศากยมุนี - บุคคลที่ตรัสรู้คนแรก มันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ชายอ้วนผู้หัวเราะเยาะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นตำแหน่งดอกบัวคือบูไดหรือโฮเทซึ่งถือว่าในปรัชญาพุทธศาสนาเป็นชาติหน้าของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง - พระโพธิสัตว์ไมตรียะ ตามตำนานเขานำความสุขความเป็นอยู่ที่ดีและความสนุกสนานมาสู่ผู้คน แม้ว่าเขาแทบจะไม่ดูเหมือนคนอ้วนเพราะ Maitrei ใช้เวลาเดินทางนานมาก

มีกฎตายตัวผิด ๆ ที่ว่าการทำร้ายตัวเองด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเป็นจุดประสงค์หลักของการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ ไม่ผ่านความรู้สึกเจ็บปวดชาวพุทธเรียนรู้ที่จะยอมรับพวกเขาพยายามที่จะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพื่อที่จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดในวงจรการเกิดใหม่ครั้งต่อไป

ปรัชญาของพระพุทธศาสนาดำเนินมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของชีวิตมนุษย์คือชัยชนะเหนือความทุกข์ ชาวพุทธแท้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทรมานตนเองทั้งทางศีลธรรมหรือทางร่างกายแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าโลกนี้ไม่สมบูรณ์ พวกเขาเพียงแค่เดินตามเส้นทางสู่การรู้แจ้ง ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับปรัชญาทางพุทธศาสนาอาจเชื่อว่าชาวพุทธทุกคนสนับสนุนแนวคิดเรื่องการถ่ายทอดวิญญาณและวงเวียนแห่งสังสารวัฏ อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ มีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการแปลหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง ชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจการเกิดใหม่ว่า "การเกิดใหม่" มากกว่า "การเกิดใหม่" ประเพณีทางพุทธศาสนามีน้อยมากที่สนับสนุนหลักการถ่ายทอดวิญญาณไปสู่สัตว์ต่างๆ การสอนเกี่ยวกับจักระการทำสมาธิฮวงจุ้ยคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง - ปาฏิหาริย์และความรู้ล้ำค่าที่ตะวันออกไม่ได้ให้อะไรกับเรา หากคุณชอบเราใน "ความสุขของแม่มด" ที่หลงใหลในประเพณีแบบตะวันออกลองดูที่แคตตาล็อกของเรา เราได้รวบรวมธูปดั้งเดิมของชาวตะวันออกหนังสือเกี่ยวกับการทำนายและคำสอนทางจิตวิญญาณของตะวันออกเครื่องมือสำหรับการทำสมาธิสัญลักษณ์แบบตะวันออกที่นำความโชคดีมาให้คุณ กล่าวได้ว่า "ความสุขของแม่มด" มีทุกสิ่งที่ผู้แสวงหาที่ดื้อรั้นซึ่งวางแผนที่จะดื่มด่ำกับความลับของเวทย์มนต์ตะวันออกและจิตวิญญาณอาจต้องการ

คุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา? เขียนถึง [email protected] หรือโทร. 8-800-333-04-69. และเรายังติดต่อกันเสมอบน Facebook, Telegram, VK และ WhatsApp

"ความสุขของแม่มด" - ความมหัศจรรย์เริ่มต้นที่นี่

หากคุณต้องการทราบว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรและพระพุทธศาสนาสามารถนำคุณไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์และความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรอ่านบทความนี้จนจบแล้วคุณจะเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทั้งหมดของคำสอนนี้ แหล่งข้อมูลต่างๆสามารถค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บางแห่งพุทธศาสนาเป็นเหมือนจิตวิทยาตะวันตกและอธิบายว่าการทำสมาธิทำให้คุณสงบได้อย่างไรโดยปราศจากสิ่งที่แนบมาและความปรารถนา แต่บางแห่งพุทธศาสนาถูกอธิบายว่าเป็นคำสอนลึกลับที่อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคน ๆ หนึ่งว่าเป็นผลตามธรรมชาติของกรรมของเขา ในบทความนี้ฉันจะพยายามตรวจสอบพระพุทธศาสนาจากมุมที่แตกต่างกันและถ่ายทอดสิ่งที่ฉันได้ยินจากหนึ่งในสาวกของพระพุทธศาสนา - พระภิกษุชาวเวียดนามที่เกิดในอารามและปฏิบัติพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิตของเขา

พระพุทธศาสนาคืออะไร? ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกรองลงมาจากผู้คนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก คำว่า "พุทธศาสนา" มาจากคำว่า "บัดดี" ซึ่งแปลว่า "ผู้ตื่น" คำสอนทางจิตวิญญาณนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2500 ปีที่แล้วเมื่อพระสิทธัตถะ Gautama หรือที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นหรือบรรลุการตรัสรู้

อย่าลืม

 • รับหลักสูตรออนไลน์ฟรี
 • การทำสมาธิสติ
 • : รับหลักสูตรฟรี

ที่นั่นฉันแสดงให้คุณเห็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการเรียนรู้ที่จะทำสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นและนำสภาวะของสติเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณ

พระพุทธศาสนาคืออะไร? ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหรือไม่?

พวกเขากล่าวว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแรกของโลก แต่ชาวพุทธเองถือว่าคำสอนนี้ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นศาสตร์แห่งจิตสำนึกของมนุษย์ซึ่งศึกษาสาเหตุของความทุกข์และวิธีกำจัดมัน

ฉันยังใกล้ชิดกับความเห็นที่ว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์มากกว่าซึ่งไม่มีคำตอบสำเร็จรูปและแต่ละคนเองก็เป็นผู้ค้นคว้าเกี่ยวกับจิตใจจิตสำนึกและโดยทั่วไปแล้วตัวเขาเอง และในระหว่างการศึกษาตัวเองคน ๆ หนึ่งจะพบกับความสุขและอิสรภาพภายในที่ไม่สั่นคลอนอย่างแท้จริง เครื่องมือหลักในการสำรวจจิตใจของคุณในพระพุทธศาสนาคือการทำสมาธิ ทุกคนเห็นภาพพระนั่งสมาธิในท่าดอกบัวหลับตา ในการปฏิบัติเช่นนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสาวกของพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุและไปที่วัด คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทความการทำสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นที่บ้าน

วิถีพุทธอธิบายได้ดังนี้

นำชีวิตที่มีศีลธรรม

ใส่ใจและตระหนักถึงความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณ

พัฒนาภูมิปัญญาความเข้าใจและความเมตตา

ดูเพิ่มเติม: โยคะสำหรับผู้เริ่มต้นที่บ้าน

พระพุทธศาสนาช่วยฉันได้อย่างไร?

พุทธศาสนาอธิบายจุดมุ่งหมายของชีวิตอธิบายถึงความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมที่ปรากฏทั่วโลก พระพุทธศาสนาให้คำแนะนำที่ใช้ได้จริงและแนวทางการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ พระพุทธศาสนาอธิบายความไม่เป็นธรรมของโลกอย่างไร? ทำไมคน ๆ หนึ่งถึงมีประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ เป็นพัน ๆ ล้านได้? บอกว่าศาสนาพุทธอธิบายถึงความอยุติธรรมนี้ฉันโกงเล็กน้อยเพราะในคำสอนทางจิตวิญญาณนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอยุติธรรม ศาสนาพุทธอ้างว่าโลกภายนอกเป็นเหมือนภาพลวงตาและภาพลวงตานี้เป็นของแต่ละคน และความจริงที่ลวงตานี้ถูกสร้างขึ้นโดยจิตใจของมนุษย์เอง นั่นคือสิ่งที่คุณเห็นในโลกรอบตัวคุณเป็นภาพสะท้อนของจิตใจของคุณ สิ่งที่คุณนึกถึงคือสิ่งที่คุณเห็นในภาพสะท้อนมันไม่ยุติธรรมเหรอ? และที่สำคัญที่สุดคือแต่ละคนมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกสิ่งที่จะเติมเต็มความคิดของตน คุณอาจคิดว่าความรู้นี้สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณเติมเต็มความปรารถนาและมีความสุขได้หรือไม่? คุณทำได้ แต่ศาสนาพุทธสอนไม่ใช่อย่างนั้น .

ความปรารถนาของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดและการบรรลุสิ่งที่ต้องการจะไม่นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง ความจริงก็คือความปรารถนานั้นเป็นสภาวะภายในของบุคคลและฉันต้องบอกว่าสภาวะนี้ทำให้เกิดความทุกข์ เมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ต้องการสถานะนี้จะไม่หายไปไหน เพียงแค่พบวัตถุแห่งความปรารถนาใหม่ในทันทีและเรายังคงต้องทนทุกข์ทรมานต่อไป

ความสุขที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนานั้นไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณมีอยู่ในใจ แต่เป็นการปลดปล่อยจิตใจของคุณให้เป็นอิสระจากความโน้มเอียงทั้งปวง

หากคุณเปรียบจิตใจกับแถบฟิล์มคุณสามารถเลือกได้ว่าจะดูหนังเรื่องใดเรื่องเศร้าที่มีตอนจบที่ไม่ดีหรือเรื่องง่ายๆที่จบลงอย่างมีความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การดูหนังเลยเนื่องจากภาพยนตร์เป็นเรื่องจูงใจที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า ความโน้มเอียงของจิตใจคือการเติมเต็มซึ่งสะท้อนให้เห็นราวกับในกระจกทำให้เกิดความเป็นจริงของบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถคิดว่าเป็นโปรแกรมทางจิตที่เล่นและสร้างความเป็นจริง .

โปรแกรมนี้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม .

และจูงใจเรียกอีกอย่างว่าสำนักพิมพ์ทางจิตหรือ sanskara เราสร้างรอยประทับในจิตใจของเราเองตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอก สังเกตว่าเมื่อคุณโกรธความรู้สึกแบบนี้จะปรากฏขึ้นในร่างกายของคุณเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณมันเป็นความประทับใจที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ปฏิกิริยาตอบสนองของคุณทางร่างกายเหล่านี้จะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคต

และคุณได้ตระหนักแล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นผลมาจากภาพพิมพ์ในอดีตของคุณ และเหตุการณ์เหล่านี้พยายามทำให้คุณนึกถึงอารมณ์เดียวกันกับที่เกิดขึ้น

กฎหมายนี้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า

กฎแห่งเหตุและผล

ดังนั้นปฏิกิริยาใด ๆ ต่อเหตุการณ์ภายนอก (vedana) จะกลายเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ในอนาคตซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาเดียวกันในตัวคุณอีกครั้ง นี่คือปัญหาโลกแตก วัฏจักรแห่งเหตุดังกล่าวเรียกในพระพุทธศาสนา

วงล้อแห่งสังสารวัฏ

และวงกลมนี้สามารถแตกได้เท่านั้น

การรับรู้

... หากสถานการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับคุณคุณจะตอบสนองโดยอัตโนมัติตามที่คุณคุ้นเคยซึ่งจะสร้างสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ระบบอัตโนมัตินี้เป็นศัตรูหลักของการรับรู้ เฉพาะเมื่อคุณเลือกปฏิกิริยาของคุณกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติคุณจะทำลายแวดวงนี้และออกไปจากมัน ดังนั้นการตอบสนองต่อสถานการณ์ใด ๆ ด้วยความรู้สึกขอบคุณไม่ว่ามันจะขัดแย้งกับตรรกะของจิตใจอย่างไรคุณก็เติมความคิดของคุณด้วยตราประทับที่ดีและสร้างความเป็นจริงใหม่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นในอนาคตของคุณ

แต่จะขอย้ำอีกครั้งว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาไม่เพียง แต่สร้างรอยประทับที่ดีในจิตใจเท่านั้น แต่โดยหลักการแล้วคือการกำจัดโปรแกรมและการจัดการใด ๆ ทั้งดีและไม่ดี

ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมด

ศาสนาพุทธสอนว่าความทุกข์ทั้งหมดมาจากแนวคิดที่ผิดของ 'ฉัน' ใช่การดำรงอยู่ของตัวตนที่แยกจากกันเป็นเพียงแนวคิดอื่นที่สร้างขึ้นในจิตใจ และนี่คือตัวฉันซึ่งในทางจิตวิทยาตะวันตกเรียกว่าอัตตาและเป็นทุกข์

ความทุกข์ใด ๆ จะเกิดขึ้นได้จากการที่คน ๆ หนึ่งยึดติดกับตัวเองอัตตาและความรักในตนเองเท่านั้น

สิ่งที่อาจารย์ชาวพุทธกำลังทำคือการทำลายอัตตาเท็จนี้ทำให้สาวกหลุดพ้นจากความทุกข์ และมักจะเจ็บปวดและน่ากลัว แต่ก็มีประสิทธิภาพ

Soto เป็นโรงเรียนในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งโดยพระชื่อ Dogen ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสาธุคุณ Rinzai และได้ใช้ความคิดหลายอย่างจากเขา อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับที่ปรึกษาเขาเดินทางเพียงลำพังไปยังประเทศจีนเพื่อหาแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับมิติที่แท้จริงของพุทธศาสนา นี่คือการปรากฏตัวของเซนญี่ปุ่นอีกประเภทหนึ่งซึ่งยังคงได้รับความนิยมและเป็นที่ฝึกฝนของแฟน ๆ จำนวนมาก

แนวทางปฏิบัติที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างหนึ่งในการกำจัดความเห็นแก่ตัวก็คือลิ้น ในการแสดงคุณต้องจินตนาการถึงบุคคลที่คุ้นเคยต่อหน้าคุณและในแต่ละลมหายใจจะดึงจิตใจตัวเองเข้าไปในบริเวณช่องท้องแสงอาทิตย์ความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งหมดของเขาในรูปแบบของเมฆดำ และเมื่อหายใจออกแต่ละครั้งจงให้ความสุขและสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่คุณมีหรือที่คุณอยากจะมี ลองนึกภาพเพื่อนสนิทของคุณ (ถ้าคุณเป็นผู้หญิง) และให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการด้วยตัวคุณเองเช่นเงินจำนวนมากผู้ชายที่ดีกว่าเด็กที่มีพรสวรรค์ ฯลฯ และรับความทุกข์ทั้งหมดของเธอด้วยตัวคุณเอง การฝึกฝนนี้กับศัตรูของคุณจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝึกลิ้นวันละสองครั้งเช้าและเย็น 5-10 นาทีเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และคุณจะเห็นผลลัพธ์

การฝึกลิ้นเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณมีรอยประทับเชิงบวกในใจของคุณซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็จะมาถึงคุณในรูปแบบของสิ่งที่คุณยอมแพ้และมอบให้กับคนอื่น

ปฏิกิริยาในพระพุทธศาสนาคืออะไร ลองนึกภาพว่าคนที่คุณรักหักหลังคุณ สิ่งนี้ทำให้เกิดความโกรธความไม่พอใจความโกรธในตัวคุณ แต่คิดว่าคุณจำเป็นต้องสัมผัสกับความรู้สึกเหล่านี้หรือไม่? คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะได้สัมผัสกับสิ่งอื่นในขณะนี้หรือไม่เช่นความกตัญญู แต่ในทางทฤษฎีล้วนๆตัวเลือกนี้เป็นไปได้หรือไม่? ไม่มีกฎหมายใดที่คุณจำเป็นต้องรู้สึกขุ่นเคืองหรือโกรธในสถานการณ์เช่นนี้ คุณเป็นคนเลือกเอง เราตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยอารมณ์เชิงลบเพียงเพราะเราอยู่ในความมืด เราสับสนระหว่างเหตุและผลสลับกันโดยเชื่อว่าสถานการณ์ทำให้เกิดความรู้สึกในตัวเรา ในความเป็นจริงความรู้สึกทำให้เกิดสถานการณ์และสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะทำให้เรานึกถึงความรู้สึกเดียวกันกับที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อพวกเขาในแบบที่พวกเขาต้องการ ตัวเราเองสามารถเลือกทางจิตวิญญาณที่มีสติของเราเองได้

โลกสะท้อนความรู้สึกของเราอย่างเต็มที่ เราไม่เห็นสิ่งนี้เพียงเพราะการสะท้อนนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการหน่วงเวลา นั่นคือความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณคือภาพสะท้อนของความรู้สึกในอดีต อะไรคือประเด็นของการตอบสนองต่ออดีต? นี่ไม่ใช่ความโง่เขลาที่สุดของคนที่หาเช้ากินค่ำหรือ? ปล่อยให้คำถามนี้เปิดกว้างและก้าวไปสู่หลักการพื้นฐานของพุทธปรัชญาต่อไปอย่างราบรื่น เปิดใจ

ไม่ใช่เรื่องไร้สาระที่ฉันแนะนำให้ปล่อยคำถามจากส่วนก่อนหน้านี้ไว้ ในรูปแบบหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่พบมากที่สุดคือศาสนาพุทธนิกายเซนไม่ใช่ธรรมเนียมที่จะสร้างแนวคิดเกี่ยวกับจิตใจ รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างการใช้เหตุผลและการคิด

การใช้เหตุผลมักมีข้อสรุปเชิงตรรกะ - คำตอบสำเร็จรูป หากคุณชอบให้เหตุผลและมีคำตอบสำหรับคำถามใด ๆ คุณเป็นคนฉลาดที่ยังเติบโตและเติบโตก่อนที่จะรับรู้ การทำสมาธิเป็นสภาวะของจิตใจที่เปิดกว้าง คุณกำลังไตร่ตรองคำถาม แต่

อย่าจงใจหาคำตอบที่สมบูรณ์ตามหลักเหตุผล

เปิดคำถามทิ้งไว้ นี่คือสมาธิชนิดหนึ่ง การทำสมาธิดังกล่าวช่วยพัฒนาการรับรู้และส่งเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็วของสติสัมปชัญญะของบุคคล

ในศาสนาพุทธนิกายเซนยังมีคำถามเกี่ยวกับงานพิเศษสำหรับการไตร่ตรองแบบใคร่ครวญซึ่งเรียกว่า koans ... หากสักวันหนึ่งปรมาจารย์ชาวพุทธถามปัญหาโคอันกับคุณอย่ารีบตอบด้วยท่าทางที่ฉลาดไม่เช่นนั้นคุณจะเอาไม้ไผ่มาปักบนหัวได้ โคอันเป็นปริศนาที่ไม่มีทางแก้ไขมันถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนไม่ใช่เพื่อให้ฉลาด

หากคุณตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามพุทธศาสนานิกายเซนคุณสามารถปิดบทความนี้และทิ้งคำตอบสำเร็จรูปอื่น ๆ สำหรับคำถามนิรันดร์ของคุณได้ ท้ายที่สุดฉันก็มีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดที่นี่ด้วย นี่คือสิ่งที่ดีหรือไม่ดี? อ่าน: jyotish คืออะไร?

การรับรู้แบบไม่ตัดสินในพระพุทธศาสนา

นี่คือสิ่งที่ดีหรือไม่ดี? คุณตอบคำถามในบทสุดท้ายอย่างไร

แต่ชาวพุทธจะไม่ตอบเลย เพราะ

การรับรู้ที่ไม่ใช้วิจารณญาณ

เป็นรากฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา.

ตามพุทธศาสนาการประเมินเช่น "ดี" และ "ไม่ดี" "ดี" และ "ชั่ว" และใด ๆ

ความเป็นคู่ มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์เท่านั้นและเป็นเพียงภาพลวงตา หากคุณวาดจุดสีดำบนผนังสีดำคุณจะมองไม่เห็น หากคุณวาดจุดสีขาวบนผนังสีขาวคุณจะไม่เห็นจุดนั้นเช่นกัน คุณสามารถเห็นจุดสีขาวบนผนังสีดำและในทางกลับกันเพียงเพราะมีจุดตรงข้าม นอกจากนี้ไม่มีความดีหากปราศจากความชั่วและความชั่วไม่มีอยู่หากปราศจากความดี และสิ่งตรงข้ามใด ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลรวมเดียวกัน

ด้วยการสร้างการประเมินใด ๆ ขึ้นในใจของคุณตัวอย่างเช่น "ดี" คุณจะสร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามในใจของคุณเองทันทีมิฉะนั้นคุณจะแยกแยะสิ่งนี้ว่า "ดี" ของคุณได้อย่างไร

วิธีปฏิบัติพุทธศาสนา: การเจริญสติ

การเจริญสติเป็นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา คนหนึ่งสามารถนั่งสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเวลาหลายปี แต่สำหรับสิ่งนี้คุณต้องไปอารามและละทิ้งชีวิตฆราวาส เส้นทางนี้แทบจะไม่เหมาะสำหรับพวกเราคนธรรมดา

 • โชคดีที่ไม่ต้องนั่งใต้ต้นไทรเพื่อฝึกสติ
 • การเจริญสติสามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวัน ในการทำเช่นนี้คุณต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเป็นกลางและรอบคอบ
 • หากคุณอ่านบทความอย่างละเอียดแสดงว่าคุณเข้าใจแล้วว่าช่วงเวลาปัจจุบันที่ปรมาจารย์ทุกคนพูดถึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ ขณะปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้น

ข้างใน

คุณ. ปฏิกิริยาของคุณ และประการแรกความรู้สึกทางร่างกายของคุณ

อันที่จริงมันเป็นความรู้สึกทางร่างกายที่สะท้อนอยู่ในกระจกของโลก - มันสร้างรอยประทับในใจของคุณ

ดังนั้นโปรดทราบ ให้ความสนใจกับช่วงเวลาปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้

และสังเกตอย่างรอบคอบและเป็นกลาง:

ความรู้สึกและอารมณ์ทางร่างกายเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอก

ความคิด. ศาสนาพุทธสอนว่าความคิดไม่ใช่คุณ ความคิดเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับ "โลกภายนอก" แต่เกิดขึ้นในใจของคุณ นั่นคือความคิดก็เป็นความโน้มเอียงซึ่งทำให้พวกเขาประทับใจเช่นกัน คุณไม่สามารถเลือกความคิดของคุณความคิดของคุณมาจากที่ไหนก็ได้ด้วยตัวเอง แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะตอบสนองต่อพวกเขาอย่างไร

บริเวณโดยรอบ. นอกจากช่วงเวลา "ปัจจุบัน" แล้วคุณยังต้องมีความอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเพื่อใส่ใจผู้คนและธรรมชาติ แต่ให้ควบคุมสติสัมปชัญญะทั้งหมดของคุณไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อสภาวะภายในของคุณ

พุทธศาสนาในคำถามและคำตอบ

ทำไมศาสนาพุทธถึงเป็นที่นิยม?

พระพุทธศาสนากำลังเป็นที่นิยมในประเทศตะวันตกด้วยเหตุผลหลายประการ เหตุผลที่ดีประการแรกคือพระพุทธศาสนามีวิธีแก้ปัญหามากมายของสังคมวัตถุนิยมสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์และการบำบัดตามธรรมชาติสำหรับความเครียดเรื้อรังและภาวะซึมเศร้า การทำสมาธิสติหรือการเจริญสติได้ถูกนำมาใช้ในการแพทย์แผนตะวันตกเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า

การปฏิบัติทางจิตอายุรเวชที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าที่สุดนั้นยืมมาจากจิตวิทยาแนวพุทธ

พระพุทธศาสนาแพร่กระจายไปในตะวันตกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษาและร่ำรวยเนื่องจากเมื่อปิดความต้องการทางวัตถุหลักแล้วผู้คนจึงพยายามพัฒนาจิตวิญญาณอย่างมีสติซึ่งศาสนาธรรมดาที่มีความเชื่อที่ล้าสมัยและศรัทธาที่มืดบอดไม่สามารถให้

พระพุทธเจ้าคือใคร?

Siddhartha Gautama เกิดเมื่อปี 563 ก่อนคริสตกาลในราชวงศ์ลุมพินีในเนปาลตอนนี้

เมื่ออายุ 29 ปีเขาตระหนักว่าความมั่งคั่งและความหรูหราไม่ได้รับประกันความสุขเขาจึงค้นคว้าคำสอนศาสนาและปรัชญาต่างๆในยุคนั้นเพื่อค้นหากุญแจสู่ความสุขของมนุษย์ หลังจากการศึกษาและการทำสมาธิเป็นเวลาหกปีในที่สุดเขาก็พบ "ทางสายกลาง" และได้รับการรู้แจ้ง หลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าได้ใช้ชีวิตที่เหลือสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่ออายุได้ 80 ปี

พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าหรือไม่?

ไม่. พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าและไม่ได้อ้างว่าเป็น เขาเป็นคนธรรมดาที่สอนเส้นทางสู่การรู้แจ้งจากประสบการณ์ของเขาเอง

ชาวพุทธบูชารูปเคารพหรือไม่?

ชาวพุทธนับถือพระพุทธรูป แต่ไม่บูชาหรือขอความเมตตา รูปปั้นพระพุทธรูปที่คุกเข่าและรอยยิ้มที่เห็นอกเห็นใจเตือนเราถึงความปรารถนาที่จะปลูกฝังสันติภาพและความรักภายในตัวเราเอง การไหว้รูปปั้นเป็นการแสดงความขอบคุณที่สั่งสอน

ทำไมประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากจึงยากจน?

คำสอนทางพุทธศาสนาประการหนึ่งคือความมั่งคั่งไม่ได้รับประกันความสุขและความมั่งคั่งเป็นของไม่เที่ยง ในทุกประเทศผู้คนต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะรวยหรือจน แต่คนที่รู้จักตัวเองพบความสุขที่แท้จริง

ศาสนาพุทธมีหลายประเภทหรือไม่?

พระพุทธศาสนามีมากมายหลายประเภท สำเนียงเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศเนื่องจากประเพณีและวัฒนธรรม สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือสาระสำคัญของคำสอน

ศาสนาอื่นมีจริงหรือไม่?

ศาสนาพุทธเป็นระบบความเชื่อที่อดทนต่อความเชื่อหรือศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมด พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับคำสอนทางศีลธรรมของศาสนาอื่น ๆ แต่พุทธศาสนาก้าวไปไกลกว่านั้นโดยการให้จุดมุ่งหมายระยะยาวในการดำรงอยู่ของเราผ่านสติปัญญาและความเข้าใจที่แท้จริง ศาสนาพุทธที่แท้จริงมีความอดทนสูงและไม่แตะต้องป้ายกำกับเช่น "คริสเตียน" "มุสลิม" "ฮินดู" หรือ "พุทธ" นี่คือเหตุผลที่ไม่เคยมีสงครามในนามของศาสนาพุทธ นี่คือเหตุผลที่ชาวพุทธไม่เทศน์หรือเปลี่ยนใจเลื่อมใส แต่จะอธิบายเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีคำอธิบายเท่านั้น

พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่?

วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบขึ้นอยู่กับการสังเกตและการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสร้างกฎธรรมชาติทั่วไป สาระสำคัญของพระพุทธศาสนาเข้ากับคำจำกัดความนี้เนื่องจากอริยสัจ 4 (ดูด้านล่าง) สามารถทดสอบและพิสูจน์ได้โดยทุกคน ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าขอให้ลูกศิษย์ของเขาตรวจสอบคำสอนและไม่ยอมรับคำพูดของเขาว่าเป็นความจริง ศาสนาพุทธขึ้นอยู่กับความเข้าใจมากกว่าศรัทธา

พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

พระพุทธเจ้าสอนหลายสิ่งหลายอย่าง แต่แนวคิดพื้นฐานในพระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ในอริยสัจ 4 และอริยมรรคมีองค์ 8

ความจริงอันสูงส่งประการแรกคืออะไร?

ความจริงประการแรกคือชีวิตมีความทุกข์นั่นคือชีวิตรวมถึงความเจ็บปวดความชราความเจ็บป่วยและความตายในที่สุด นอกจากนี้เรายังอดทนต่อความทุกข์ทางจิตใจเช่นความเหงาความกลัวความอับอายความคับข้องใจและความโกรธ นี่เป็นความจริงที่หักล้างไม่สามารถปฏิเสธได้ สิ่งนี้เป็นจริงมากกว่าการมองโลกในแง่ร้ายเพราะการมองโลกในแง่ร้ายคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะไม่ดี แต่พุทธศาสนาอธิบายว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้อย่างไรและเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้อย่างไร

ความจริงอันสูงส่งประการที่สองคืออะไร?

ความจริงประการที่สองคือความทุกข์เกิดจากความปรารถนาและความเกลียดชัง เราจะทุกข์ทรมานหากเราคาดหวังให้คนอื่นทำตามความคาดหวังของเราหากเราต้องการให้คนอื่นชอบเราหากเราไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเป็นต้นกล่าวอีกนัยหนึ่งการได้รับสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้รับประกันความสุข แทนที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการอยู่ตลอดเวลาให้ลองเปลี่ยนความปรารถนาของคุณ ความปรารถนาทำลายความพึงพอใจและความสุขของเรา ชีวิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปรารถนาที่จะดำรงอยู่ต่อไปก่อให้เกิดพลังอันทรงพลังที่ทำให้คน ๆ หนึ่งเกิดมา ด้วยเหตุนี้ความปรารถนาจึงนำไปสู่ความทุกข์ทรมานทางร่างกายเพราะมันบังคับให้เราต้องเกิดใหม่

อะไรคือความจริงอันสูงส่งประการที่สาม?

ความจริงประการที่สามคือความทุกข์สามารถเอาชนะและความสุขได้ ความสุขและความพึงพอใจที่แท้จริงนั้นเป็นไปได้ หากเราละทิ้งความปรารถนาที่ไร้ประโยชน์และเรียนรู้ที่จะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน (โดยไม่อยู่ในอดีตหรือจินตนาการในอนาคต) เราก็จะมีความสุขและเป็นอิสระได้ เมื่อนั้นเราจะมีเวลาและพลังมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือนิพพาน

อริยสัจสี่คืออะไร?

ความจริงประการที่สี่คืออริยสัจแปดเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์

เส้นทางแปดสิบอันสูงส่งคืออะไร?

Eightfold Path อันสูงส่งหรือมัชฌิมาปฏิปทาประกอบด้วยกฎแปดประการ

- มุมมองที่ถูกต้องหรือความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงอันสูงส่งทั้งสี่ในประสบการณ์ของตนเอง

- ความตั้งใจที่ถูกต้องหรือการตัดสินใจที่แน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามวิถีพุทธ

- แก้ไขคำพูดหรือการปฏิเสธคำโกหกและความหยาบคาย

- แก้ไขพฤติกรรมหรือปฏิเสธที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิต

- การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือหาเลี้ยงชีพตามค่านิยมของชาวพุทธ

- ความพยายามหรือการพัฒนาตัวเองอย่างถูกต้องตามคุณสมบัติที่นำไปสู่การปลุก

- การรับรู้ที่ถูกต้องหรือการรับรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของร่างกายความคิดภาพของจิตใจ

- สมาธิที่ถูกต้องหรือสมาธิลึกและการทำสมาธิเพื่อให้บรรลุความหลุดพ้น

ปรัชญาของพระพุทธศาสนาดำเนินมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของชีวิตมนุษย์คือชัยชนะเหนือความทุกข์ ชาวพุทธแท้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทรมานตนเองทั้งทางศีลธรรมหรือทางร่างกายแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าโลกนี้ไม่สมบูรณ์ พวกเขาเพียงแค่เดินตามเส้นทางสู่การรู้แจ้ง ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับปรัชญาทางพุทธศาสนาอาจเชื่อว่าชาวพุทธทุกคนสนับสนุนแนวคิดเรื่องการถ่ายทอดวิญญาณและวงเวียนแห่งสังสารวัฏ อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ มีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการแปลหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง ชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจการเกิดใหม่ว่า "การเกิดใหม่" มากกว่า "การเกิดใหม่" ประเพณีทางพุทธศาสนามีน้อยมากที่สนับสนุนหลักการถ่ายทอดวิญญาณไปสู่สัตว์ต่างๆ การสอนเกี่ยวกับจักระการทำสมาธิฮวงจุ้ยคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง - ปาฏิหาริย์และความรู้ล้ำค่าที่ตะวันออกไม่ได้ให้อะไรกับเรา หากคุณชอบเราใน "ความสุขของแม่มด" ที่หลงใหลในประเพณีแบบตะวันออกลองดูที่แคตตาล็อกของเรา เราได้รวบรวมธูปดั้งเดิมของชาวตะวันออกหนังสือเกี่ยวกับการทำนายและคำสอนทางจิตวิญญาณของตะวันออกเครื่องมือสำหรับการทำสมาธิสัญลักษณ์แบบตะวันออกที่นำความโชคดีมาให้คุณ กล่าวได้ว่า "ความสุขของแม่มด" มีทุกสิ่งที่ผู้แสวงหาที่ดื้อรั้นซึ่งวางแผนที่จะดื่มด่ำกับความลับของเวทย์มนต์ตะวันออกและจิตวิญญาณอาจต้องการ

คุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา? เขียนถึง [email protected] หรือโทร. 8-800-333-04-69. และเรายังติดต่อกันเสมอบน Facebook, Telegram, VK และ WhatsApp

กรรมคือกฎที่ทุกเหตุมีผล การกระทำของเรามีผล กฎง่ายๆนี้อธิบายได้หลายประการ ได้แก่ ความไม่เท่าเทียมกันในโลกเหตุใดบางคนจึงเกิดมาพร้อมกับความพิการและบางคนมีพรสวรรค์ทำไมบางคนจึงมีชีวิตสั้น กรรมเน้นความสำคัญของความรับผิดชอบของแต่ละคนต่อการกระทำในอดีตและปัจจุบันของตน เราจะทดสอบผลกรรมของการกระทำของเราได้อย่างไร? การตอบสนองสรุปได้โดยพิจารณาจาก (1) เจตนาเบื้องหลังการกระทำ (2) ผลของการกระทำที่มีต่อตนเองและ (3) ผลกระทบต่อผู้อื่น

ปัญญาคืออะไร?

พระพุทธศาสนาสอนว่าควรพัฒนาปัญญาด้วยความเมตตา ในแง่หนึ่งคุณอาจเป็นคนโง่ที่ใจดีและในอีกแง่หนึ่งคุณสามารถได้รับความรู้โดยไม่ต้องมีอารมณ์ใด ๆ พระพุทธศาสนาใช้ทางสายกลางในการพัฒนาทั้งสองอย่าง ภูมิปัญญาสูงสุดคือการเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วปรากฏการณ์ทั้งหมดไม่สมบูรณ์ไม่เที่ยงตรงและไม่ได้เป็นสิ่งที่คงที่ ปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเชื่อในสิ่งที่เราบอก แต่กำลังประสบและเข้าใจความจริงและความเป็นจริง ปัญญาต้องการจิตใจที่เปิดกว้างวัตถุประสงค์และไม่ด่างพร้อย วิถีพุทธต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนความยืดหยุ่นและสติปัญญา

เวทนาคืออะไร? ความเห็นอกเห็นใจรวมถึงคุณสมบัติของการสื่อสารความเต็มใจที่จะให้การปลอบโยนการเอาใจใส่และความห่วงใย ในพระพุทธศาสนาเราสามารถเข้าใจผู้อื่นได้เมื่อเราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงโดยใช้ปัญญา

จะเป็นชาวพุทธได้อย่างไร?

คำสอนของศาสนาพุทธสามารถเข้าใจและทดสอบได้โดยทุกคน ศาสนาพุทธสอนว่าการแก้ปัญหาของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ภายนอก พระพุทธเจ้าขอให้สาวกทุกคนอย่าถือเอาคำพูดของเขาเป็นความจริง แต่ให้สัมผัสกับคำสอนด้วยตนเอง ดังนั้นทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเองและรับผิดชอบต่อการกระทำและความเข้าใจของเขา สิ่งนี้ทำให้พระพุทธศาสนาไม่ใช่ชุดความเชื่อตายตัวที่ต้องยอมรับอย่างครบถ้วน แต่เป็นการศึกษาที่แต่ละคนศึกษาและใช้ในแบบของตน 15 ตุลาคม 2561 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาใน 9 คำถาม

ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาฮินดูอย่างไร? วิธีการนับพระพุทธรูป? มีชาวพุทธจำนวนมากในโลกจริง ๆ แต่มีเพียงไม่กี่คนในอินเดีย? เราตอบคำถามเหล่านี้และคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ผู้เขียน Lyudmila Zhukova

1. ใครเป็นผู้คิดค้นพระพุทธศาสนา?

ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ Gautama โปสเตอร์ของ Master Maligavage Sarlis ศรีลังกา กลางศตวรรษที่ XX Amazon.com, Inc. ต่างจากศาสนาหลักของโลกอีกสองศาสนา (คริสต์และอิสลาม) พุทธเป็นศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมกล่าวคือปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าผู้สร้างและจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา ในภาษาสันสกฤตคำว่า "พระพุทธ" หมายถึง "ผู้ตื่น" Siddhartha Gautama ของตระกูล Sakya ซึ่งเป็นของ varna ของ Kshatriyas นั่นคือในกลุ่มนักรบที่เกิดในอินเดียตอนเหนือซึ่งสันนิษฐานว่าในกลางศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช จ. ชีวประวัติของเขาในช่วงแรก ๆ นั้นเต็มไปด้วยตำนานต่างๆและชั้นประวัติศาสตร์ก็รวมเข้ากับตำนานอย่างแน่นหนาโดยเริ่มจากสถานการณ์การเกิดของเขาซึ่งผิดปกติมาก แม่ในอนาคตของเจ้าชายฝันว่าช้างเผือกเข้ามาในร่างของเธอและสิ่งนี้ถูกตีความว่าเป็นลางสังหรณ์ของการเข้ามาในโลกของชายผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองจักรวาลในอนาคต

วัยเด็กและวัยรุ่นของสิทธัตถะไม่มีเมฆ: เขาไม่รู้จักโรคไม่มีความเศร้าโศกไม่ต้องการ แต่วันหนึ่งเมื่อออกจากพระราชวังเขาพบชายป่วยคนชราและขบวนแห่ศพ สิ่งนี้ทำให้เขาตกใจมากจนเขาออกจากบ้านและกลายเป็นนักพรต

เมื่ออายุ 35 ปีในระหว่างการทำสมาธิเป็นเวลานานพระสิทธัตถะบรรลุการตรัสรู้นั่นคือกลายเป็นพระพุทธเจ้าและเริ่มเทศนาสั่งสอน - ธรรมะ สาระสำคัญของคำสอนนี้คือความจริงอันสูงส่งสี่ประการ ในตอนแรก

โลกไม่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ประการที่สองแหล่งที่มาของความทุกข์ทรมานคือความปรารถนาและความกระหายในชีวิตซึ่งทำให้วงล้อแห่งสังสารวัฏหมุนไป - วัฏจักรของชีวิตความตายการเกิดใหม่  ประการที่สาม , เราสามารถหลุดออกจากวัฏจักรแห่งสังสารวัฏ, ไปถึงการตรัสรู้ (โพธิ) และนิพพานในที่สุดนั่นคือสภาวะแห่งความไม่มีความสุข ธ - ธ

อันที่จริงมีแปดขั้นตอนสู่การปลดปล่อยซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการทำสมาธิและปัญญาที่ช่วยให้รอด เส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางแปดเท่าและทางสายกลางเนื่องจากมีระยะทางเท่ากันทั้งจากเส้นทางของการบำเพ็ญตบะที่เคร่งครัดและจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข (ซึ่งในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ทรมาน)

2. ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาฮินดูอย่างไร?  พระพุทธเจ้า (กลาง) เป็นอวตารของพระวิษณุ รูปปั้นนูนของวัด Chennakesawa โสมนัสปุระอินเดียกลางศตวรรษที่ 13 © Jean-Pierre Dalbéra / CC BY 2.0 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก ดังนั้นตัวแทนของชนชาติใด ๆ ก็สามารถเป็นชาวพุทธได้ นี่เป็นหนึ่งในความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู

ศาสนาฮินดู

- ศาสนาของอินเดียซึ่งนับถือโดยประชากรมากกว่า 80% ของประเทศ ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งแตกต่างจากศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งถูกกำหนดโดยการเกิด ศาสนาฮินดูเป็นชุดของประเพณีที่แตกต่างกันซึ่งตามที่เชื่อกันทั่วไปว่าเป็นปึกแผ่นโดยการยอมรับอำนาจของพระเวทซึ่งเป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์หลักของศาสนาฮินดู - ศาสนาประจำชาติที่ปิดไม่ให้รุกจากภายนอก โครงสร้างทางสังคมของสังคมอินเดียประกอบด้วยสี่ฐานันดรวาร์นัส - บราห์มนัส (นักบวชและนักวิทยาศาสตร์) คชาตริยาส (นักรบ) วาเซียส (ชาวนาและพ่อค้า) และซูดราส (ช่างฝีมือและคนงานรับจ้าง) การเป็นของวาร์นานั้นถูกกำหนดโดยกำเนิด - เช่นเดียวกับที่เป็นของศาสนาฮินดูโดยทั่วไป

พุทธศาสนาซึ่งเป็นหนึ่งในกระแสต่อต้านศาสนาฮินดูในตอนแรกได้กลายเป็นคำสอนแนวปฏิรูปที่รุนแรงทั้งทางสติปัญญาจิตวิญญาณและสังคม ชาวพุทธวางคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ไว้เหนือต้นกำเนิดโดยปฏิเสธระบบวานาและอำนาจของพราหมณ์ เมื่อเวลาผ่านไปขบวนการเล็ก ๆ นี้ได้พัฒนาโครงสร้างทางสังคมของตัวเองคลังของตำราศักดิ์สิทธิ์และการปฏิบัติทางศาสนา เมื่อกลายเป็นศาสนาของโลกแล้วจึงแพร่กระจายไปไกลถึงชมพูทวีป

อย่างไรก็ตามในอินเดียพุทธศาสนาค่อยๆลดลง ชาวอินเดียน้อยกว่า 1% คิดว่าตัวเองเป็นชาวพุทธในปัจจุบัน ในแง่ของจำนวนศาสนาพุทธครองอันดับที่ 5 ของศาสนาที่แพร่หลายในอินเดียอย่างมีนัยสำคัญรองจากศาสนาฮินดูอิสลามคริสต์และศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์

- หนึ่งในศาสนาประจำชาติของอินเดียก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในปัญจาบ ... ในขณะเดียวกันพระพุทธรูปศากยมุนีผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาได้รับการนับถือในศาสนาฮินดูว่าเป็นหนึ่งในอวตาร (หนึ่งในอวตาร) ของเทพเจ้าวิษณุ แต่ในการจัดอันดับศาสนาของโลกพระพุทธศาสนาอยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีผู้นับถือ 7% ของประชากรโลก

3. การเป็นชาวพุทธหมายความว่าอย่างไร?  พระพุทธเจ้าล้อมรอบด้วยสาวก. จิตรกรรมในพระอุโบสถในประเทศไทย วิกิมีเดียคอมมอนส์

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการถ่ายทอดทางปากเปล่าและในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช จ. เขียนบนใบปาล์มซึ่งเก็บไว้ในตะกร้าสามใบ จึงเป็นที่มาของชื่อพุทธบัญญัติ - พระไตรปิฎก ("ตะกร้าสามใบ") ในพระพุทธศาสนามีหลายแนวทางและหลายโรงเรียน แต่ชาวพุทธทุกคนก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยความเชื่อใน "พระรัตนตรัย" - พระพุทธพระธรรม (คำสอนของพระพุทธเจ้า) และสังฆะ พิธีเข้าสู่ชุมชนชาวพุทธเกี่ยวข้องกับการท่องสูตรพิธีกรรมสั้น ๆ โดยกล่าวถึง "พระรัตนตรัย": "ฉันอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระพุทธเจ้าฉันอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระธรรม การคุ้มครองคณะสงฆ์”

นอกจากนี้ชาวพุทธทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ 5 ประการที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้คือห้ามทำร้ายสรรพสัตว์ห้ามลักขโมยห้ามล่วงประเวณีห้ามโกหกห้ามเสพสุราและยาเสพติด

4. มีการแตกแขนงในศาสนาพุทธ (เช่นเดียวกับคริสต์ศาสนา) หรือไม่?

มันดาลาวสุธารา. เนปาล พ.ศ. 2320 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน แนวทางในพระพุทธศาสนามีสามประการคือเถรวาท - "คำสั่งสอนของผู้อาวุโส" มหายาน - "ราชรถอันยิ่งใหญ่" คำว่า "รถม้า" มีความหมายว่าคำสอนเป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่พาผู้คนไปสู่การตรัสรู้

และวัชรยาน "รถม้าเพชร" เถรวาทซึ่งแพร่หลายในศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นแนวทางที่เก่าแก่ที่สุดโดยย้อนกลับไปที่พระพุทธเจ้าศากยมุนีและกลุ่มสาวกของพระองค์โดยตรง  จากมุมมองของสาวกของมหายานเถรวาทเป็นคำสอนที่มีชนชั้นสูงมากเกินไปซึ่งพวกเขาเรียกหินยานอย่างดูถูกว่า "ยานพาหนะขนาดเล็ก" - หลังจากนั้นถือว่าเป็นไปได้ที่จะบรรลุนิพพานโดยการใช้ วิถีแห่งสงฆ์ ในทางกลับกันพวกมหานิกายอ้างว่าฆราวาสสามารถบรรลุการตรัสรู้ได้เช่นกัน บทบาทพิเศษสำหรับพวกเขาคือหลักคำสอนเรื่องโพธิสัตว์ - ผู้รู้แจ้งที่ยังคงอยู่ในสังสารวัฏโดยสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากวัฏจักรของการเกิดและการตาย ดังนั้นในประเพณีทิเบตผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตองค์ดาไลลามะที่สิบสี่จึงถือเป็นศูนย์รวมของพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาอวโลกิเตศวร มหายานมีอยู่ทั่วไปในจีนทิเบตเนปาลญี่ปุ่นเกาหลีมองโกเลียและไซบีเรียใต้ ในที่สุดวัชรยานก็เกิดขึ้นภายในมหายานในตอนท้ายของคริสต์ศักราชที่ 1 e. ถึงการออกดอกสูงสุดในทิเบต สาวกของขบวนการนี้โต้แย้งว่าการรู้แจ้งสามารถบรรลุได้ภายในชีวิตเดียวหากคุณยึดมั่นในคุณธรรมของชาวพุทธและหันไปใช้การฝึกสมาธิแบบพิเศษ ปัจจุบันกระจายอยู่ในมองโกเลียทิเบต Buryatia ตูวาและคาลมีเกียเป็นหลัก

5. มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรือมีหลายองค์?

พระพุทธรูป Maitreya ในอนาคต ภาพรถถัง (วาดบนผ้า) ซึ่งมอบหมายโดยดาไลลามะ VIII เพื่อระลึกถึงที่ปรึกษาผู้ล่วงลับของเขา ทิเบต พ.ศ. 2336-2537

ปี

มูลนิธิ Norton Simon Art

พระพุทธศาสนาแสดงถึงการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าที่ "ตื่นขึ้น" นับไม่ถ้วนและพระศากยมุนีก็มีชื่อเสียงที่สุด อย่างไรก็ตามในตำราทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพบชื่อของบรรพบุรุษของเขาได้ - มีตั้งแต่ 7 ถึง 28 นอกจากนี้คาดว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือ Maitreya ในอนาคต

แปลจากภาษาสันสกฤต - "ความรักความเมตตา"

... ในขณะที่ชาวพุทธเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ไมตรีจิตอาศัยอยู่ในสวรรค์ของทุชิตะ (นั่นคือใน "สวนแห่งปีติ") และต่อมาปรากฏบนโลกบรรลุการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและเริ่มเทศนา "ธรรมบริสุทธิ์" 6. พระพุทธเจ้าเป็นเทพเจ้าหรือไม่?

Hanabusa Itcho ปรินิพพาน. 1713 ปี พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ใช่เทวนิยม อย่างไรก็ตามในตำนานทางพุทธศาสนาแง่มุม "มนุษย์" ของชีวิตของพระพุทธเจ้าศากยมุนีอยู่ร่วมกับคำอธิบายของความสามารถเหนือธรรมชาติของเขาเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ของระดับจักรวาลที่มาพร้อมกับช่วงต่าง ๆ ของเส้นทางชีวิตของเขา เขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์สามารถสร้างโลกพิเศษ -

ขี้เถ้าของพระพุทธเจ้าถูกมองว่าเป็นหลักฐานของการปรากฏตัวที่ลึกลับของเขาในโลกของเราและล้อมรอบไปด้วยความเคารพเป็นพิเศษ ตามตำนานแบ่งออกเป็นแปดส่วนและถูกเก็บไว้ในอาคารลัทธิศาสนาพุทธแห่งแรก - สถูป (จากภาษาสันสกฤตแปลว่า "มงกุฎ" หรือ "เนินดิน") นอกจากนี้มหายานยังสอนเรื่อง "กายธรรม" อันเป็นนิรันดร์ของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงครอบครองควบคู่ไปกับกายธรรมดา กายนี้ระบุทั้งธรรมและจักรวาลโดยรวม เห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าไม่เพียง แต่เป็นที่เคารพนับถือในฐานะ "ผู้ยิ่งใหญ่" เท่านั้น แต่ยังเป็นเทพอีกด้วยโดยเฉพาะในมหายานและวัชรยาน

นอกจากนี้เทพในศาสนาฮินดูไม่ได้ถูกขับออกจากวิหารในศาสนาพุทธเลย - เพียงแค่ร่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ผลักพวกเขาเข้าไปด้านหลัง ตามคำสอนทางพุทธศาสนาเทพเจ้าก็เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้วัฏจักรของสังสารวัฏและเพื่อที่จะหลุดพ้นจากมันพวกเขาจำเป็นต้องไปเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ - หลังจากนั้นก็มีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ถือกำเนิดขึ้น ก่อนที่จะเกิดเป็นครั้งสุดท้ายพระพุทธรูปศากยมุนีตามตำนานได้เกิดใหม่มากกว่าห้าร้อยครั้งและเป็นกษัตริย์กบนักบุญและลิง 7. ชาวพุทธฉลองปีใหม่หรือไม่?

โทโยฮาระชิคาโนบุ. แม่ลูกไปวัดกับผู้แสวงบุญเพื่อฉลองปีใหม่ ไม่เกินปีพ. ศ. 2455 ห้องสมุดดิจิทัลของวิทยาลัยแคลร์มอนต์ ในพุทธศาสนาพื้นบ้านมีวันหยุดหลายวัน - เป็นที่นิยมมากแม้ว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกับศาสนามากก็ตาม หนึ่งในนั้นคือปีใหม่ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในภูมิภาคต่างๆ

แตกต่างกัน ... โดยทั่วไปแล้วรอบวันหยุดของชาวพุทธจะเป็นไปตามปฏิทินจันทรคติ (ทุกที่ยกเว้นญี่ปุ่น) หนึ่งในวันหยุดทางพุทธศาสนาหลักที่เหมาะสมอาจเรียกว่าวิสาขบูชาซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้าศากยมุนี (การประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน) ในประเทศต่างๆ วันหยุดอื่น ๆ คือวันสังฆะนั่นคือความทรงจำของการพบพระพุทธเจ้ากับสาวกและวันธรรมนั่นคือความทรงจำของการเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้วันแห่งความตายยังมีการเฉลิมฉลองในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ: ลัทธิบรรพบุรุษก่อนพุทธศาสนามีความมั่นคงและมีบทบาทอย่างมาก 8. ชาวพุทธมีวัดหรือไม่?

เอิร์นส์ไฮน์. วัดพุทธในเกียวโต ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19

พิกเซล สิ่งก่อสร้างทางศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดคือสถูป ในขั้นต้นเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกซึ่งซากศพของพระพุทธศากยมุนีถูกเก็บรักษาและเป็นที่เคารพนับถือในเวลาต่อมา - ในความทรงจำของ

สำคัญ

เหตุการณ์ เจดีย์มีหลายประเภทและลักษณะทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประเพณีของภูมิภาค: อาจเป็นรูปครึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือมีรูปร่างของเจดีย์ เพื่อให้ได้รับผลกรรมที่ดีพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมบายพาสเจดีย์

 

นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึ้น เชื่อกันว่าใน

พวกเขา

 

และสมบัติของพระพุทธศาสนาสามอย่างมีสมาธิ - พระพุทธเจ้า (รูปปั้นและรูปอื่น ๆ ของเขา) พระธรรมที่มีอยู่ในตำราของพุทธบัญญัติและสังฆะซึ่งแสดงโดยพระภิกษุที่อาศัยอยู่ที่วัด

9. ชาวพุทธถือศีลกินเจหรือไม่?

 

สุจตะเสิร์ฟข้าวและนมแด่พระพุทธเจ้า ภาพวาดรถถัง (วาดบนผ้า) เนปาล

© Diomedia

ดูเหมือนว่าหลักการทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคืออหิงสา - เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธที่จะกินเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงในภูมิภาคต่างๆข้อ จำกัด ด้านอาหารส่วนใหญ่เป็นผลมาจากประเพณีท้องถิ่น ในบรรดาชาวพุทธมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านการกินเจและทั้งสองคนอ้างคำพูดในตำนานของพระพุทธเจ้าเพื่อสนับสนุนจุดยืนของพวกเขา ดังนั้นจึงมีอุทาหรณ์ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกวางและเสือที่กวางตกนรกเพราะโอ้อวดการกินเจกินหญ้าแมลงตัวเล็ก ๆ ที่ถูกทำลายโดยไม่เจตนาและเสือผู้ล่าในทางตรงกันข้ามล้างกรรมของเขา เพราะเขาทนทุกข์ทรมานมาตลอดชีวิตและสำนึกผิด

ศาสนาอื่น ๆ

11 คำถามเกี่ยวกับศาสนายิว

Talmud แตกต่างจากพระคัมภีร์อย่างไรและ bar mitzvah แตกต่างจาก Brit milah อย่างไร

11 คำถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

อัลกุรอานมาจากไหนชีอะห์แตกต่างจากซุนนิสอย่างไรอิสลามคืออะไรและผู้หญิงมุสลิมแต่งกายอย่างไร?

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Orthodoxy

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

สมเด็จพระสันตะปาปาแตกต่างจากพระสังฆราชอย่างไรพวกเขาตายเพราะบาปมหันต์และเหตุใดรถถังจึงได้รับการถวาย

ไมโครหัวเรื่อง เรื่องสั้นรายวันที่เราผลิตในช่วงสามปีที่ผ่านมา เก็บถาวร

กำเนิดพระพุทธศาสนา ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือศาสนาพุทธ ในบรรดาคุณลักษณะของพระพุทธศาสนาควรสังเกตว่าบุคคลที่รับเอาพุทธศาสนาสามารถนับถือศาสนาอื่นได้ในเวลาเดียวกันตัวอย่างเช่นศาสนาฮินดูลัทธิเต๋าและศาสนาชินโต คุณลักษณะนี้มีต้นกำเนิดมาจากคำสอนของพระเวทคุณลักษณะที่สำคัญคือทัศนคติแบบเสรีนิยมต่อคำสอนอื่น ๆ แม้ว่าความจริงแล้วพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในฐานะโรงเรียนนอกรีตนั่นคือไม่ยอมรับอำนาจของพระเวทคำสอนนี้ใช้หลักการหลายอย่างจากพระเวท ชาวพุทธจะนับการดำรงอยู่ของศาสนาตามลำดับเวลานับจากเวลาที่พระพุทธเจ้าจากไปจากชีวิตในโลกนี้ ตามประเพณีของโรงเรียนพุทธเถรวาทที่เก่าแก่ที่สุดพระพุทธเจ้ามีอายุตั้งแต่ 624 ถึง 544 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเกิดของศาสนาพุทธคืออินเดีย ศาสนาพุทธเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตของศาสนาพราหมณ์และอยู่ในโรงเรียนนอกรีต ไม่เหมือนกับศาสนาพราหมณ์ในพุทธศาสนาบุคคลนั้นไม่ได้รับรู้ผ่านปริซึมของชนชั้นที่เป็นเจ้าของ แต่ผ่านปริซึมของคุณสมบัติส่วนบุคคลของเขา พระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยที่จะพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคลตามวรรณะและวรรณะว่าเป็นกฎหมายถูกต้องและแน่นอนว่าไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยแก่นแท้ของพวกเขา ตอนหนึ่งของตำนานทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องนี้อย่างคมคาย - บทสนทนาระหว่างสาวกผู้เป็นที่รักของพระพุทธเจ้าพระอานนท์และพระกฤติหญิงสาวจากวรรณะต่ำกว่า ตามตำนานอนันดาขอน้ำจากหญิงสาว ประหลาดใจเธอชี้ให้เขาเห็นว่าเธอเป็นคนวรรณะต่ำนั่นคือเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาน้ำไปจากเธอและอนันดาตอบเธอว่าเขาไม่ได้ถามเธอน้องสาวของเขาเกี่ยวกับวรรณะ แต่เพียง ขอน้ำ , นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ในพระพุทธศาสนาผู้หญิงสามารถบรรลุการตรัสรู้ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ความสำคัญของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการพัฒนาจิตใจของเขา ในความเป็นจริงในทางพุทธศาสนาความคิดของคนโสดถูกวางไว้ซึ่งในศักยภาพจะแสดงออกถึงความคิดเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองและความพอเพียงของบุคคล พูดถึงมาก ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธ คุณลักษณะนี้มีต้นกำเนิดมาจากคำสอนของพระเวทคุณลักษณะที่สำคัญคือทัศนคติแบบเสรีนิยมต่อคำสอนอื่น ๆ แม้ว่าความจริงแล้วพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในฐานะโรงเรียนนอกรีตนั่นคือไม่ยอมรับอำนาจของพระเวทคำสอนนี้ใช้หลักการหลายอย่างจากพระเวท จำเป็นต้องเน้นว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชื่อที่แสดงถึงการมีอยู่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นสถานะของบุคคลที่เขาได้รับการตรัสรู้และการปลดปล่อยอย่างแท้จริง แท้จริงจากคำภาษาบาลีและสันสกฤต พระพุทธเจ้า แปลว่า

รู้แจ้ง

ตื่นขึ้น ... คำอินเดียโบราณที่คล้ายกัน Budha

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

ฉลาด ... ชื่อของผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธคือ Gautama อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการรับรู้สื่อการสอนเราจะใช้คำว่า и พระพุทธเจ้า หมายถึง Gautama เขาเป็นลูกชายของกษัตริย์ Shuddhodana และภรรยาของเขา Maya และเป็นทายาทแห่งอำนาจของพ่อของเขา เจ้าชายอาศัยอยู่ในวังหรูหราเป็นเวลานาน แต่วันหนึ่งเขาออกไปนอกวังและได้เรียนรู้ว่ามีความเศร้าโศกมากมายในโลก เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเจ็บป่วยวัยชราและความตาย จากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์และเริ่มมองหาหนทางสู่ความสุขถ้วนหน้า ในบางครั้งเขาคิดว่าการบำเพ็ญตบะการอดกลั้นในอาหารจะทำให้คนเรารู้ความจริง แต่เมื่อพระพุทธเจ้ารู้สึกไม่ดีทางร่างกายเขาก็ตัดสินใจว่าการพร่องของร่างกายทำให้จิตใจพร่อง เมื่ออายุ 35 ปีในระหว่างการทำสมาธิใต้ไทรเหมือนต้นไม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มเทศนาและมีชื่อเสียงในเรื่องความเลื่อมใสและปัญญา หลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนา и ต่อมาพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปทั่วภาคตะวันออก ในญี่ปุ่นเรียกพระพุทธศาสนาว่า Bucche

... ในอินเดียศาสนานี้ยังไม่แพร่หลายโดยเฉพาะ ประการแรกโลกทัศน์ที่เสนอในพุทธศาสนาขัดแย้งกับทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับระบบวาร์นาสแบบดั้งเดิม ประการที่สองเจ้าหน้าที่ทางการของการก่อตัวของรัฐอินเดียไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาพุทธศาสนาในอินเดีย อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากในจีนศรีลังกาเกาหลีญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในภูมิภาคเหล่านี้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ตามความเป็นจริงจังหวะชีวิตที่ไม่เร่งรีบเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้คนว่าทุกสิ่งในโลกซ้ำรอยกลับมาที่กำลังสองและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องเร่งรีบ แนวคิดเรื่องความเมตตากรุณาในวัฒนธรรมเหล่านี้ก็แปลกประหลาดเช่นกัน ถ้าสิ่งมีชีวิตควรจะได้รับความทุกข์ทรมานตามธรรมของตนแล้วก็ไม่มีจุดที่จะบรรเทาความทุกข์ของเขาได้ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมก้าวร้าวหาได้ยากในชาวพุทธ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่เพียง แต่อำนวยความสะดวกด้วยทัศนคติที่อดทนอดกลั้นต่อศาสนาอื่น ๆ เท่านั้น แต่ยังเกิดจากความเข้าใจว่าแต่ละคนเป็นปัจเจกบุคคลและเขาก็มีโอกาสที่จะบรรลุการรู้แจ้ง ดังนั้นนักเทศน์เมื่อพูดคุยกับบุคคลเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเคารพคู่สนทนาและคำนึงถึงลักษณะส่วนบุคคลของเขาด้วย สำหรับขอบเขตทางศีลธรรมและอารมณ์ในพระพุทธศาสนาแนวคิดที่โดดเด่นคือ и ความอดทน สัมพัทธภาพ จากมุมมองที่ศีลทางศีลธรรมไม่ได้บังคับเสมอไปและสามารถละเมิดได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ไม่มีแนวคิดที่พัฒนาแล้วในพุทธศาสนา .

ความรับผิดชอบ

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

ความผิด

เป็นสิ่งที่แน่นอนและภาพสะท้อนที่ชัดเจนของสิ่งนี้คือการไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างอุดมคติของศาสนาและศีลธรรมทางโลกในพระพุทธศาสนา ปัจจัยเหล่านี้ดึงดูดให้คนจำนวนมากหันมานับถือศาสนาพุทธ มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาประมาณ 250 ล้านคน ศาสนาพุทธซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางศาสนาฮินดูได้รับประโยชน์จากหลักคำสอนของศาสนานี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นพุทธศาสนาจึงนำความคิดเรื่องกฎหมายมาใช้ กรรม

สังสารวัฏ ... กฎแห่งสังสารวัฏหรือการเกิดใหม่ในศาสนาพุทธเรียกว่า ภควัตจักรา

... กฎแห่งสังสารวัฏหรือการเกิดใหม่ในศาสนาพุทธเรียกว่า
... กฎแห่งสังสารวัฏหรือการเกิดใหม่ในศาสนาพุทธเรียกว่า

บนผนังของวัดในพุทธศาสนาคุณยังสามารถเห็นรูปของเทพเจ้ายมราชผู้ถือ "วงล้อแห่งชีวิต" ไว้ในมือ ในการตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าบางประการพระเจ้ายมราชเป็นเจ้าแห่งยมโลก แม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัว แต่ยามะก็ไม่ควรถูกเรียกว่าเทพชั่วร้าย โดยทั่วไปสำหรับพุทธศาสนาแนวคิดเกี่ยวกับเทพที่ชั่วร้ายหรือความดีไม่มีความสำคัญเนื่องจากชีวิตของบุคคลถูกกำหนดโดยการกระทำของเขาเองและเทพเจ้าจะนำทางบุคคลไปยังเส้นทางที่เขากำหนดไว้ล่วงหน้าโดยความคิดคำพูดและการกระทำของเขาเท่านั้น . ยิ่งไปกว่านั้นเทพเจ้าและวิญญาณต่างก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม บางครั้งในภาพวาดใน "วงล้อแห่งชีวิต" คุณจะเห็นงูกัดหางของกันและกัน การรวมร่างที่วาดไว้เช่นนี้หมายความว่าบาปบางอย่างก่อให้เกิดผู้อื่นทำให้คน ๆ หนึ่งได้เกิดใหม่ ศีรษะของเทพเจ้ายมราชประดับด้วยกะโหลกศีรษะห้าหัว พวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของความสนใจของบุคคลที่เขาพึ่งพา :

เป็นเพราะความผูกพันของเขากับความสนใจที่ทำให้แต่ละคนต้องอยู่ภายใต้กฎของภวชาจักรและชีวิตของเขาเหมือนวงล้ออยู่ในมือของเทพเจ้ายมราชผู้ซึ่งไม่ปลดปล่อยวิญญาณมนุษย์ออกจากวงจรการเกิดใหม่ส่ง ไปสู่วงเวียนชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ... ในใจกลางของ "วงกลมแห่งชีวิต" มีภาพไก่งูและหมูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัณหาความโกรธและความไม่รู้ เป็นความปรารถนาเหล่านี้ที่ทำลายชีวิตคนมากที่สุด ในวงกลางของภพจักระหกโลกแห่งการดำรงอยู่มีภาพ: โลกแห่งเทพเจ้า; โลกของ asuras (demigods ต่อสู้กันเอง); โลกของผู้คน สัตว์โลก; โลก preth (ผีหิว); โลกแห่งนรก แต่ละโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นของตัวเองที่สั่งสอนหนทางสู่ความรอด

ในวงกลมดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่จะคงไว้ซึ่งความมั่นคงชั่วนิรันดร์ พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกมีเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงได้ จิตใจซึ่งเป็นกระแสแห่งจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องยังคงเก็บรักษาความประทับใจของความสนใจและความปรารถนาที่มีประสบการณ์ รูปแบบของการเกิดใหม่ในอนาคตและดังนั้นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งหลัง แม้แต่จิตวิญญาณของคนหลังความตายบางส่วนก็ถูกทำลายและเกิดใหม่ตามความคิดและการกระทำของแต่ละคนเอง ในกรณีนี้สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระพุทธศาสนามองว่าชีวิตเป็นการแสดงออกของสิ่งต่างๆ

ธรรม

- การไหลของอนุภาคที่ไม่ใช่วัสดุ การรวมกันของธรรมมาสกำหนดสาระสำคัญของสสาร หลังจากการตายของสิ่งมีชีวิตธรรมมาสจะรวมกันใหม่

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา
เพื่อออกจากวัฏจักรของการเกิดใหม่พระพุทธเจ้าจึงเสนอคำสอนของเขาซึ่งสถานที่หลักถูกครอบครองโดย

“ อริยสัจสี่”

1. การดำรงอยู่ของมนุษย์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ดังนั้นหมวดจริยธรรมกลางของพระพุทธศาสนาคือ ความเห็นอกเห็นใจ

ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด พัฒนาการพิเศษของความคิดเรื่องความเมตตาทำให้จริยธรรมของพระพุทธศาสนาแตกต่างจากคำสอนทางศาสนาและปรัชญาอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่นจากศาสนาคริสต์ที่มีความรู้สึกถึงความรักเป็นที่แรกและพระบัญญัติในพันธสัญญาใหม่ที่หนึ่งและที่สองเริ่มต้นด้วย คำว่า "รัก ... "; หรือจากศาสนาอิสลามซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนต้องยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซึ่งทั้งจักรวาลขึ้นอยู่กับ) ดังนั้นหากในศาสนาพุทธแต่ละคนบรรลุการรู้แจ้งด้วยอำนาจของตนดังนั้นในศาสนาอิสลามคน ๆ หนึ่งก็สมควรได้รับความรอดซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ศรัทธาเอง แต่เป็นเพียงอัลเลาะห์

2. ความทุกข์มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของผู้คนที่มีต่อชีวิตในโลกนี้ 3. ความทุกข์เกิดจากตัวคนเองซึ่งหมายความว่าเขาสามารถเอาชนะและกำจัดได้ ในการดับทุกข์จำเป็นต้องกำจัดความปรารถนาและตัณหา (4. คุณสามารถกำจัดความปรารถนาและตัณหาได้หากคุณปฏิบัติตาม "หนทางอันสูงส่งแปดเท่า" บนเส้นทางนี้บุคคลจะต้องได้รับคำแนะนำจาก: มุมมองที่ถูกต้อง; ความตั้งใจที่ถูกต้อง คำพูดที่ถูกต้อง การกระทำที่ถูกต้อง วิถีชีวิตที่ถูกต้อง ด้วยความพยายามอย่างถูกต้อง การรับรู้ที่ถูกต้อง ความเข้มข้นที่ถูกต้อง ดังนั้นเส้นทางนี้จึงรวมถึงวัฒนธรรมพฤติกรรมวัฒนธรรมแห่งปัญญาวัฒนธรรมการทำสมาธิ วัฒนธรรมของการทำสมาธิเป็นระบบของการออกกำลังกายที่นำไปสู่ความสำเร็จของความสงบภายในและการรู้แจ้ง ในวัฒนธรรมของพฤติกรรมมีการประกาศหลักธรรมทั่วไปของศีลธรรม วัฒนธรรมแห่งปัญญาอยู่ที่ความรู้เกี่ยวกับความจริงอันสูงส่งทั้งสี่ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามความจริงเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือบรรลุการตรัสรู้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เป็นพุทธะจะออกจากสังสารวัฏ บางคนอยู่เพื่อสั่งสอนเส้นทางสู่การตรัสรู้และความรอด คนเช่นนี้เรียกว่าโพธิสัตว์ (เพื่อให้เข้าใจเส้นทางสู่ความรอดจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้: 1. อาศัยความหมายไม่ใช่เหตุผล 2. อาศัยปัญญาเบื้องต้นไม่ใช่จิตธรรมดา 3. อาศัยความจริงสัมบูรณ์ไม่ใช่ความจริงสัมพัทธ์ 4. พึ่งพาการสอนไม่ใช่บุคลิกภาพดังนั้นแม้จะมีบทบาทสำคัญของพี่เลี้ยงในการทำความเข้าใจคำสอน แต่พุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของบุคคลซึ่งเป็นอัตวิสัยและการไตร่ตรองของบุคคล

แนวทางหลักของพระพุทธศาสนา สำหรับคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้และหนทางแห่งความรอดเราสังเกตว่าแนวทางในพุทธศาสนามีสองทิศทาง: hinayana เส้นทางแคบ ) และ มหายาน ; เส้นทางกว้าง ). เริ่มแรกโรงเรียนหินยานมีชื่อว่า 3. ความทุกข์เกิดจากตัวคนเองซึ่งหมายความว่าเขาสามารถเอาชนะและกำจัดได้ ในการดับทุกข์จำเป็นต้องกำจัดความปรารถนาและตัณหา เถรวาท

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

... แนวคิดนี้เกิดจากคำภาษาบาลีสองคำคือ เธรา อาวุโสและมากที่สุด เป็นที่เคารพในชุมชน เธรา ดะ การเรียนการสอน ... ชื่อ .ต่อมาโดยสมาชิกชุมชนมหายาน ชุมชนชาวพุทธแห่งนี้มีความโดดเด่นในศตวรรษที่ 4 ค. ศ จ. เธอสั่งสอนแนวความคิดของพุทธศาสนาที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือพุทธศาสนาในรูปแบบที่พระพุทธเจ้ากัวตามะนำมาสู่ยุคสมัยของพวกเขา หินยานยังให้ความสนใจกับความจำเป็นในการสังเกตความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์และวิถีชีวิตของพระสงฆ์และฆราวาส แม้จะมีความเข้มงวดของคำสอนหินยาน แต่ก็แพร่หลายไปในหลายภูมิภาคเช่นในศรีลังกาซึ่งนับถือศาสนาพุทธในศตวรรษที่ 3 พ.ศ. จ. กลายเป็นศาสนาประจำชาติ

ลักษณะของมหายานควรสังเกตว่าตำราที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 1 n. จ. แม้ว่ามหายานจะก่อตัวขึ้นก่อนหน้านี้มาก ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมหายานและหินยานคือการประกาศอุดมคติ

โพธิสัตตวาส ตื่นขึ้นมา ... แนวคิดที่ดี แปลจากภาษาสันสกฤตเป็น กำลังแสวงหาการตรัสรู้ ... ในหินยานพระพุทธเจ้าถูกเรียกว่าพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติ ในมหายานพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บรรลุการตรัสรู้ แต่ยังไม่เข้าสู่นิพพานและยังคงอยู่ในสังสารวัฏเพื่อประโยชน์ในการสั่งสอนคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นมหายานจึงประกาศแนวคิดเรื่องความรอดสากลและบุคคลที่เข้ามาในชุมชนมหายานได้รับคำสาบานของพระโพธิสัตว์ซึ่งเขาสัญญาว่าจะอยู่ในสังสารวัฏจนกว่าสรรพสัตว์จะรอด ความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากความเห็นที่ว่าทุกคนอย่างน้อยในหลาย ๆ ชีวิตของเขาก็เป็นญาติสนิทของบุคคลอื่น , ศาสนาพุทธนิกายมหายานแพร่หลายมากในประเทศจีนและทิเบตโดยมีการฝึกฝนและศึกษารายละเอียดในอาราม หรือที่เรียกว่าวัชรยาน (ตันตระ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 3 n. จ. แปลว่า "รถม้า vajra". วัชระเป็นเครื่องมือที่อยู่ในมือของเทพอินทราด้วยความช่วยเหลือจากการที่เขาส่งสายฟ้า คำต่อมา วัชระ

มีความเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือความแบ่งแยกไม่ได้การไม่เปลี่ยนแปลง คำสอนนี้ถือว่าความเป็นไปได้ของการตรัสรู้ในช่วงชีวิตหนึ่งหรือหลายช่วงชีวิต มีบทบาทพิเศษในการตรัสรู้ (หรือการตื่นขึ้นของพระพุทธเจ้าในคน) มนต์ (จากภาษาสันสกฤตหมายถึง

การปลดปล่อย

Traya ใจ มานาซ่า

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

). มนต์เป็นซิมโฟนีของเสียงพิเศษที่ปลุกจิตใจ ชื่อที่สองของวัชรยานคือ แทนท ซึ่งรวมเอาคำภาษาสันสกฤตแบบย่อหลายคำไว้ด้วยกัน ได้แก่ จิตใจความตั้งใจความคิดและการปลดปล่อย ตันตระยังหมายถึงความต่อเนื่องในกรณีนี้หมายถึงความต่อเนื่องของกระแสแห่งจิตสำนึก พุทธศาสนาแบบชิโน - ทิเบต

ในทิเบตและจีนมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาหลายแห่งโดยมีโรงเรียนที่โดดเด่นดังต่อไปนี้: Tiantai, Huayan และ Chan ควรสังเกตว่าในประเทศจีนไม่มีคำสอนใดที่จะมีหลักคำสอนเรื่องจิตวิญญาณที่พัฒนาแล้วและความรอดของมัน หลักคำสอนเรื่องกรรมในประเทศจีนถูกมองว่าเป็นหลักคำสอนของหลักจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ ตามหลักการแล้วชาวขงจื้อโต้แย้งว่าจิตวิญญาณเป็นหน้าที่ของร่างกายเนื่องจากความคมเป็นหน้าที่ของมีด ในทางกลับกันลัทธิเต๋ามีการกระจายที่ จำกัด และเรียกร้องจากบุคคลในวิถีชีวิตเช่นนี้ซึ่งบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับพระพุทธศาสนาในประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่น่าสนใจที่ทำให้ศาสนาพุทธแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ในปี 622 พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับในทิเบตซึ่งในขณะนั้นศาสนากำลังทำงานอยู่
ในทิเบตและจีนมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาหลายแห่งโดยมีโรงเรียนที่โดดเด่นดังต่อไปนี้: Tiantai, Huayan และ Chan ควรสังเกตว่าในประเทศจีนไม่มีคำสอนใดที่จะมีหลักคำสอนเรื่องจิตวิญญาณที่พัฒนาแล้วและความรอดของมัน หลักคำสอนเรื่องกรรมในประเทศจีนถูกมองว่าเป็นหลักคำสอนของหลักจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ ตามหลักการแล้วชาวขงจื้อโต้แย้งว่าจิตวิญญาณเป็นหน้าที่ของร่างกายเนื่องจากความคมเป็นหน้าที่ของมีด ในทางกลับกันลัทธิเต๋ามีการกระจายที่ จำกัด และเรียกร้องจากบุคคลในวิถีชีวิตเช่นนี้ซึ่งบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับพระพุทธศาสนาในประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่น่าสนใจที่ทำให้ศาสนาพุทธแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ในปี 622 พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับในทิเบตซึ่งในขณะนั้นศาสนากำลังทำงานอยู่

บอน

ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติทางชาแมนหลายประการ แต่ต่อมาศาสนาพุทธก็ถูกแทนที่ด้วยเช่นกัน ทฤษฎีมีบทบาทพิเศษในการก่อตั้งพระพุทธศาสนาในประเทศจีน Tathagatagarbhi (การ์บี)

... คำว่าตัวเอง ตถาคตคารบา มักถูกเข้าใจว่าตรงกันกับพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกหมายถึงทารกในครรภ์ ประการที่สองที่รองรับหรือครรภ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวอ่อนซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวอ่อน ดังนั้นตถาคตจึงมีคำแปลดังต่อไปนี้: "ตัวอ่อนของพระพุทธเจ้า", "พระครรภ์", "ที่นั่งของพระพุทธเจ้า" คำแปลแรกเน้นว่าทุกคนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้ามีอยู่ในตัวเขาตั้งแต่แรกเริ่ม ตามความเป็นจริงทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าที่มีศักยภาพเพราะเขาสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ในการแปลครั้งที่สองและสามความสนใจจะถูกดึงดูดไปที่ความจริงที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นพระพุทธเจ้า สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้และเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้า ยิ่งไปกว่านั้นการดำรงอยู่ของพระพุทธเจ้าในบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับความฉลาดของเขาและจิตใจถูกระบุด้วยสาระสำคัญของพระพุทธเจ้า เป็นความคิดที่เป็นความจริงที่สมบูรณ์เท่านั้น คุณลักษณะของจิตใจคือความคงที่ (nitya), ความสุข (sukha), ตัวเอง (atman) และความบริสุทธิ์ (subha) คุณลักษณะของจิตใจเหล่านี้ตรงข้ามกับคุณสมบัติของสังสารวัฏ: อนิจจัง (อนิทัย), ความทุกข์ (ทุคคา), ความไม่มั่นคง (อนัตตมะ) และความไม่บริสุทธิ์ ในกรณีนี้จิตใจไม่เพียงทำหน้าที่เป็นวิธีการรับรู้เชิงตรรกะของโลกแห่งวัตถุเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการทำความเข้าใจเนื้อหาของมันด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าได้รับการเปิดเผยวิธีการเข้าใจและสัมผัสถึงพระพุทธเจ้าในตัวเอง การเสริมสร้างทัศนคตินี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยข้อเท็จจริงที่ว่าในประเพณีทางปรัชญาของจีนอวัยวะในการคิดคือหัวใจ (ซิน) ถูกเข้าใจว่าเป็น "smart heart"

พุทธศาสนาจีน โดยทั่วไปโรงเรียนสามกลุ่มสามารถแยกแยะได้ในพระพุทธศาสนาของจีน: หนึ่ง. โรงเรียนตำรา (Harrier) ... พวกเขาศึกษาตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตำราของศาสนาพุทธอินเดีย ในบรรดาโรงเรียนเหล่านี้ Fa xiang zong ที่มีชื่อเสียงที่สุดก่อตั้งขึ้นในกลางศตวรรษที่ 7 ค.ศ. โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของโรงเรียนการแปลขนาดเล็กที่ก่อตั้งโดยซวนซาน พระที่เรียนรู้นี้เดินทางไกลทั่วอินเดียและนำตำราทางศาสนาและปรัชญาเป็นภาษาสันสกฤตมาจากที่นั่น โรงเรียนสอนตำราอีกแห่งหนึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่น San lun zong โรงเรียนเหล่านี้เป็นตัวแทนของพุทธศาสนาอินเดียในประเทศจีน แต่ในภูมิภาคนี้พวกเขายุติการดำรงอยู่อย่างรวดเร็ว ตอนนี้มีตัวแทนของโรงเรียน Harrier เพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นโรงเรียน Fa xiang zong ออกเสียงว่า Hosso-shi โรงเรียนตำรา (Harrier) 2.

โรงเรียนพระสูตร (จิง)

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

... พวกเขามีพื้นฐานมาจากข้อความหลักคำสอนที่ไม่ได้มีความเป็นปรัชญาในเชิงศาสนามากนัก ในขณะเดียวกันก็มีการหยิบยกประเด็นทางปรัชญาในโรงเรียนเหล่านี้ด้วย โรงเรียนดังกล่าว ได้แก่ Tiantai Zong แม้จะมีความจริงในช่วงกลางของศตวรรษที่ 9 อิทธิพลของโรงเรียนเหล่านี้อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญพวกเขารอดชีวิตในประเทศจีนแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากก็ตาม 3. โรงเรียน Dhyana (Chan)

... สิ่งเหล่านี้เป็นโรงเรียนแห่งการไตร่ตรองโดยส่วนใหญ่จะเรียนจิตวิทยาแนวพุทธสมาธิโยคะ โรงเรียนมนต์ (zhen yan zong หรือ mi jiao - การสอนแบบลับ) และโรงเรียน chan zong โดดเด่นที่นี่ โรงเรียนของกลุ่มนี้ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ขอให้เราพิจารณาโรงเรียนที่มีอิทธิพลมากที่สุด โรงเรียน

 1. เทียนไท
 2. ก่อตั้งโดยพระ Chzhi-i (538-597) ชื่อ
 3. มาจากชื่อภูเขา Tiantai-ishan ทางตะวันออกของจีนซึ่ง Chzhi-i อาศัยอยู่เป็นเวลานาน หลักธรรมบัญญัติในโรงเรียนถือเป็นพระสูตรดอกบัว พระสูตรนี้ให้และยืนยันหลักคำสอนที่ชัดเจนสำหรับการจำแนกคำสอนของพระพุทธศาสนา คำสอนนี้เรียกว่า "ห้าช่วงเวลาแปดคำสอน" (Wu shi ba jiao) ตามหลักคำสอนของ 5 ยุคนั้นพระพุทธเจ้า Gautama หลังจากได้รับการตื่นขึ้นแล้วจะอยู่ในรูปแบบพิเศษของสมาธิ ในสภาวะนี้พระพุทธเจ้ามองว่าโลกเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์ของจิตใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด วิสัยทัศน์นี้สะท้อนให้เห็นใน Avatamsaka Sutra และ Lotus Sutra

หลักคำสอนเรื่อง One Mind เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา เป็นที่เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้รับการพิจารณาในสองวิธีกล่าวคือในระดับพิเศษของการพัฒนาจิตสำนึกและในฐานะโลกที่สอดคล้อง ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่ในโลกที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาสติสัมปชัญญะของเขาและกับโลกที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ในจิตสำนึกของเขา ตามคำสอนของเถียนไทมีสิบประเภทของโลก เหล่านี้คือโลกทั้งหกแห่งของสิ่งมีชีวิตในสังสารวัฏและโลกทั้งสี่ของ "บุคลิกอันสูงส่ง" แต่ละโลกเหล่านี้มีอยู่ในโลกอื่น - เราสามารถพูดได้ว่าพวกมันทะลุถึงกัน

ดังนั้นโลกแห่งนรกจึงมีอยู่ในโลกของพระพุทธเจ้า แต่ก็มีโลกแห่งนรกในโลกของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน
ดังนั้นโลกแห่งนรกจึงมีอยู่ในโลกของพระพุทธเจ้า แต่ก็มีโลกแห่งนรกในโลกของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน

แต่ละโลกได้รับการพิจารณาในสามด้าน: 1) โลกของสิ่งมีชีวิต (โลกนี้เข้าใจในแง่มุมของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่) 2) โลกของ 5 skandhas (โลกได้รับการพิจารณาในแง่มุมทางจิตวิทยาตามระดับการพัฒนาจิตสำนึกของสิ่งมีชีวิต) ; 3) โลก - ประเทศ (โลกถือเป็นที่เก็บของสิ่งมีชีวิต) คำสอนของ Tiantai มีโลก 3,000 ใบและมีการประกาศความจริงสามประการในโรงเรียน Tiantai: เนื่องจากปรากฏการณ์ทั้งหมดมีเงื่อนไขจึงปราศจากการดำรงอยู่ในตัวเองและในความเป็นจริงแล้วไม่จำเป็น ปรากฏการณ์เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด ปรากฏการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องลวงตาและเหมือนจินตนาการ ปรากฏการณ์ทั้งหมดมีลักษณะทางธรรมที่เหมือนกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้เกิดและไม่พินาศเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ชั่วนิรันดร์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ในความจริงข้อที่สามโลกถูกระบุด้วยจิตแห่งพุทธะที่ตื่นขึ้นและในฐานะผู้วิจัยปรัชญาทิเบต K.Yu ในความเป็นจริงแล้วเนื้อวัวบดเป็น "เหตุผลของการเป็นอยู่" โรงเรียน Tiantai ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่นโดยพระสายโท (767-822) ได้กล่าวคำสอนนี้ เมื่อเวลาผ่านไปโรงเรียนของพระ Nichuren (พ.ศ. 1222-1282) ได้ถือกำเนิดขึ้นจากโรงเรียน Tiantai ในประเทศญี่ปุ่น โรงเรียน Nichuren มีความโดดเด่นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ามันเน้น "Lotus Sutra" และบทสวดมนต์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระสูตรนี้ ยิ่งไปกว่านั้นคำอธิษฐานนี้ต้องทำซ้ำหลาย ๆ ครั้งซึ่งมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบที่ถูกต้องของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ตอนนี้โรงเรียนเทียนไถมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยในเวียดนามและเกาหลี โรงเรียนหูยาน ครั้งหนึ่งโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพระพุทธศาสนา

Huayan ... คำ и huayan หมายถึง

พวงมาลัยดอกไม้ ... ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้คือพระเฟาซาง (Xiangshou) (643-712) อย่างเป็นทางการเขาถือเป็นพระสังฆราชองค์ที่สามของ Huayan บรรพบุรุษของเขาเดินทางมาถึงประเทศจีนจาก Sogdiana (ภูมิภาคในเอเชียกลาง) แต่ Fa-tsang เองเกิดในประเทศจีน หลักการพื้นฐานของโรงเรียน Huayan มีดังต่อไปนี้: huayan ทั้งหมดในที่เดียวหนึ่งในทั้งหมด huayan (แต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยโลกทั้งใบและองค์ประกอบนี้มีองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด) ในโรงเรียน Huayan เพื่อแสดงความคิดนี้พวกเขามักจะหันไปใช้ความคิดเกี่ยวกับตาข่ายอันล้ำค่าของเทพพระอินทร์ซึ่งการประดับตกแต่งนั้นสะท้อนให้เห็นซึ่งกันและกันกลายเป็นพวงมาลัยที่เชื่อมโยงกันและเชื่อมโยงกัน หลักการที่สำคัญที่สุดในโรงเรียนนี้คือหลักการ ชิ ไม่ว่า คำสอนของ Tiantai มีโลก 3,000 ใบและมีการประกาศความจริงสามประการในโรงเรียน Tiantai: ... คำ ... บนพื้นฐานของแนวคิดเหล่านี้โรงเรียนได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับหลักการและปรากฏการณ์ที่ไม่มีข้อ จำกัด ร่วมกัน ตัวเอง คำ เดิมหมายถึงการแบ่งเขตในเวลาต่อมา - การแปรรูปอัญมณี อย่างไรก็ตามคำ แสดงความคิด ... คำ หลักการ у, หรือ , บรรทัดฐานโครงสร้างองค์กร มีสองความหมายหลัก: 1) иธุรกิจ huayan และ 2) เป็นคำกริยา ... คำ ให้บริการ huayan и ... คำ ... ในตำราปรัชญา

ใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับคำ

สิ่ง
สิ่ง

สิ่ง

การเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดของสิ่งต่าง ๆ ในฐานะการกระทำนั่นคือการก่อตัวในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ( ). ดังนั้นแนวคิด เป็นการแสดงออกถึงความคิดของหลักการที่เป็นนิรันดร์และไม่เปลี่ยนแปลงและหลักการ - การสำแดงชั่วคราวที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น แสดงความคิดเกี่ยวกับหลักการของการจัดโครงสร้างหรือคำสั่งที่เปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์นั้นประกอบไปด้วยธรรมชาติของหลักการและมีคุณลักษณะทั้งหมดรวมถึงอินฟินิตี้ ดังนั้นทุกปรากฏการณ์ทุกธรรมะจึงไม่มีที่สิ้นสุดและครอบคลุมทั้งหมด โลกเชิงประจักษ์นั้นเป็นระบบขององค์ประกอบที่ประกอบเข้าด้วยกัน โลกในความเป็นจริงที่แท้จริงคือระบบหนึ่งเดียวของ "หลักการ" ที่ปรากฏในสิ่งต่าง ๆ ปรากฏการณ์ซึ่งแต่ละส่วนประกอบด้วยสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดโปรดทราบว่าพระสงฆ์ Huayan ถือว่าการสอนของพวกเขาสมบูรณ์และสมบูรณ์ที่สุด

ในศตวรรษที่ IX Huayan สูญเสียอิทธิพลและถูกแทนที่โดยโรงเรียน Ch'an ตอนนี้ในญี่ปุ่นและจีนมีอาราม Huayan อยู่หนึ่งแห่ง นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังมีการจัดจำหน่ายที่ จำกัด ในเกาหลี นอกจากนี้เราทราบว่าคำสอนของ Huayan ได้รับการศึกษาในอารามของโรงเรียน Ch'an

โรงเรียนจันทร์

โรงเรียน Ch'an เป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คำว่าตัวเอง

จัง

มีการถอดเสียงคำภาษาสันสกฤต

dhyana

การไตร่ตรองการทำสมาธิ ซึ่งบ่งบอกถึงลำดับความสำคัญของศาสนาพุทธนิกายโชอานอย่างชัดเจนตามธรรมเนียมแล้ว Ch'an เกิดขึ้นในช่วงเทศนาดอกไม้ของพระพุทธเจ้า“ จากใจสู่ใจ” ในระหว่างการถ่ายทอดการตรัสรู้จากพระพุทธเจ้าสู่มหากัชญาภาสาวกของเขา เขาเป็นคนเดียวที่เข้าใจครูที่เลี้ยงดอกไม้และยิ้มให้นักเรียน

วัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาจันคือการได้รับสภาพของพระพุทธเจ้าในชีวิตนี้ เป้าหมายดังกล่าวสามารถทำได้ในการทำสมาธิเท่านั้น ความคิดหลักของจันทร์อยู่ในความต้องการที่จะสอนคนทำสมาธิโดยไม่คำนึงถึงสภาพของเขา แม้แต่พระที่ทำงานควรนั่งสมาธิ และพระสงฆ์ต้องทำงาน อารามหลายแห่งเหนือกว่าหลักการของ "วันที่ไม่มีวันทำงานโดยไม่มีอาหาร" (ปรมาจารย์ Bayzhan) ซึ่งแตกต่างจากพระของโรงเรียนอื่น ๆ พระสงฆ์ของจันสามารถนั่งสมาธิในระหว่างการแปรรูปที่ดินชั้นเรียนศิลปะการต่อสู้เช่นเดียวกับในระหว่างการสอนวรรณคดี

ในช่วงเปลี่ยน VII-VIII ศตวรรษ โรงเรียนชานมีประสบการณ์แบ่งออกสู่โรงเรียนทิศเหนือและทิศใต้ สาเหตุของการแยกอยู่ในข้อพิพาทในประเด็นต่อไปนี้:

1) ไลฟ์สไตล์วัดต้องค้นหาการตรัสรู้เท่าไหร่?

2) ตัวละครทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไปกำลังตื่นขึ้น? โรงเรียนภาคเหนือเชื่อว่าจำเป็นต้องเป็นพระเพื่อปลุกจิตสำนึก โรงเรียนภาคใต้นำโดย Huainen เชื่อว่าชั้นในชั้นเรียนประจำวันสามารถตั้งค่าจิตใจของเขาในลักษณะที่ต้องนั่งสมาธิและเข้าใจความจริงอย่างถูกต้อง

ในกรณีนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่าที่โรงเรียนจันทร์โลกของนิพพานไม่คัดค้าน Sansara ยิ่งไปกว่านั้นโลกเหล่านี้เทียบเท่าเพราะพระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกทั้งสอง และพระของจันให้ความสำคัญกับการอนุมัติของพระพุทธเจ้าว่าโลกทุกคนนั้นสมบูรณ์แบบจริง ๆ แต่มีสติของคนที่รับรู้โลกสามารถได้รับแรงบันดาลใจ ดังนั้นคนแรกต้องมีการล้างด้วยสติเพื่อให้รู้สึกถึงการเชื่อมต่อจากจักรวาลทั้งหมดมีการตรัสรู้ผู้แทนของทั้งสองทิศทางเชื่อว่าเป็นไปได้ในชีวิตเดียว แต่ Hueinen ยืนยันในลักษณะของการตรัสรู้ทันทีเปรียบเทียบกับ "กะทันหันฟ้าผ่าในตอนกลางคืน" เป็นที่น่าสังเกตว่าในวัดสมัยใหม่ในการกระตุ้นความสามารถในการตรัสรู้อย่างกะทันหันใช้ตัวรับ WOLD: พวกเขาเอาชนะพระภิกษุด้วยไม้เพื่อให้เขาสามารถสร้างจิตสำนึกของเขาได้อย่างรวดเร็วและกระตุ้นการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจ ในที่สุด Hueinen เชื่อว่าการแยกการรู้แจ้งออกเป็นสองประเภท: ฉับพลันและค่อยเป็นค่อยไป - ว่างเปล่าและไม่จำเป็นเนื่องจากมันโง่ที่จะไปที่เป้าหมายค่อยๆเมื่อมันสามารถพบได้ทันที Hueinen สูตรสามหลักการทำสมาธิ:

1. ขาดความคิดทั้งหมดเพราะพวกเขาสามารถบดบังหัวใจได้
1. ขาดความคิดทั้งหมดเพราะพวกเขาสามารถบดบังหัวใจได้

2. ไม่มีอาการที่เป็นพระระหว่างการทำสมาธิไม่ควรคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงของโลก ยิ่งไปกว่านั้นในความเป็นจริงคำถามดังกล่าวว่างเปล่าสำหรับบุคคลนั้นมีความสำคัญในตัวเองที่จะเปิดเผยโลกแห่งพระพุทธเจ้าโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก 3. การขาดอาราม พระไม่ควรมีสถานที่ที่อยู่ข้างนอกและอยู่ภายใน

สำหรับการอ้างอิงเราทราบว่า Hueinen, Vi Patriarch Chan-Buddic เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในหมู่ชาวพุทธ ในวัยเด็กเมื่อเขาขายสะพานเขาได้ยินการเทศนาของพระภิกษุสงฆ์พุทธและมุ่งหน้าไปยังพระอารามชาวพุทธทันที Hueinen ไม่เคยรู้วิธีอ่านหรือเขียน แต่ถือว่าเป็นครูที่ดีที่สุด

โปรดทราบว่าอารามช้างมีความโดดเด่นด้วยวินัยที่เข้มงวด ดังนั้น Canon ของกฎของ Chang Monasteries จึงเป็นกฎของเส้าหลิน ในอาราม Shaolinsky ของกิจวัตรประจำวันของวันพระสงฆ์นักสู้: 5.00 - เพิ่มขึ้น; 5.15 - การฝึกอบรมตอนเช้า 6.40 - การบรรยายตอนเช้า 7.45 - อาหารเช้า; 9.00 งานธุรกิจ 11.30 - อาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือ 12.40 - วัน; 14.00 - การเตรียมตนเอง 17.10 - การบรรยายและคำเทศนา 18.50 - อาหารเย็น 21 - การฝึกอบรมเกี่ยวกับหู; 23.10 - เสียเวลานอน อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมาพระแห่งเส้าหลินกลัวว่าความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์เริ่มบุกรุกชีวิตของพระอาราม โดยทั่วไปชีวิตของพระสงฆ์ Ch'an อยู่ภายใต้กฎ 5 ประการคือชีวิตแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนการทำงานการรับใช้ผู้คนการสวดมนต์และการทำสมาธิ Ch'an แพร่กระจายไม่เพียง แต่ในประเทศจีน แต่ยังรวมถึงในเกาหลีด้วย พระชีนุลมีบทบาทสำคัญในการเทศนาของ Ch'an (1158 -1210) อย่างไรก็ตามเนื่องจากการยอมรับลัทธิขงจื๊อในเกาหลีเป็นศาสนาประจำชาติพุทธศาสนาของ Ch'an จึงอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ในศตวรรษที่สิบสอง Ch'an เริ่มบุกเข้าไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับชื่อ เซน

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

... ปัจจุบันพุทธศาสนานิกายฉอันแพร่หลายในจีนเวียดนามเกาหลี โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนนี้มีอำนาจเหนือตะวันออกไกล

พระสงฆ์ Ch'an คำพูดหลายประการของพระสงฆ์ Ch'an: ชิ - เมื่อคนใจดีสั่งสอนหลักคำสอนเท็จมันจะกลายเป็นความจริง เมื่อคนไม่ดีเทศนาหลักคำสอนที่แท้จริงมันจะกลายเป็นเท็จ - คนล่ากวางมองไม่เห็นภูเขา นักล่าทองคำมองไม่เห็นผู้คน - การไม่เอาสิ่งที่สวรรค์ประทานมาหมายถึงการลงโทษตัวเอง - เมื่อฝุ่นละอองลอยขึ้น เมื่อดอกไม้บานโลกทั้งใบก็เปิดขึ้น - การแสวงหาปัญญานอกตัวเองคือความโง่เขลา พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น. ศาสนาพุทธนิกายเซน

ศาสนาเช่นพุทธศาสนาและชินโตครอบงำในญี่ปุ่น ตามเนื้อผ้าศาสนาของญี่ปุ่นคือชินโต ศาสนานี้มีลักษณะหลายอย่างของลัทธิแอนิเมชั่นการแสดงลักษณะของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นเห็นได้ชัดในนั้นลัทธิของบรรพบุรุษและวิญญาณของคนตายได้รับการพัฒนา เชื่อกันว่าแต่ละสิ่งมีแก่นแท้ของจิตวิญญาณ - เป็นที่น่าสังเกตว่าในวัดสมัยใหม่ในการกระตุ้นความสามารถในการตรัสรู้อย่างกะทันหันใช้ตัวรับ WOLD: พวกเขาเอาชนะพระภิกษุด้วยไม้เพื่อให้เขาสามารถสร้างจิตสำนึกของเขาได้อย่างรวดเร็วและกระตุ้นการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจ ในที่สุด Hueinen เชื่อว่าการแยกการรู้แจ้งออกเป็นสองประเภท: ฉับพลันและค่อยเป็นค่อยไป - ว่างเปล่าและไม่จำเป็นเนื่องจากมันโง่ที่จะไปที่เป้าหมายค่อยๆเมื่อมันสามารถพบได้ทันที ปรากฏการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องลวงตาและเหมือนจินตนาการ คามิ ... บุคคลที่กำลังจะตายยังคงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน (ในโลกโลก) ในรูปแบบของกามิและจากนั้นก็เกิดใหม่อีกครั้ง หากบุคคลอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและสังคมวิญญาณของเขาจะยังคงอยู่นอกร่างกายเป็นเวลานาน (ในรูปแบบของคามิ) และหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานที่มาพร้อมกับชีวิตทางกายภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2490 ชินโตเป็นศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ลัทธิชินโตได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพุทธศาสนาซึ่งยึดมั่นอย่างมากในญี่ปุ่น

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา

ตั้งแต่ปีค. ศ. 522 พระพุทธศาสนาเริ่มแทรกซึมจากเกาหลีไปยังญี่ปุ่น แต่แนวคิดของศาสนาพุทธนิกายโชอันเข้ามาในญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 8 ต้องยอมรับว่าพระพุทธศาสนาพบผู้นับถือในหมู่ข้าราชการอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเจ้าชายโชโตกุของญี่ปุ่น (ชื่อตลอดชีวิตของอุมะยะดะโชโตกุเป็นชื่อมรณกรรม) โดยส่วนตัวเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระสูตรสามพระสูตร ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเขาจึงมีการสร้างวัดพุทธแห่งแรกในญี่ปุ่น ในบรรดาอารามเหล่านี้ ได้แก่ Horyu-ji (วัดสำหรับการศึกษาธรรมะที่เฟื่องฟู) วัดนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในเมือง Ikagura และได้รับการคุ้มครองจาก UNESCO

ไม่ใช่กลุ่มชาวญี่ปุ่นทั้งหมดที่เห็นด้วยกับการนับถือศาสนาพุทธ หลายตระกูลปกป้องความเชื่อทางศาสนาแบบเก่าซึ่งกระตุ้นให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มที่มีอำนาจ ในสงครามครั้งนี้ผู้ที่นับถือศาสนาเก่าพ่ายแพ้อำนาจทางการเมืองจึงตกไปอยู่ที่ผู้นับถือศาสนาพุทธ เจ้าชายโชโตกุตามบรรทัดฐานของพระพุทธศาสนาได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศหลายครั้งและทำให้อำนาจส่วนกลางเข้มแข็งขึ้น ในช่วงนี้เจ้าชายโชโตกุใช้ชื่อเป็นครั้งแรก

ประเทศฮิโนโมโตะ

นิปปอน

(อาทิตย์อุทัย). ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นถูกเรียกว่าประเทศยามาโตะ ในเวลานี้ศาสนาพุทธกลายเป็นศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่น
(อาทิตย์อุทัย). ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นถูกเรียกว่าประเทศยามาโตะ ในเวลานี้ศาสนาพุทธกลายเป็นศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่น

(อาทิตย์อุทัย). ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นถูกเรียกว่าประเทศยามาโตะ ในเวลานี้ศาสนาพุทธกลายเป็นศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่น

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 โรงเรียนเซนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในญี่ปุ่น คำ

โฟกัสจิต

... นิกายเซนมุ่งเน้นไปที่สำนักมหายาน เซนได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ซามูไรผู้ซึ่งการเข้ามามีอำนาจของตระกูลมิโนโมโตะมีบทบาทสำคัญในประเทศ โดยทั่วไปมีความแตกต่างพื้นฐานเล็กน้อยระหว่าง Ch'an และ Zen เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนมีพื้นฐานมาจากการฝึกสมาธิ ในขณะเดียวกันขอให้เราใส่ใจกับคุณลักษณะประจำชาติบางประการของเซนประการแรกเราสังเกตว่าภารกิจอย่างหนึ่งของเซนคือการจัดระเบียบชีวิตทั้งทางจิตวิญญาณและทางกายภาพให้สอดคล้องกับชีวิตที่เทพเจ้านำไปสู่สวรรค์

ดังนั้นในเซนเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการได้รับการรู้แจ้งคือการรักษาความเป็นปัจเจกบุคคลสภาพของการไม่เกิดเมื่อยังไม่มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมภายนอก เงื่อนไขประการที่สองสำหรับความรอดคือวิถีชีวิตที่ถูกต้องซึ่งในทิศทางที่ถูกต้องช่วยให้คุณสามารถจัดพิธีกรรมต่างๆได้ ในบรรดาพิธีกรรมเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือพิธีชงชา ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรในนิกายเซนได้รับอิทธิพลเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสอนบุคคล แต่เป็นไปได้มากที่จะช่วยให้เขาได้รับความรู้ ความรู้ที่แท้จริงไม่ได้ถูกส่งผ่านทางข้อความ แต่ด้วยคำสั่งโดยตรงจากใจสู่ใจ

ค่อนข้างลึกซึ้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่นำมาใช้จากโรงเรียน Ch'an หลักการของความสมบูรณ์อินทรีย์นั่นคือความสามัคคีของจิตวิญญาณและร่างกาย ศิลปะการต่อสู้ทั้งในจีนและญี่ปุ่นมีพื้นฐานมาจากหลักการนี้ บุคคลจัดระเบียบชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยความช่วยเหลือของระบบการเคลื่อนไหวบางอย่าง งานอย่างหนึ่งของศิลปะการต่อสู้แบบเซนคือการพัฒนาความสามารถในการเปลี่ยนสถานะของสติสัมปชัญญะโดยไม่ต้องออกจากสมาธิ การพัฒนาความสามารถนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรวดเร็วซึ่งไม่เพียง แต่จะต้องมีสมาธิในความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและร่างกายเท่านั้นเพื่อรักษาความสงบอย่างแท้จริง แต่ยังต้องตอบสนองต่อการกระทำของศัตรูในทันที เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ของการดวลหรือการต่อสู้ทั่วไป มีแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการตอบสนองและประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตวิญญาณ ตัวอย่างเช่นวิ่งไปตามภูเขาสูงชันโดยมัดมือไพล่หลัง ยิงธนูไปที่เป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วหรือจากม้าที่ควบม้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่นความสามารถในการสงบสติอารมณ์และต่อสู้ตามความตั้งใจนั่นคือโดยไม่ต้องเสียเวลาในการวางแผน ต่อจากนั้นบนพื้นฐานของหลักการต่อสู้ของเซนศิลปะของนินจาได้พัฒนาขึ้น

เซนกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในโลกปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากความจริงที่ว่าหลังจากการยอมแพ้ของญี่ปุ่นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2488 โรงเรียนศิลปะการต่อสู้หลายแห่งในญี่ปุ่นถูกปิดตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ในตอนต้นของศตวรรษที่ 21 ในญี่ปุ่นเกิดวิกฤตทางจิตวิญญาณอย่างรุนแรงในเงื่อนไขที่การพัฒนาโรงเรียนเซนดูเหมือนจะเป็นกระบวนการที่ยากลำบากอย่างยิ่ง

พระพุทธศาสนาในรัสเซีย พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียสมัยใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 8 พระพุทธศาสนาแทรกซึมเข้าไปในดินแดน Primorsky ผ่านรัฐ Bohai ซึ่งดำรงอยู่จนถึงศตวรรษที่ 10 ในดินแดนเกาหลีเหนือ Primorsky Territory และ Manchuria ในศตวรรษที่ 17 ชนเผ่า Kalmyk จำนวนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธได้รับสัญชาติรัสเซีย คนเหล่านี้ได้กลายเป็นชาวพุทธกลุ่มแรกจากอาสาสมัครของรัฐรัสเซีย

ในปี 1741 ตามคำสั่งของจักรพรรดินีอลิซาเบ ธ เปตรอฟนาพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิรัสเซีย หลังจากนั้นศาสนาพุทธก็เริ่มค่อยๆพัฒนาบนดินรัสเซีย datsans จำนวนมากทำงานในรัสเซีย - โรงเรียน - วัดพุทธ datsans ขนาดใหญ่มีสามคณะ: ปรัชญาการแพทย์และ tantric คณะ tantric ถือว่ายากโดยเฉพาะซึ่งมีการศึกษา tantras ภายในปีพ. ศ. 2460 มีการดำเนินงาน 35 datsans ในรัสเซีย ในช่วงการปราบปรามของสตาลินในทศวรรษที่ 1930 ชาวพุทธจำนวนมากถูกกดขี่และปิด datsans ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามในปีพ. ศ. 2488 Datsan หนึ่งคนได้รับการฟื้นฟูและแรงกดดันทางอุดมการณ์ของรัฐโซเวียตก็เบาลงบ้าง การปฏิรูปประชาธิปไตยในทศวรรษ 1990 ทำให้พุทธศาสนาสามารถยืนยันตัวเองได้อย่างแข็งขันมากขึ้น อย่างไรก็ตามความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมอันเนื่องมาจากการคำนวณผิดพลาดของการปฏิรูปเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประสบความสำเร็จ ในช่วงปี 2010 datsans ประมาณ 30 ตัวทำงานในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย

รายการอ้างอิง 1. Abaev N.V. Chan พุทธศาสนาและวัฒนธรรมของกิจกรรมทางจิตในจีนยุคกลาง / N.V. Abaev. - Novosibirsk: Science, 1989.2. Afanasyeva E. N. พุทธศาสนาเถรวาทกับพัฒนาการของวรรณคดีไทยในศตวรรษที่สิบสาม - สิบแปด. / เอ็น. Afanasyev - มอสโก: IMLI RAN, 2003.3 Vsevolodov I.V. พม่า: ศาสนาและการเมือง / I.V. Vsevolodov - มอสโคว์: Nauka, 1978.4. ทั่วโลก. - 2550. - № 8 (2803). 5. ตำนานของชนชาติต่างๆในโลก. สารานุกรม. (ใน 2 เล่ม) - ม.: "สารานุกรมโซเวียต". 1987.6. Timoshchuk A.S. มานุษยวิทยาเวท / A.S. Timoshchuk // มานุษยวิทยาศาสนา. - Vladimir: VlSU, 2006.7.Semotyuk O.P. Buddhism: History and Modernity / O.P.Semotyuk. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2005.8. Torchinov E. A. บทนำสู่พุทธศาสนา: หลักสูตรการบรรยาย / E. A. Torchinov. - SPb: AMFORA, 2548.9. ปรัชญาพุทธศาสนาจีน. - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: "Classics ABC", 2001.10. Ono S. Shinto: The Ancient Religion of Japan / S. Ono, W. Woodard - "Sophia", 2007.11. Kukai. ผลงานที่เลือก แปลโดย A.G. Fesyun / คูไค. - ม. 1999.12. เชอร์บัตสกี้ F.I. ผลงานคัดสรรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา / F.I. Shcherbatsky - ม.: Nauka, 1998 --- ผู้เขียน: Alexey Panishchev ศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเกิดขึ้นมากในเวลาต่อมา - หกและสิบสามศตวรรษหลังจากการเกิดขึ้นของหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ในช่วงหลายปีของการก่อตัวและการพัฒนาพระพุทธศาสนาได้สร้างและปรับปรุงไม่เพียง แต่โลกทัศน์ทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปรัชญาวัฒนธรรมและศิลปะด้วย โดยการยอมรับนับถือศาสนานี้บุคคลสามารถเรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมดโดยไม่ จำกัด เพียงมุมมองเดียว หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาคืออะไร? รากฐานและแนวทางปฏิบัติคืออะไร?

คำว่าพระพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไร?

ตัวแทนของศาสนาพุทธเรียกศาสนาของพวกเขาว่าพุทธธรรมและผู้ก่อตั้งพระพุทธศากยมุนี - ธรรมะ แนวคิดมาจากวลีภาษาสันสกฤต

พระพุทธธรรม ซึ่งในการแปลหมายถึง

"คำสอนของผู้รู้แจ้ง"

... ระยะเวลา

“ พระพุทธศาสนา”

ถูกคิดค้นโดยชาวยุโรปในศตวรรษที่ 19 เพื่อแสดงถึงกระแสทางศาสนาและปรัชญาที่เข้ามาในยุโรปจากอินเดียโบราณ

พุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 6 โดยขอบคุณอาจารย์ทางจิตวิญญาณ Siddhattha Gotama ซึ่งต่อมาได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่าเส้นทางสู่การรู้แจ้งของเขาเริ่มต้นขึ้นในชีวิตก่อนหน้านี้ แต่ความเข้าใจในความจริงอันโหดร้ายนั้นปรากฏขึ้นเมื่อเกิดครั้งสุดท้ายภายใต้ชื่อโกทามะ

เมื่ออายุได้ 16 ปีเขาได้แต่งงานกับเจ้าหญิงยโส ธ ระและเมื่ออายุ 29 ปีเขาได้ออกจากพระราชวังและได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า "แว่นตา" 4 อันซึ่งทำให้ชีวิตของเขาพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง ในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้พบกับฤาษีคนยากจนศพที่ป่วยและเน่าเปื่อยหลังจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าทั้งความมั่งคั่งและชื่อเสียงไม่สามารถปกป้องผู้คนจากความยากลำบากความเจ็บป่วยและความตายได้

สิ่งที่เขาเห็นทำให้พระพุทธเจ้าออกจากพระราชวังและไปแสวงหาการตรัสรู้ ในระหว่างการเดินทางเขาได้ศึกษาโยคะกฎของการทำสมาธิและเมื่ออายุ 35 ปีในที่สุดเขาก็บรรลุการตื่นขึ้น (โพธิ) และได้รับความรู้เกี่ยวกับ "อริยสัจสี่"

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าก็เริ่มถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปให้คนอื่น ๆ และหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์การสนทนาคำพูดและศีลทั้งหมดก็ถูกรวบรวมโดยสาวกของพระองค์ให้เป็น "พระไตรปิฎก" ฉบับพุทธบัญญัติฉบับเดียว

พระพุทธศาสนาคืออะไร?

ปัจจุบันพุทธศาสนาเป็นศาสนาโลกและหลักคำสอนทางปรัชญาแม้ว่านักวิจัยและนักประวัติศาสตร์บางคนจะเรียกมันว่า "ศาสตร์แห่งสติสัมปชัญญะ" แนวทางหลักของพุทธศาสนาในโลกมีสองทิศทางแตกต่างกันในวิธีการปฏิบัติและมุมมองทางปรัชญา

คำสอนมหายาน (รถม้าใหญ่) มีพื้นฐานมาจากความเชื่อเกี่ยวกับเส้นทางที่ผู้คนสามารถบรรลุโพธิได้ Hinayana (รถม้าขนาดเล็ก) มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับสถานะของการเป็นอยู่และการปฏิเสธจิตวิญญาณของมนุษย์ในฐานะองค์กรอิสระ

นอกจากกระแสหลักของพุทธศาสนาสองกระแสแล้วยังมีโลกทัศน์เพิ่มเติมของวัชรยาน (เพชรราชรถ) ซึ่งแยกออกจากมหายานในศตวรรษที่ 5

ชาวพุทธคือใคร?

ชาวพุทธรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั่นคือผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อเส้นทางสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ จำนวนผู้นับถือศาสนานี้ในโลกมีมากกว่า 460 ล้านคนโดยประมาณ 1 ล้านคนเป็นพระในศาสนาพุทธ

หลักคำสอนแพร่หลายมากที่สุดในเอเชีย - ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้และตะวันออกของทวีป จำนวนสูงสุดของชาวพุทธกระจุกตัวอยู่ในอินเดียเวียดนามจีนกัมพูชา ในรัสเซียชุมชนชาวพุทธสามารถพบได้ใน Tuva, Kalmykia และ Buryatia อริยสัจสี่คืออะไร?

คำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นความรู้ที่ช่วยให้ผู้คนตื่นขึ้น

ประการแรกชาวพุทธเชื่อว่ามีความทุกข์ในโลก

ประการที่สองดุ๊กข่ามีเหตุผล

ประการที่สามทุกคนมีโอกาสที่จะกำจัดความทุกข์ได้โดยการเอาสาเหตุของดุ๊กข่า

และประการที่สี่ผู้นับถือศาสนาพุทธเชื่อว่ามีทางเดินในโลกโดยการปฏิบัติตามที่ใครจะสามารถกำจัดดุ๊กข่าได้

ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาโลกอื่นอย่างไร?

หากเราเปรียบเทียบพุทธศาสนากับศาสนาเชิงเดี่ยวที่ยอมรับการเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าความแตกต่างที่สำคัญคือความจริงที่ว่าชาวพุทธไม่เชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้สร้าง

พวกเขาไม่รู้จักการสร้างโลกโดยผู้ทรงอำนาจและเชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยใครและไม่ได้ถูกควบคุมโดยใคร หลักคำสอนปฏิเสธความเป็นไปได้ของการชดใช้บาปไม่มีศรัทธานอกรีตและไม่มีเงื่อนไขในนั้น นอกจากนี้ในศาสนาพุทธไม่มีคัมภีร์ที่เป็นข้อความเหมือนกันและองค์กรทางศาสนาทั่วไปที่คล้ายคลึงกับคริสตจักรคริสเตียน

สวัสดีผู้อ่านที่รัก - ผู้แสวงหาความรู้และความจริง!

ศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำโลกที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อเอ่ยถึงคำนี้จินตนาการจะพาหลาย ๆ คนไปที่วัดสีสันสดใสที่มีหลังคาคว่ำที่ไหนสักแห่งในเอเชีย: ไทยกัมพูชาจีนมองโกเลียหรือทิเบต

ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาโลกอื่นอย่างไร?

ในขณะเดียวกันก็แพร่กระจายไปไกลกว่าตะวันออก: ไปยังยุโรปอเมริกาและแม้แต่ในมุมที่ห่างไกลที่สุดในโลกของเรา พระพุทธศาสนาในรัสเซียไม่เพียง แต่มีอยู่ในสาธารณรัฐ Buryatia, Kalmykia และ Tuva เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมืองอื่น ๆ ในประเทศของเราด้วย - ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนากำลังค่อยๆปรากฏขึ้นที่นั่น

พุทธศาสนาของเกาหลี

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าชาวพุทธเชื่ออะไร? วันนี้เราจะมาหาคำตอบ บทความนี้จะบอกให้คุณทราบสั้น ๆ ว่าศรัทธาของชาวพุทธคืออะไรพวกเขามองโลกอย่างไรพวกเขาเคารพบูชาพวกเขาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างไรและพวกเขาพยายามดำเนินชีวิตอย่างไร

เนื้อหา:

รากฐานแห่งศรัทธา

วิถีชีวิตชาวพุทธ

 • ความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 • สรุป
 • ไปหาคำตอบกันเลย!

... ในเกาหลีการเรียนการสอนประเภทนี้มีประเพณีเก่าแก่หลายศตวรรษ อย่างไรก็ตามเมื่อหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปีที่แล้วดูเหมือนว่าคำสอนนี้หมดความหมายไปแล้ว จนถึงกลางศตวรรษที่ยี่สิบ แต่เนื่องจากความสนใจในศาสนาพุทธนิกายเซนในตะวันตกเพิ่มมากขึ้นพุทธศาสนาของเกาหลีก็กำลังได้รับการฟื้นฟูเช่นกัน ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือโรงเรียน Zen Kwame Um

หากเราเปรียบเทียบพุทธศาสนากับศาสนาเชิงเดี่ยวที่ยอมรับการเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าความแตกต่างที่สำคัญคือความจริงที่ว่าชาวพุทธไม่เชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้สร้าง

แนวคิดของ "พุทธศาสนา" ปรากฏขึ้นเมื่อสองศตวรรษที่แล้วโดยขอบคุณผู้อพยพจากยุโรป สมัครพรรคพวกเรียกมันว่า "ธรรมะ" - คำสอนหรือ "Budhadharma" - คำสอนของพระพุทธเจ้า ชื่อนี้จะถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากพุทธศาสนาเป็นปรัชญาประเพณีวัฒนธรรมโลกทัศน์ที่มีกฎจริยธรรมและศีลธรรมมากกว่าศาสนา

ชาวพุทธเชื่อในคำพูดของพระอาจารย์พระศากยมุนีที่ว่าทุกชีวิตมี แต่ความทุกข์และเป้าหมายหลักของชีวิตคือการกำจัดมันให้หมดไป

 1. เรามาสู่โลกนี้เติบโตขึ้นยึดติดกับผู้คนสิ่งของเข้าถึงความสูงของวัตถุเจ็บป่วยตายและทนทุกข์ทรมานตลอดเวลานี้ สาเหตุหลักของความทุกข์อยู่ที่ตัวเรานิสัยค่านิยมผิด ๆ ภาพลวงตา
 2. คุณสามารถปลดปล่อยตัวเองได้โดยการกำจัดพวกมัน ในการทำเช่นนี้คุณต้องปฏิบัติตามกฎบางประการใคร่ครวญไตร่ตรองจิตวิญญาณภายใน จำกัด ตัวเองจากความสุขทางราคะ ความเชื่อใด ๆ สามารถเข้าใจได้โดยการส่งผ่านปริซึมของตัวเองประสบการณ์ของตนเอง - จากนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะบรรลุนิพพาน
 3. คน ๆ หนึ่งอาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพลวงตาไม่สังเกตเห็นความหลงผิดที่อยู่รอบตัวเขาได้รับผลของการกระทำในอดีตตายและหลังจากความตายเกิดใหม่จะทนทุกข์อีกครั้งจนกว่าเขาจะถึงการตรัสรู้ วิสัยทัศน์แห่งชีวิตนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดบางประการ:
 4. กรรมเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเหตุการณ์ใด ๆ ดีหรือไม่ดี ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตและทุกการกระทำคำพูดหรือแม้แต่ความคิดในปัจจุบันจะกลายเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ในอนาคต กรรมสามารถทำงานนอกชีวิตนี้และแพร่กระจายไปสู่การเกิดใหม่ในภายหลัง

บางทีสายพันธุ์ที่นำเสนอที่นี่และคำอธิบายสั้น ๆ ของพวกมันอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในนิกายทางศาสนาโบราณนี้ ฉันเชื่ออย่างสุดซึ้งว่าความคิดของการเป็นชาวพุทธเป็นความปรารถนาที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งในทางที่แปลกบางอย่างก็อยู่ใกล้ตัวทุกคน

มายาเป็นภาพสะท้อนของธรรมชาติที่ไม่สวยงามของชีวิตการเปลี่ยนแปลงของโลกห่วงโซ่แห่งความทุกข์ที่ไม่ขาดสาย คำเปรียบเปรยที่ดีสำหรับชาวมายาคือความคิดของเมฆที่ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นภาพโมเสคของฟองสบู่บนน้ำที่เปลี่ยนรูปร่าง

 • สังสารวัฏเป็นชุดของการกลับชาติมาเกิดที่หลอกหลอนทุกคน ชาวพุทธเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด - วัฏจักรของการเกิดใหม่ การเกิดใหม่ทั้งหมดในรูปแบบใหม่บุคคลไม่หยุดทุกข์รู้สึกถึงผลกรรมของชีวิตในอดีตอาศัยอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยสิ่งที่ผ่านไปและอื่น ๆ ในวงกลม การทำลายวงล้อแห่งสังสารวัฏหมายถึงการบรรลุนิพพาน
 • ชาวพุทธเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอด เขาศึกษาพระคัมภีร์นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทำสมาธิและมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการตื่นขึ้น ในสิ่งนี้เขาได้รับความช่วยเหลือจากความจริงพระบัญญัติที่กำหนดขั้นตอนของเส้นทางแปดเท่า
 • คำสอนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงสี่ประการที่ไม่เปลี่ยนรูปสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
 • Dukkha - พูดถึงวงจรแห่งความทุกข์ ชีวิตมนุษย์ล้วนเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะเกิด, เติบโต, ปัญหา, ความผูกพัน, ความกลัว, ความผิด, ความเจ็บป่วย, ความตาย การตระหนักถึง“ ฉัน” ของคุณท่ามกลางลมบ้าหมูนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการรู้ความจริง
 • Trishna - พูดถึงเหตุผลของ dukkha ความปรารถนาและความไม่พอใจที่เกี่ยวข้องสร้างความทุกข์ทรมาน เมื่อได้รับหนึ่งคนก็เริ่มปรารถนามากขึ้น ความกระหายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความตั้งใจในการดำรงชีวิต - นี่คือเหตุผลทั้งหมด
 • Nirodha - รู้เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของ dukha เราจะพบอิสรภาพได้ก็ต่อเมื่อละทิ้งสิ่งที่แนบมาที่ไม่จำเป็นอารมณ์ที่ทำลายล้างและค้นพบความนับถือในตัวเอง ชัยชนะที่ดีที่สุดในการทนทุกข์คือการหยุดต่อสู้กับมันกำจัดความปรารถนาและชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ทางวิญญาณ
 • Marga - พูดถึงเส้นทางที่แท้จริง การปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามทางสายกลาง - ไม่ควรไปจากสุดขั้วหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งจากความอิ่มเอิบสมบูรณ์ไปจนถึงการบำเพ็ญทุกรกิริยา ตัวครูเองก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยดังนั้นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ควรเหนื่อยจนเหนื่อย
 • สิ่งที่เรียกว่า Eightfold Path นั้นเกี่ยวข้องกับมาร์ก้าด้วย ตามที่เขากล่าวสาวกของพุทธปรัชญาสังเกตเห็นความบริสุทธิ์ในทุกสิ่ง:

มองโลกอย่างถูกต้อง

 • สะอาดในความคิดและความตั้งใจ;
 • ไม่อนุญาตให้ใช้คำที่ไม่ดีวลีที่ว่างเปล่า
 • ซื่อสัตย์ในการกระทำ
 • นำไปสู่ชีวิตที่ชอบธรรม
 • พยายามไปสู่เป้าหมาย

พุทธศาสนาเป็นแนวทางทางปรัชญามากกว่าศาสนาไม่ถือว่าการปรากฏตัวของเทพผู้สร้างจักรวาลเช่นเดียวกับในศาสนาที่สังคมของเราคุ้นเคย มีเพียง "เทพ" เท่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เทพที่ควบคุมชะตากรรมของผู้คนและจักรวาลพวกเขาเป็นคนเดียวกันเพียงจากความเป็นจริงที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลจริงที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 2.5 พันปีก่อนดังนั้นคำถาม - "คุณเชื่อในพระพุทธเจ้าหรือไม่" ไม่มีความหมายในพุทธปรัชญา

ควบคุมความคิดและความรู้สึก

พวกเขาไม่รู้จักการสร้างโลกโดยผู้ทรงอำนาจและเชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยใครและไม่ได้ถูกควบคุมโดยใคร หลักคำสอนปฏิเสธความเป็นไปได้ของการชดใช้บาปไม่มีศรัทธานอกรีตและไม่มีเงื่อนไขในนั้น นอกจากนี้ในศาสนาพุทธไม่มีคัมภีร์ที่เป็นข้อความเหมือนกันและองค์กรทางศาสนาทั่วไปที่คล้ายคลึงกับคริสตจักรคริสเตียน

เรียนรู้ที่จะมีสมาธิทำสมาธิ

ชาวพุทธที่แท้จริงสามารถชนะเกม I never ... ได้อย่างง่ายดายเพราะเขาไม่เคย:

ปรัชญาของ Buddhist_schools

ไม่ฆ่าไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

ไม่ขโมย;

ไม่โกหก

ไม่ล่วงประเวณี

ไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

สาวกที่แท้จริงของคำสอนสามารถทำให้ประหลาดใจกับคุณธรรมขั้นสูงรากฐานทางศีลธรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกฎแห่งชีวิตที่ไม่อาจปฏิเสธได้จิตตานุภาพซึ่งช่วยพวกเขาในการทำสมาธิการอ่านมนต์ เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานและพวกเขาเดินไปตามทางนั้นอย่างกล้าหาญ

Anopova E. ภาพถ่าย "The Law or the Open Book of Karma"

สวัสดีผู้อ่านที่รัก - ผู้แสวงหาความรู้และความจริง!

แต่ละศาสนาถือว่าศรัทธาในพระเจ้า: อิสลาม - ในอัลเลาะห์ศาสนาคริสต์ - ในพระตรีเอกภาพศาสนาฮินดู - ในพระพรหมพระศิวะพระวิษณุและเทพเจ้าอื่น ๆ และพระพุทธศาสนา - พุทธเจ้าพูด? ประเด็นก็คือว่านี่ไม่เป็นความจริงทั้งหมด

พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าเขาเป็นคนธรรมดาที่เกิดในอินเดียและมีนามว่าสิทธัตถะ Gautama เขาเหมือนเราทุกคนใช้ชีวิตของตัวเองเขาเกิดมาในครอบครัวของกษัตริย์แต่งงานให้กำเนิดลูกชายจากนั้นเห็นความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของโลกเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาความจริง ได้รับการตรัสรู้ช่วยให้ผู้คนไปในเส้นทางที่คล้ายคลึงกันสั่งสอนหลักคำสอนจนกว่าเขาจะบรรลุปรินิพพาน

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่พระสูงสุด แต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่

ตามหลักพุทธปรัชญาโลกปรากฏขึ้นเองโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของกองกำลังที่สูงกว่าหลักการของพระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้าที่จะช่วยชีวิตคน ๆ หนึ่ง แต่เป็นพระองค์เองที่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดจิตใจสงบนั่งสมาธิและปรับปรุงตัวเอง

นี่หมายความว่าไม่มีพระเจ้าในศาสนาพุทธใช่หรือไม่? ใช่แล้ว. จริงมีข้อแม้อย่างหนึ่งในคำสั่งนี้
นี่หมายความว่าไม่มีพระเจ้าในศาสนาพุทธใช่หรือไม่? ใช่แล้ว. จริงมีข้อแม้อย่างหนึ่งในคำสั่งนี้

ในบางกระแสของความคิดเชิงปรัชญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัชรยานพระพุทธรูปศากยมุนีได้เริ่มทำพิธีถวายสังฆทานและอธิษฐาน นอกจากนี้ยังมีวิหารแห่งเทพวิญญาณพระพุทธรูปโพธิสัตว์ทั้งหมดปรากฏขึ้นซึ่งพวกเขาเริ่มบูชาเพื่อแสวงหาการตรัสรู้ที่เก่าแก่ที่สุด เหตุผลนี้เป็นเศษซากของลัทธิชาแมนซึ่งทิ้งร่องรอยไว้ในคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ซึมซับมัน กระแสพุทธค่อนข้างไปคนละทาง บางอย่างมีพิธีกรรมมากมายและจากภายนอกดูเหมือนการบูชาเทพส่วนคนอื่น ๆ พูดน้อยและไม่รู้จักนักบุญและผู้มีอำนาจใด ๆ ยกเว้นในใจของพวกเขาเอง พระไตรปิฎกทั่วไปในเรื่องพระเจ้าไม่ได้กล่าวอะไร ศรัทธาทางพุทธศาสนาเหมือนศรัทธาทั่วๆไปให้กำลังดลบันดาลดลบันดาลช่วยให้ไปสู่หนทางที่แท้จริง เราดีใจที่ได้เปิดประตูสู่จิตวิญญาณของชาวพุทธให้คุณสักหน่อย ขอให้มีความสว่างและสันติในชีวิตของคุณ!

ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณผู้อ่านที่รัก! เราจะขอบคุณสำหรับลิงค์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก)
ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณผู้อ่านที่รัก! เราจะขอบคุณสำหรับลิงค์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก)

พบกันเร็ว ๆ นี้! ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งของโลก แต่ชาวพุทธเองไม่เห็นด้วยกับคำจำกัดความนี้ แท้จริงแล้วศาสนาพุทธแทบจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นศาสนา ไม่มีพระเจ้าในพระองค์ที่คุณสามารถอธิษฐานและทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไข ไม่มีหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาเช่นกัน ที่มา: https://wallpaperplay.com/board/zen-buddhism-wallpapers ตา ใช่ - คนเดียวกับที่เคยเห็นสายตาของเขาและชื่อเล่นของเขามีรากศัพท์ร่วมกับคำในภาษารัสเซียและแปลว่า "เกี่ยวกับ

บูกี้

เงิน”. คนที่ตื่นขึ้นมานี้ไม่ได้เรียกร้องให้เชื่อในสิ่งใด ๆ และหวังว่าจะมีใครบางคน ยิ่งไปกว่านั้นเขาแนะนำให้สาวกอย่าให้เหตุผลเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เขาเชื่อมั่นว่าชีวิตของคน ๆ หนึ่งอยู่ในกำมือของเขา
เงิน”. คนที่ตื่นขึ้นมานี้ไม่ได้เรียกร้องให้เชื่อในสิ่งใด ๆ และหวังว่าจะมีใครบางคน ยิ่งไปกว่านั้นเขาแนะนำให้สาวกอย่าให้เหตุผลเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เขาเชื่อมั่นว่าชีวิตของคน ๆ หนึ่งอยู่ในกำมือของเขา

ที่มา: https://yandex.com.tr/collections/card/5aa621af2b64824818f5036e/

 1. พระพุทธเจ้าประสูติในครอบครัวที่ร่ำรวยทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อสองพันปีก่อน ชื่อของเขาคือ
 2. สิทธัตถะโกทามะ.
 3. ครั้งหนึ่งเมื่อได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับเขาเขาก็ตระหนักว่าทั้งชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ภารกิจหลักที่บุคคลต้องตั้งตัวคือปลดปล่อยตัวเองจากพวกเขาและเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งหมดอยู่ที่จิตวิญญาณเท่านั้น คนที่ตื่นแล้วถูกเรียก
 4. บุดดาศากยมุนี

(Shakya เป็นชื่อของครอบครัวของเขา)

ในศาสนาพุทธดั้งเดิมไม่มีเวทย์มนต์ไม่มีเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับนรก แต่มีตรรกะและความเข้าใจในการทำงานของจิตสำนึกของมนุษย์
ในศาสนาพุทธดั้งเดิมไม่มีเวทย์มนต์ไม่มีเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับนรก แต่มีตรรกะและความเข้าใจในการทำงานของจิตสำนึกของมนุษย์

ที่มา: https://www.aaronrogerson.com/single-post/2015/01/04/Stillness-My-5-Minutes-Each-Day#! พระพุทธเจ้าได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและรัดกุมหลายประการ: ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก

สาเหตุของความทุกข์: ความปรารถนาสำหรับสิ่งที่น่าพอใจและไม่ใช่ความปรารถนาสำหรับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ชีวิตเป็นไปได้โดยไม่ต้องทุกข์

มีหนทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ชาวพุทธเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียกว่า "พระเจ้า" มีอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ พระเจ้าในทุกคนคือจิตสำนึกของเรา เมื่อได้บรรลุการตรัสรู้แล้วทุกคนก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันได้ ที่มา: https://yandex.ru/collections/card/5c14278d9e8e40eed455d984/

หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินแนวคิดเช่น
หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินแนวคิดเช่น

การเกิดใหม่กรรมและธรรม. ฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าการเกิดใหม่คืออะไร กรรม

- กฎการอนุรักษ์พลังงาน นี่คือสิ่งที่ทำให้เรากลับสู่วงล้อแห่งชีวิต ไม่มีอะไรเพิ่งปรากฏและไม่มีอะไรหายไปอย่างไร้ร่องรอย เช่นเดียวกับการกระทำ เมื่อเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องจ่ายราคา หากเราได้ทำความดีก็จะได้รับรางวัล ความผิดพลาดของเราเป็นเพียงการที่เราไม่เห็นเหตุและผลและบางครั้งก็ยากที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
- กฎการอนุรักษ์พลังงาน นี่คือสิ่งที่ทำให้เรากลับสู่วงล้อแห่งชีวิต ไม่มีอะไรเพิ่งปรากฏและไม่มีอะไรหายไปอย่างไร้ร่องรอย เช่นเดียวกับการกระทำ เมื่อเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องจ่ายราคา หากเราได้ทำความดีก็จะได้รับรางวัล ความผิดพลาดของเราเป็นเพียงการที่เราไม่เห็นเหตุและผลและบางครั้งก็ยากที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ศาสนาพุทธกล่าวว่าโชคร้ายและโชคลาภเป็นผลมาจากการกระทำของเราเอง เป็นไปไม่ได้ที่จะชำระหนี้ทั้งหมดในชีวิตเดียวเราจึงได้เกิดใหม่ (ก็ดีเช่นกันถ้าเป็นมนุษย์ แต่คุณสามารถเกิดใหม่เป็นสัตว์ได้) และที่นี่เรามาถึง "ธรรม". ธรรม - หลักคำสอนของกฎของจักรวาลและกฎตามที่คุณต้องปฏิบัติ

 • ที่มา: https://eraofunity.world/sanatana-dharma/yoga/karma-yoga/
 • สมมติว่าคน ๆ หนึ่งได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์เขาจะไปเกิดใครบางทีคุณคิดว่า? ง่ายมาก. วิญญาณดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเกิดบนโลกและไปสู่โลกอื่นอีกต่อไป แต่มันค่อนข้างเป็นไปได้ที่เธอจะเบื่อที่นั่นเธอจะจำญาติของเธอทุกคนที่ยังคงอยู่บนโลกและทนทุกข์ทรมานต่อไปและจะต้องการกลับชาติมาเกิดบนโลกของเราอีกครั้ง บุคคลดังกล่าวมีชื่อว่า
 • พระโพธิสัตว์
("โพธิ" คือการตื่นขึ้น "พระโพธิสัตว์" เป็นแก่นแท้)
("โพธิ" คือการตื่นขึ้น "พระโพธิสัตว์" เป็นแก่นแท้)

ที่มา: https://www.oum.ru/literature/buddizm/bodkhissima-akashagarbkha/

 • คุณอาจคิดว่าชาวพุทธไม่สนใจความสงบและสิ่งสำคัญคือแค่ความสบายใจของพวกเขา แต่นี่ไม่เป็นความจริง
 • ความเห็นอกเห็นใจ
 • - แนวคิดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา คนไม่สามารถดีได้ในขณะที่คนอื่นทุกข์ การมีเมตตากรุณาต่อผู้คนก่อให้เกิดพลังบวก
 • - ชาวพุทธไม่ได้โน้มน้าวจิตใจใครให้เข้ากับโลกทัศน์ของตน พวกเขาไม่เคยต่อสู้เพื่อมัน
 • - การแสดงปาฏิหาริย์เป็นความภาคภูมิใจและไม่มีจุดหมายอย่างแน่นอน - ชาวพุทธไม่โต้เถียงกับวิทยาศาสตร์และกล่าวว่าหากโลกทัศน์ของพวกเขาถูกพิสูจน์ว่าผิดพวกเขาจะเปลี่ยนคำสอนของพวกเขา แต่ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กลับเห็นด้วยกับศาสนาพุทธมากขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา: https://yandex.by/collections/card/5aadea5fd7f77d6526e2e3df/

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าแนะนำแก่ผู้คน:

- ไม่จำเป็นต้องไปสุดขั้ว

- อย่าทำร้ายสิ่งมีชีวิต - ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม - นั่งสมาธิ

- อ่านมนต์

การใช้เหตุผลมักมีข้อสรุปเชิงตรรกะ - คำตอบสำเร็จรูป หากคุณชอบให้เหตุผลและมีคำตอบสำหรับคำถามใด ๆ คุณเป็นคนฉลาดที่ยังเติบโตและเติบโตก่อนที่จะรับรู้

ปรัชญาพุทธ _ พุทธ

(มนต์เป็นชุดของเสียงการพูดซ้ำ ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อประสานการทำงานของร่างกายและสร้างความสบายใจอันที่จริงนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเสียงมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชีวิต)

ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่า

"ทุกสิ่งไม่เที่ยงในธรรมชาติทำงานเพื่อความรอดของคุณ"

พระพุทธศาสนาคืออะไร

ตั้งแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาได้แตกแขนงออกไปหลายทิศทาง

สิ่งที่ดึงดูดคุณให้เข้าสู่พุทธศาสนา มากที่สุด

เหรอ? เขียนในความคิดเห็น!

ขอบคุณที่รับชม. ยกนิ้วให้ถ้าคุณชอบบทความนี้ สมัครสมาชิกช่องของฉัน!

บทนำ

บทนำ

เป็นไปไม่ได้ในบทความสั้น ๆ ที่จะบรรยายทุกสิ่งที่ฉันต้องการพูดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและอธิบายโรงเรียนและปรัชญาทุกประเภท แต่เรามาลองตามสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรและคำสอนทางจิตวิญญาณดั้งเดิมนี้ส่งผลต่อการสร้างจิตวิญญาณของสังคมอย่างไรความตระหนักและความรับผิดชอบพัฒนาขึ้นอย่างไร

 1. สำหรับสิ่งนี้เราต้องพูดถึงไม่เพียง แต่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่มนุษยชาติดำเนินไปด้วยหลังจากหลายพันปีของการดำรงอยู่ เราจะพยายามมีวัตถุประสงค์ในการประเมินหลักคำสอนนี้
 2. พระพุทธศาสนาคืออะไร?
 3. พระพุทธศาสนา - นี่คือหลักคำสอนทางศาสนาและปรัชญาศาสนาของโลกที่ชี้ถึงบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าในฐานะผู้รู้แจ้งกล่าวถึงแนวทางการปฏิวัติของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยเปรียบเทียบกับคำสั่งทางศาสนาที่มีอยู่ในขณะนั้น ผู้ก่อตั้งนิกายทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 6 ค. ศ. (ในอินเดียเหนือ) คือพระพุทธศากยมุนี จำนวนที่แน่นอนของชาวพุทธเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างมีประมาณ 500 ล้านคนทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ศาสนาพุทธมุ่งเน้นด้านมนุษย์ - หลักการพื้นฐานของศาสนานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทางที่ทันสมัยที่สุดของเขากล่าวว่าเราเองต้องรับผิดชอบต่อโชคชะตาของเราเองไม่เพียง แต่ในชีวิตนี้เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในชาติหน้าของวิญญาณอมตะ หลักการคลาสสิกสี่ประการ
 4. สมมติฐานของพุทธศาสนาในยุคแรกนั้นง่ายมากและตั้งอยู่บนหลักการคลาสสิกสี่ประการ:

ชีวิตเป็นทุกข์;

ความจริงนี้อธิบายว่าเหตุใดจึงมีความทุกข์ - เราทุกข์เพราะตัวเราเองต้องการ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนานี้พูดถึงการสังเกตตัวเองเพื่อที่จะออกจากการยึดเกาะของความทุกข์ในขณะที่เราต้องละทิ้งความปรารถนาโดยสิ้นเชิง ในพระพุทธศาสนาหมายถึงการรู้จักความสุขความสงบการกำจัดกิเลสทางโลกการขจัดความเกลียดชังและการรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆนั่นคือการเข้าถึงสภาวะนิพพาน เพื่อรับรู้สภาวะนี้พระในศาสนาพุทธได้รับการฝึกอบรมนั่งสมาธิมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์นมัสการนักบุญและด้วยเหตุนี้จึงปลดปล่อยตัวเองจากอัตตาของตนเอง (เรียกว่า "ม็อกชา") ปฏิเสธความปรารถนาและความปรารถนาของมนุษย์ ความรอดมีสองวิธี: 1)

หินยาน

- นี่คือหนทางแห่งความรอดอันคับแคบประสบความสำเร็จในอารามของชาวพุทธและความรู้เรื่องนิพพานเกิดขึ้นหลังความตาย 2)

มหายาน

- หนทางกว้างการรับรู้ถึงนิพพานเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวในช่วงชีวิตและหลังจากความตายสำเร็จตลอดไป

กฎนี้เป็นชุดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบรรลุสถานะนี้ (ตรงกับหลาย ๆ จุดกับบัญญัติสิบประการของคริสเตียน) ชาวพุทธทุกคนในช่วงชีวิตทางโลกเดินตามทางสายกลางของการดำรงอยู่บนเส้นทางสู่การบรรลุนิพพาน - นี่คือคำสอนพื้นฐานของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าหนทางแห่งความรอดแปดเท่า มันขึ้นอยู่กับแปดรัฐ:

- คำพูดที่ถูกต้อง - ละเว้นจากการโกหกคำหยาบคายการพูดเฉยๆและสุนทรพจน์ที่สามารถหว่านความเป็นศัตรูและนำไปสู่ความชั่วร้าย

วงล้อแห่งความทุกข์

- วิถีชีวิตที่ถูกต้อง - ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหาเลี้ยงชีพโดยไม่ขัดต่อคุณค่าทางพุทธศาสนาเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่เรียบง่ายปราศจากความหรูหราและความตะกละอื่น ๆ

- สมาธิ - มุ่งมั่นที่จะกำจัดความเชื่อที่เข้มงวดและเติมความคิดของคุณด้วยความคิดเชิงบวกเรียนรู้ที่จะไตร่ตรองและเรียนรู้ความจริง

- ทัศนะที่ถูกต้อง - ความเข้าใจในอริยสัจ 4 (สังสารวัฏคือทุกข์ความทุกข์มีเหตุและจุดจบมีทางนำไปสู่ความดับทุกข์); - ทำในสิ่งที่ถูกต้อง - ทำความดีละเว้นจากการลักขโมยการผิดประเวณีและความปรารถนาที่จะเอาชนะสิ่งมีชีวิตอื่น - ความคิดที่ถูกต้อง - เข้าใจว่าความชั่วร้ายทั้งหมดมาจากเนื้อหนังของเรา

- ความตั้งใจที่ถูกต้อง - เพื่อเปลี่ยนความปรารถนาและความตั้งใจของคุณ แทนที่ความโหดร้ายและการทำร้ายด้วยความเมตตา ความสุขทางใจ - สำหรับการอุทิศตนเพื่อจิตวิญญาณ ความโกรธ - เพื่อความปรารถนาดี

- ความพยายามที่ถูกต้อง - ขับไล่ความชั่วร้ายทั้งหมดปรับตัวในทางบวกและพยายามทำตามความคิดของคุณอยู่เสมอ สาเหตุของความทุกข์: ความปรารถนาสำหรับสิ่งที่น่าพอใจและไม่ใช่ความปรารถนาสำหรับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งเหล่านี้คือรากฐานของพระพุทธศาสนาซึ่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนเป็นศาสนาประจำรัฐอย่างสมบูรณ์และยังกลายเป็นคุณลักษณะสำคัญของชีวิตทางโลกและทางวัฒนธรรมของชุมชนตะวันออกทั้งหมด

แนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา

แนวคิดหลักสามประการของพระพุทธศาสนา: หนึ่ง. ธรรม

สามเณรในมื้ออาหาร

- มีความจริงและปัญญาซึ่งเป็นแกนหลักของวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้า

ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราและสิ่งที่ควรเกิดขึ้น ผลจากการที่เราเข้าใจความจริงนี้เราจึงต้องทำอะไรบางอย่างกับตัวเอง หน้าที่ภายในของเราคือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ ทุกคนต้องมาหาตัวเองถึงหนทางที่แท้จริงในการปลดปล่อยหลักการทางจิตวิญญาณของตนออกจากชั้นต่างๆที่สร้างขึ้นโดยอัตตาของเรา

เจ้าชาย Gautama2. - เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเหตุการณ์ที่กำหนดสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตของเรา นี่คือสิ่งที่เราเป็นและเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำในชาติที่แล้ว การเกิดใหม่แต่ละครั้งเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงโชคชะตาของคุณ

พระพุทธศาสนาในเกาหลีกรรมคืออะไรอ่านบทความนี้ >> 3.

พระพุทธศาสนา - Chto takoe buddizm คืออะไร?นิพพาน - แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ประการสุดท้ายของพระพุทธศาสนาและเป็น "รางวัล" ที่ดีที่สุดสำหรับการทำความดีของเราที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองและต่อผู้อื่นต่อโลกรอบตัวเราต่อการเป็นอยู่โดยทั่วไป เป็นผลมาจากการหยุดหมุนของวงล้อแห่งสังสารวัฏสลับการเกิดและการตายไปจนถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์และความปรารถนาของโลกนี้ในที่สุด

พระพุทธศาสนาคือประเภทของพระพุทธศาสนา ฉันไม่ได้แสร้งทำเป็นว่าเป็นเรื่องเล่าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉันแสดงเฉพาะพระพุทธศาสนาประเภทหลัก ๆ และชีวิตทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังศาสนาที่มีจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เถรวาทหินยาน .

... พระพุทธศาสนาประเภทนี้มีชีวิตรอดในเอเชียใต้และรวมถึงอินเดียใต้ลังกาอินโดจีน นี่คือรูปแบบคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด ตำราเก่าแก่ของพุทธบัญญัติมีชีวิตรอดซึ่งมีชุดของบัญญัติและอุปมามากมาย เป็นรูปแบบของศาสนาพุทธที่มีมา แต่ดึกดำบรรพ์ที่สุดและยังไม่แพร่หลาย

พุทธศาสนาของจีน

แนวคิดทางพระพุทธศาสนา.

เติบโตในอินเดียเขารีบไปประเทศจีนซึ่งกลายเป็น "สถานีถ่ายทอดสัญญาณ" ในอุดมคติไปยังฝั่งตะวันออกทั้งหมดและจากนั้นไปทางตะวันตก อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนดังกล่าวโรงเรียน Ch'an จึงถูกสร้างขึ้นในประเทศจีนซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสนาพุทธนิกายเซนซึ่งแพร่กระจายไปยังญี่ปุ่นและเกาหลี โรงเรียนนี้ก่อตั้งโดยพระโพธิสัตว์ซึ่งมาถึงประเทศจีนในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช เมื่อเวลาผ่านไปศาสนาพุทธจีนได้กลายเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่สำคัญที่สุดซึ่งได้รับตำแหน่งที่โดดเด่นในด้านอื่น ๆ ของความคิดเชิงระบบและความเชื่อในประเทศจีน - ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า

พุทธศาสนาในทิเบต

แนวคิดทางพระพุทธศาสนา.... เป็นจุดหมายปลายทางทางพระพุทธศาสนาที่มีสีสันและสวยงามที่สุดในโลก ประกอบด้วยสององค์ประกอบ ประการแรกโครงสร้างของศาสนาคือลัทธิลามะซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของศาสนาพุทธที่ใช้ในทิเบตในปัจจุบัน กลายเป็นความเชื่อหลักในท้องถิ่นนั่นคือศาสนาที่เต็มไปด้วยผีเวทมนตร์และเทพเจ้า ลักษณะที่สองของลัทธิลามะแตกต่างจากสำนักอื่น ๆ ของพุทธศาสนามากนั่นคือตำแหน่งที่แข็งแกร่งผิดปกติของนักบวช (ลามะ) ทิเบตก่อนการรุกรานของจีนเป็นรัฐที่มีระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกโดยประชากรหนึ่งในสามเป็นพระสงฆ์ ?ญี่ปุ่น

ประเภทของพระพุทธศาสนา - Vidy buddizma... พระพุทธศาสนาประเภทนี้แบ่งออกเป็นหลายนิกายซึ่งผมจะกล่าวถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดตามลำดับเวลา มีต้นกำเนิดมาจากสองประเพณีหลัก - Rinzai และ Soto

ประเภทของพระพุทธศาสนา.ชินพุทธศาสนามาจากชื่อของพระอมิตดาผู้ครองสวรรค์แห่ง "ดินแดนบริสุทธิ์" ในการที่จะไปสวรรค์ชาวพุทธจะต้องออกเสียงชื่อของพระอมิตดาพุทธ แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตลอดประวัติศาสตร์การพัฒนาพุทธศาสนาในอินเดียและจีน แต่เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นพระ Honen (1133-1212) ประกาศว่าการบรรยายชื่อพระพุทธเจ้าโดยได้รับแรงบันดาลใจก็เพียงพอแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องมีความคิดการกระทำหรือการทำสมาธิที่ดีคุณเพียงแค่ทำซ้ำสูตรของ Namu Amida Butsu (ดังนั้นชื่ออื่นสำหรับนิกายนี้ - nembutsu) และสิ่งนี้ก็สามารถบรรลุความรอดได้ พระ Sinran ซึ่งมีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 1173-1262 และเป็นสาวกของ Honen หลังจากนั้นไม่นานก็มาพร้อมกับวิทยานิพนธ์ดั้งเดิมของเขาเองว่าการดำรงอยู่ของชีวิตของทุกคนไม่ได้รับจากพระพุทธเจ้าและไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อของเขาอีกต่อไปเพื่อที่จะ ได้รับความรอดและมาสู่ความสุขและความสามัคคีชั่วนิรันดร์

ประเภทที่ 1.นิชิเร็นอาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการถกเถียงกันมากที่สุด นิกายนี้ก่อตั้งโดย Nichiren ซึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปีค. ศ. 1222-1282 และเป็นนักปฏิรูปศาสนาที่ยิ่งใหญ่ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นมีส่วนทำให้เกิดประเพณีนี้ - ญี่ปุ่นถูกหลอกหลอนด้วยความขัดแย้งทางทหารและภัยธรรมชาติ เขาใช้ข้อเท็จจริงนี้เพื่อโต้แย้งว่าเพื่อให้บรรลุความสงบและสันติศาสนาหนึ่งจะต้องถูกสร้างขึ้นในญี่ปุ่นนั่นคือศาสนาพุทธในรูปแบบที่มีส่วนช่วยในการบรรลุการตรัสรู้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างขบวนการทางศาสนาที่คลั่งไคล้และคลั่งไคล้ซึ่งเป็น "พุทธศาสนาประจำชาติญี่ปุ่น"

พุทธศาสนานิกายเซนคืออะไร

สวัสดีผู้อ่านที่รัก - ผู้แสวงหาความรู้และความจริง!

มันเป็นรูปแบบที่ทันสมัยที่สุด ปฏิเสธคุณลักษณะทางศาสนาภายนอกใด ๆ - ลำดับชั้นและพิธีกรรมตลอดจนความช่วยเหลือทางปัญญาใด ๆ ที่นำไปสู่การตรัสรู้ (คำเทศนาและหนังสือศักดิ์สิทธิ์แห่งปัญญา) การรู้แจ้งเกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้และเมื่อผ่านการไตร่ตรองเท่านั้นการปลดปล่อยจากความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้น สภาวะนี้ทำได้โดยการนั่งสมาธิหรือนั่งในท่าดอกบัวชื่นชมยินดีในลมหายใจ - นี่คือเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อที่จะยอมรับธรรมชาติของพระพุทธเจ้าที่มีเมตตา

ปรัชญาของพระพุทธศาสนาและบทบัญญัติหลัก

Добавить комментарий